Benátky

Benátky, část města nacházející se na pravém břehu řeky Moravy, která byla v minulosti pravidelně i několikrát ročně zaplavována. Takto vzpomíná na rodný domek na Benátkách MUDr. Jan Klement:

„Podlahy až do roku 1937 byly pouze hliněné a když se blížila povodeň, (bývalo to téměř pravidelně 2x ročně, když nastalo tání a při červnových deštích) a zvýšila se hladina spodní vody, podlahy natolik rozměkly, že se nohy postelí  během noci se spícími zabořily do hliněné podlahy až po postranice postelí. Naprosto přesně všechno pamatuji i následující dramatické úsilí vyzvednout nábytek na nanošené štosy cihel.Cihlami byly rovněž podloženy fošny, po kterých se po bytě chodilo než voda opadla. Jako 5ti letý kluk si pamatuji na Benátkách na pohřeb Marie Bůřilové v zaplaveném bytě kde i rakev s nebožkou stála na fošnách nad vodou, kněz zde vykonal výkrop v bytě a dosud ho vidím jak s kvadrátkem na hlavě a v pluviálu opouští po fošnách nad vodou stavení.“

Zřejmě nejstarší popis teto části máme v urbáři z roku 1732:

 „Za zámkem k půlnoční straně jest nedávno vystavená panská pila, na kteréj se potřeba hospodářská nařezat může. Nedaleko za tou pilou na pastviskách jest panská stolina, v kteréj tesaři pracovávají a potřeba dříví  k stavení k ní se dováží. Za mostem u palírně jest druhá stromem vysázená panská štachetama  ohrazená zahrada, v kteréj jedno stavení, jenž v něm myslivec a dráb, v druhým pak ale 2 hajduci bejvají, mezi těmi staveními ještě senná kolňa.“

Panská pila byla poháněná vodním kolem a nacházela se za zámkem na Struze. Je zachycená na rytině z 18. století. Urbář už dále zmiňuje pouze dva domy, v nichž bydlí myslivec, dráb a 2 hajduci. Taky je zmíněn mýtný domek a za zámkem se nacházel domek zahradníka.

Přesnější představu získáme nahlédnutím do stabilního katastru z roku 1827. Zdejší domky bychom spočítali na prstech jedné ruky. Původně všechny patřily vrchnosti. Dle prvního číslování se jednalo o čísla: 12, 13, 14a, 14b  a 15. Bez čísla byl mýtný domek. Tyto domky byly osídleny lidmi jejichž povolání bylo nezbytné pro provoz veselského panství. Tak tesař Martin Horník bydlil na dvanáctce, ve vedlejším domě byl panský kočí Pavel Prachař. Č. 14 se brzy rozdělilo na dvě části, v áčku bydlel myslivec, v béčku bednář Johan Junec. Velmi důležitá byla panská kovárna (č. 15, dnes č. 27), v níž železo kuli tito mistři kovářští: František Zaorálek, Johan Horák, František Bubeník, Anton a František Šimšík. Tyto domy se později dělily na více částí, a přistavovaly se domy další. Haťská cesta, která začínala na Benátkách a vedla do Moravského Písku byla po obou stranách lemována seníky. Další seníky se nacházely volně roztroušené po loukách.

Letecký záběr na Benátky (1931), před zasypáním Struhy a stavbou betonového mostu (foto Augustin Blažek)

Záplavy byly na Benátkách několikrát do roka. Dům č. 18. Dvě okna zleva obýval Josef Řičař.

Akvarel jeho zetě, malíře Matěje Kuryviála.

Benátky, zámek a mlýn (č. 9)  s pivovarem (č. 17), roku 1827

Letecký snímek Benátek, zámku, mlýnu, pivovaru  a části náměstí

Benátky 2016

Hatěcká cesta v záběru od západu, z roku 1929. Zleva v pozadí Bartolomějský kostel, uprostřed hatěcký zděný mostek, zprava v pozadí tři věže zámku. Na snímku Anděla Tašlová se synem Zdeňkem.  Krásný snímek s odpoledním sluncem exponoval Josef Tašl.

Záběr ze zámecké věže, rok 1930. Zprava mýtný domek, vedle domek klempířského mistra Ferdinanda Klementa, vzadu s bílou střechou chudobinec, osamoceně uprostřed stojí garáž pro mlátičky Antonína Leitgeba a zcela vlevo je vidět kousek dílen Salajky. Zcela v pozadí pět stodol.

Vlevo štít domku na Benátkách. Kolem roku 1950

Na starém mostu na Benátkách sedí Bedřich Flessner (*1920), pozdější vedoucí „konzumu“.

Rodný dům MUDr. Jana Klementa při jarní povodni 1929. V roce 1927 si ve Veselí nad Moravou na Benátkách koupil dům č. 20 a 21, klempířský mistr, Ferdinand Klement.

