BLAŽEK

Kožešnický rod Blažků patřil ve městě Veselí k těm nejvýznamějším. V zápisech cechovní knihy kožešníků napočítáme celkem  patnáct mistrů s příjmením Blažek. Více už bylo jen Sajdů, třicettři. Hned na úvodní stránce cechovní knihy čteme, že cechmistrem v roce 1713 byl Jiřík Blažek.

Úvodní stránka z Cechovní knihy řemesla kožušnického z roku 1713. Kniha tato czechovní řemesla kožušnického nákladem czelého pocstivého czechu a to za czechmistrovství Panna Jiříka Blažka Staršího a ....

Jiřík Blažek, starší cechmistr, byl přijat za mistra kožešnického o svátku Božího těla

Jedna linie rodu Blažků bydlela na Rybníčku v domě číslo 63, později se tento dům rozdělil a dnes má číslo 75 a 76. Před tímto domem rostla krásná mohutná stará hruška. Tím  prvním Blažkem zde působícím byl kožešnický mistr Fabián (*1745), tím posledním byl letec Augustýn Blažek (*1902)

​​​​​​​

RODOKMEN BLAŽKŮ Z RYBNÍČKU Č. 63

Červeně jsou podtrženy osoby vlastnící dům č. 63

Blažkův dům na Rybníčku, obraz F.M.Lejčka    ​​​​​​​

Antonie Šimšíková (*2.6.1850, dcera Fabiána Blažka), provdaná za zámečníka Karla Šimšíka​​​​​​​

František Blažek (*1846), ručně pálí slivovici. Tužková kresba Ludvíka Ehrenhafta.

​​​​​​​

František Blažek byl synem kožešnického mistra Fabiána Blažka a jeho manželky Kateřiny, roz. Rajecké. František se vyučil obuvníkem, ale staří veselani jej znali především jako hostinského na Obecní hospodě (Radnici), na náměstí. S manželkou Antonií měli tři dcery a pět synů.

​​​​​​​

Antonie Blažková (*1858 +1946), manželka Františka Blažka, která po jeho smrti také vedla hospodu

Hermína (*1881), nejstarší dcera Františka Blažka, se provdala za kloboučníka Jana Hostýnka, který se narodil ve Veselí, ale řemeslo provozoval ve Bzenci.

IGNÁC BLAŽEK (*1887 +1949)

Františka (*1882), se prodala za kloboučnického mistra Františka Hostýnka

200 let působila kožešnická rodina Blažkova v domě č. 63 na Rybníčku. Z toho-to rodu pocházel také Ignác Blažek, jehož otec František byl oblíbeným hostin-ským v Obecní hostinci na náměstí. Ignác jako osmnáctiletý pracoval jako tova-ryš v elektrotechnické firmě A. Stögenmayer ve Vídní a zároveň absolvoval ve-černí kurs Státní průmyslové školy ve Vídni X. (1905-8). Vojenskou službu (1908-1911), vykonal u elektrických reflektorů při pevnostním dělostřeleckém pluku č. 6 v Komárně. Po vojenské službě byl zaměstnán u firmy Paul Schiff a spol. ve Švechatech, při výrobě uhlíků pro elektrické lampy, jako samostatný technik. Po té si zřídil soukromou živnost v Novém Sadě jako mechanik a ele-ktrikář. Roku 1914 nastoupil k I. osvětlovacímu oddělení do Petrovaradinu, kde byl velitelem elektrického reflektoru, až do února 1918, kdy byl odvelen jako reflektorový instruktor do Cařihradu. Zde zůstal až do konce války. V letech 1920 až 1925, po návratu do Veselí nad Moravou, provozoval Ignác Blažek v našem městě elektrotechnickou živnost, instaloval po domech elektrické osvětlení (SOkA UH, fond OÚ UH, č.574, kart. 712, č.j. 29580). Později pracoval u Výcho-domoravských elektráren v Přerově, kde při jeho službě došlo k výbuchu, který Ignáce těžce poranil. Měl deformované končetiny, byl připoután na lůžko. Vrátil se do domku na Rybníčku, kde ležel v kuchyni na gauči u své neprovdané se-stry Anděly. Zemřel 13. listopadu 1949.

​​​​​​​

Křížkem se označil Ignác Blažek roku 1909

Ignác Blažek (čtvrtý zleva nahoře) zaslal pohlednici otci Františkovi

Pohlednici zaslal také sestře Hermíně. Bylo to 10. května 1909 z vídeňského Arsenálu. Aby jej sestra poznala, udělal si křížek na čepici. Krásný je ten velký reflektor

​​​​​​​

V Novém Sadu se Ignác seznámil s dívkou se kterou měl dceru Magdu. Ta se provdala za maďarského lékaře Franjo Acse a měli spolu dvě dcery, Kláru a Eržiku. Bydleli v Novém Sadu, ulice Petra Drapšina (Grapčina). Magda Acs přijela roku 1960 do Veselí a pátrala po svém otci, navštívila jeho hrob ve Veselí. Magda Acs (zemřela 1976), má snad do dnešního dne ve Veselí nad Moravou nějaké pozemky, jako dědictví po svém otci Ignáci.

​​​​​​​

Kožešník Rudolf Blažek (*10.4.1891), zemřel ve vídeňské nemocnici na zranění v I. světové válce

Jaroslav Blažek (*1.4.1897, odd. 12.9.1926 v Jihlavě s Marií Wondrákovou)

AUGUSTÝN BLAŽEK  (*22.8.1902 +1974)

Augustýn se narodil na Rybníčku, v srpnu roku 1902, jako nejmladší dítě v rodině Františka Blažka. Vystudoval pedagogickou fakultu v Brně se specializací na mate-matiku, geometrii a němčinu. Vojákem z povolání se stal po skončení prezenční služby a byl umístěn k jízdnímu pluku do Hodonína. Po nějaké době se dostal do kurzu leteckých pozorovatelů zbraní. Na tento kurz navazoval pilotní výcvik a protože se mu létání zalíbilo, bylo rozhodnuto. V roce 1932 (nebo krátce poté), byl od-velen na letiště „Tri duby“. To byl už ale Augustýn ženatý. Se svojí manželkou, která byla řeckého původu a byla to krasavice, se potkal v Hodoníně, když jí bylo 13 let (za svobodna se jmenovala Cyphelly). Po odtržení Slovenska byl převelen do Brna, na letiště ve Slatině. V průběhu války byl úředníkem na Zemském úřadě a později byl totálně nasazený v Královopolské strojírně. Jeho syn Zdeněk (*1945) se narodil za jednoho z náletů na Brno a octnul se na světě proto, aby jeho matka nemusela do reichu na práci. Po válce se Augustýn vrátil do armády, byl na Letišti v Brně, až do jeho udání jistým veselanem. Po vyhazovu z armády dva roky nes-měl být zaměstnán, takže to byly pro jeho rodinu krušné časy, které přežili díky podpoře sestry Anděly Blažkové.. Potom Augustýn Blažek pracoval jako účetní ve firmě DRUKOV v Brně. Zde byl zaměstnán až do důchodu. Zemřel v roce 1974 na rakovinu. Zásluhou Augustýna Blažka máme mimořádně zajímavé letecké snímky našeho města z roku 1931.

Letecký snímek Benátek a zámku pořízený Augustýnem Blažkem roku 1931

Letecký snímek Zbrodku, Karlovy ulice a Sudomírek pořízený Augustýnem Blažkem

Snímek pořízený Augustýnem Blažkem. Hvězdičkou je označen jeho rodný dům, šipkou hostinec jeho otce, Františka Blažka

Augustýn Blažek s vnučkou Lenkou