ANTONÍČEK

Uprostřed kostel sv. Bartoloměje, napravo věž kostela Panny Marie a v pozadí sv. Antoníček, nejbližší poutní místo pro naše město

.Počátek tohoto poutního místa je spojen s rokem 1668, kdy se majitel ostrožského panství, Hartmann z Lichtenštejna, rozhodl na hoře v blízkosti obce Blatnice postavit kapli. Původně se jednalo o osmibokou rotundu, ke které byla později přistavěna chrámová loď.  ​​​​​​​


Od roku 1670, se první neděli po 16. červnu, chodilo pěšky na pouť k sv. Antoníčkovi


Tímto obrazem z roku 1893 proslavil pouť u sv. Antonínka malíř Joža Uprka, který to měl z Hroznové Lhoty na kopec nad Blatnicí „enom kúsek“.

Děvčata si u sv. Antonínka chtěla vymodlit šikovného ženicha

Muži se těšili na posezení v četných boudách a stanech s blatnickým roháčem


Hlavním upomínkovým předmětem bylo perníkové srdce

Čepáky na vodu k Antoníčku dodával  taky veselský hrnčíř Ignác Menšík

Na odbyt šli také krojované panenky. Už tenkrát scházeli šikovní kluci. Na tolik děvčat pouze dvá šohaji a z toho pouze jeden „na koni“

Poutníci věřili na léčivé účinky vody ze studánky poblíž kaple sv. Antoníčka

U studánky na Antoníčku se roku 1928 vyfotili školačky z Veselí ročník 1919. Šipka nahoře označuje Miladu Bílkovou, šipka dole Miladu Korbelovou

.Návrat z poutě

Mapa obce Milokošť z roku 1827, s vyznačením tratí. Zelenou barvou je zobrazena polní cesta vedoucí k Uherskému Brodu. Tuto polní cestou používali také poutníci směřující na sv. Antoníček