Fotografie Ferdinanda Klementa z Benátek. V pozadí Salajka, v popředí jezevčík Bufík klempířského mistra Ferdinanda Klementa při jarní povodni 1929.

Na číslech 22, 24 a 25 stál původně jeden dům č. 14, kde sídlili bednáři a lesníci (foto Rudolf Holas)

Zprava kousek č. 27, potom ulička k Čechům a následují č. 25, 24. 22 a mýtný domek. Vlevo teče Struha.

Svatba u Bubeníků na Benátkách (Bubeníkovi sedí vpravo). V pozadí dům č. 25 a vlevo část domu č. 24. Na snímku vlevo stojí městský starosta František Rajecký s manželkou a zcela vpravo jeho bratr Karel Rajecký, který byl  starostou Veselí nad Moravou v letech 1923-1927.

č.25. Josef Bubeník posílá roku 1907 pozdrav z Vídně švagrovi Johanu Smaženkovi na Benátky.

č. 25. Josef Bubeník (*1861 +1945)

č.25. Z alba rodiny Bubeníkové

Okno v presbytáři Andělů strážných

Okno v presbytáři Andělů strážných (1934, Josef a Antonie Bubeníkovi) Sv. Antonín, poustevník, Josef  Bubeník (*1861 +1945), a jeho sestra Antonie Bubeníková (*1865 +1955)

Rodina Čechova patřila k starým rybářským rodům ve Veselí 

Veselský úspěšný rolník a včelař Jan Čech (*1867), se synem Ludvíkem(*1907). Rodina Čechova patřila k starým rybářským rodům ve Veselí (rybář Jan Čech se uvádí již roku 1732). Téměř 200 let žil rod Čechů v Rybářích. Na Benátky se Čechovi přestěhovali kolem roku 1900, kdy Jan Čech kupuje dům č. 86/26 od potomků mlynáře Mollíka.

č. 86/26. Pálenice u Čechů, první zleva Ludvík Čech, vzadu ve dveřích jeho bratr František.

č. 86/26. Na snímku z interiéru pálenice je František Čech uprostřed

Na snímku z roku 1937 vidíme zleva domky č. 27 a 28, původně se jednalo o jeden dům, Panskou kovárnu, která měla č. 15 (foto Ludvík Žák)

​​​​​​​Velká voda z 3. září 1938. V pravé části vidíme část rozestavěného nového betonového mostu.  Zleva část domu č. 22, 24, 25 a č. 27, 2

Povodeň duben 1937, poškozená stodola u Šimšíků (foto Josef Tašl)

Práce na obnově mostu v roce 1945, kdy Němci vyhodili most na Benátky do povětří.

Stavba mostu

Ludvík Ehrenhaft, Mýto

Mýto

Mýto na Benátkách bylo posledním mýtem ve Veselí. Přitom stanovišť kde se vybíral poplatek bylo v Městě a Předměstí několik. Zachycen na fotce je jen domek na Benátkách, zaznamenáno na mapě je mýto poblíž židovského hřbitova. Jen částečně je na fotce zobrazen mýtný domek u hlavního mostu přes Moravu. Někde v prostoru hostince Lapač se nacházel také mýtný domek, ale kde přesně stál se neví. Tak jako dnešní mýtné poplatky mají sloužit k opravám a údržbě dálnic, tak i v minulosti se z těchto zdrojů řešily nutné opravy cest a mostů. V nejstarších  dobách se z těchto poplatků zřizovaly městské hradby a zdi, případně mosty. Platilo se za každý průjezd vozu, větší poplatek za plný náklad, menší za prázdný vůz. Platilo se taky v noci, kdy závoru osvětlovala lucerna a když forman k závoře přijel, musel zaplatit okýnkem poplatek a teprve potom mýtný uvolnil řetízkem ovládanou závoru. Mýto se nedalo objet, při cestě od Bzence byly dvě možnosti, buď kolem mýta, nebo přes zámek. Mýta se později stala brzdou dopravy a také obchodu a tak se postupně rušily.

Zcela vlevo část domku č. 21, Ferdinanda Klementa (s dvěmi okny), a mýtný domek. Oba tyto objekty byly zbořeny v souvislosti se stavbou nového betonového mostu (foto F. M. Lejček).

Mýtný domek na Benátkách, olej Ludvíka Ehrenhafta

Zprava kousek mýtného domku, zleva Struha a v pozadí zámecké skleníky. Olej L. Ehrenhafta, 1909

Franz Schleps, stavební plán na mýtný domek, 1830

Franz Schleps, stavební plán na mýtný domek, 1830

Nejstarší snímek mýta na Benátkách

​​​​​​​Zima na Benátkách. Uprostřed v pozadí garáž pro mlátičku pana Leitgeba, potom část domku klempíře Klementa, mýtný domek, dům č. 22 a kousek domu č. 2

Mýtný domek

Josef Řičař (*1874), dílenský stolař na dráze a včelař, bydlel nejdříve na Benádkách č. 18.

