BOŽÍ MUKA U SVODNICE

Boží muka u Svodnice 22. srpna 2021

Průvod milokošťské mládeže na hody v roce 1967

U silnice I/55, na rozhraní katastru milokošťského a uherskoostrožského, u potoka Svodnice, stojí Boží muka, která má zajímavou historii. Při každé opravě uvedené silnice se zvedal okolní terén, a tak byla barokní kaplička postupně zasypávána, jak je patrné na fotografii z roku 1967. V roce 1972 z iniciativy Františka Fuxe byla provedena nadstavba kapličky o 150 cm. Hlavní zednické práce prováděl Václav Kočiš, kterému pomáhali František Fux, Jan Kolůch a Josef Těthal, všichni z Milo-koště. Bylo potřeba posunou prosklený výklenek a znovu vyzdít římsu pod střechou. Zastřešení pálenými taškami provedl pokrývač z Veselí nad Moravou pan Sla-vík, manžel Liliány Maňákové z Milokoště.


Obraz Pavla Zajíčka z roku 1856 má rozměry 98x62 cm

Ve výklenku této kapličky se původně nalézal olejový obraz malovaný na plechu, s námětem čtvrtého zastavení křížové cesty – setkání Ježíše se svojí matkou. Tento obraz z roku 1756 nechal zhotovit Pavel Zajíček, jak je uvedeno na rubu tohoto obrazu. 

Údaje z rubu obrazu: Tento obraz dal vymalovat Pavel Zajíček 1756Pavel Zajíček (*9.1.1713 v Chylicích), syn Matěje a Doroty Zajíčkových (12217/9). Dne 14.2.1734 si Pavel Zajíček vzal Mariánu, dceru Františka Roháče (12217/294). Dne 25.8.1737 se manželům Zajíčkovým narodil syn Jan (12217/126). Dne 23.4.1770 zemřel Pavel Zajíček, čtvrtník v Milokošti (12219/225)


Pavel Zajíček vlastnil v Milokošti v 18. století jeden z nejširších gruntů (dnes na tomto místě stojí tři samostatné domy). Tento dům byl v 18. stol. posledním stavením v Sekulách vpravo, dál směrem k Ostrohu již byla jenom pole. Dům dostal později číslo 40. Rodina Zajíčkova zde působila nepřetržitě až do roku 1921.

Porovnání původního stavu z roku 1967 a současná situace. Původní daleko bohatší profilování římsy bylo nahrazeno zjednodušeným provedením ​​​​​​​


František Fux  vzpomínal na události z konce II. světové války. Německá armáda se chystala na ústup v dubnu 1945 tím, že proměnila břehy svodnického potoka v obranný zákop. Také vyhodila do povětří oba mosty, jak silniční tak železniční, v bezprostřední blízkosti kapličky. Kusy betonu při explozi padaly až do Milokoště, ale Boží muka stojící nejblíže, přežila bez úhony. ​​​​​​​

Fotografie Boží muky z alba Františka Fuxe (po roce 1972)

​​​​​​​

​​​​​​​František Fuks (*1926), iniciátor přestavby Boží muky


Vladimír Groš  ​​​​​​​