Dům č. 18, chudobinec, byl posledním domem na Benátkách, dále již stály jen stodoly a seníky

Čtyřpodlažní dům se začal stavět v roce 1938

Včelín Josefa Řičaře stál v místech kde se později stavěl Baťův kanál.

Na obálce knihy Jindřicha Marka je použita fotka Karla Štolby z veselských Benátek

Dva kamarádi z Benátek hrdiny bojů u Tobruku

Karel Štolba (*1921), zahraniční voják (bojoval u Tobruku) se narodil v domě č. 18 v rodině Karla a Alžběty Štolbových.

Vladimír Chalupa (*16.7.1917 +1982), čs. zahraniční voják (Tobruk), pocházel taky z Benátek.


Ti dva kluci se znali odmalička, bydleli kousek vedle sebe na Benátkách v rodinách tzv. sociálně slabších. Vladimír Chalupa byl o 4 roky starší, nedoslýchal, jeho matka se rozvedla. Karel Štolba vyrůstal taky v problémové rodině, jeho mladšího bratra vychovávala babička Randová a tak se mu říkalo Bohuš Randa, i když byl Štolba. Karel Štolba opakoval I. třídu, propadl ze čtení, čtverku měl z počtů a psaní. Druhým rokem měl skoro samé jedničky, dvojku měl z mravů a náboženství. V třídním výkaze je poznámka že: „Zvoní na zvonky u domů a hází kameny na ulici“. V srpnu 1939 oba kamarádi utekli přes Slovensko do Polska, kde vstoupili do čs. zahraniční armády (Chalupa dostal ev. č. 1763, Štolba ev. č. 1764). Zde padli 18. září 1939 do zajetí Rudé armády. V sovětské internaci zůstali až do 21. dubna 1941, kdy odjeli v transportu do Palestiny k Čs. pěšímu praporu 11. Východnímu. Oba kamarádi se dostali na seznam 48 jmen tzv „hvězdářů“. Jednalo se o vojáky, kteří na důkaz sympatií k SSSR začali na čepicích nosit rudou hvězdu. Dne 21. října 1941 byl čs. prapor, jehož součástí byli také naši veselani, přesunut na dvou torpédoborcích do Tobruku (celkem 634 mužů, taky telegrafista z Veselí nad Moravou Ladislav Melíšek). Hlavní náplň činnosti čs. vojáků představovaly pozorovatelské hlídky v daleko předsunutých postaveních. Tyto hlídky probíhaly často velmi dramaticky. Právě Chalupa se Štolbou se těchto hlídek zúčastnili ze všech nejvíc, dvacetkrát. 22.listopadu 1941 se v jednu hodinu třicet minut po půlnoci vydala čtyřčlenná hlídka por. Kleina  na obhlídku terénu. Cílem byl opuštěný, ale nepoškozený nepřátelský nákladní vůz (naše rodáky zajímal údajně především obsah náklaďáku. Podle jedné verze mělo jít o skvělé italské limonády, podle druhé verze  o víno, které Talijáni fasovali). Vojáci pronikli kamennou strží a přiblížili se až ke vchodu do drátěných překážek. Nepřítel zřejmě zjistil jejich přítomnost, poněvadž jeho osádka zaujala stanoviště v krytech. Mezitím se dva italští vojíni začali plížit směrem k naši hlídce, ke vchodu do překážek, postoupili ještě asi o tři až čtyři kroky a jeden zvolal: „Sin!“-, „Vstaňte!“. Namísto odpovědi vrhl por. Klein proti nim dva granáty a vojíni Chalupa se Štolbou zahájili palbu z Thompsonů. Zároveň se však ze všech stran spustila hustá kulometná palba, která donutila naši hlídku k ústupu. Během této hlídky byla poručíkovi Kleinovi prostřelena levá paže a noha. Střepinami z ručního granátu byl zraněn na obou nohách také vojín Vladimír Chalupa. 8 střepin měl v pravé noze a 6 v levé. Z nemocnice byl Chalupa propuštěn až 18. prosince 1941. Chalupa i Štolba vynikali příkladnou statečností a odvahou. Byli po zásluze vyznamenáni Čs. válečným křížem 1939. V roce 1942 byla Karlu Štolbovi udělena Čs. medaile „Za chrabrost“.

Po skončení bojů v Africe odjela čs. jednotka do Anglie. Karel Štolba se později zúčastnil bojů u Dunkurque. Zatímco na frontě se Karel Štolba vždy osvědčil a na všechny působil svým statečným chováním, v době volna dával volný průchod svému slováckému temperamentu, za což si odnášel kázeňské tresty. Po skončení války se Vladimír Chalupa i Karel Štolba usadili v Západních Čechách, Karel Štolba žil v Chebu, Vladimír Chalupa ve Velké Hleďsebi. 

Za pobytu v Anglii se Karel Štolba oženil, následně se rozvedl.

Karel Štolba (*1921 Veselí nad Moravou)

Další informace získáte v knize