BOŽÍ TĚLO

Při svátku Božího těla se církevní obřad z chrámu přenášel do venkovního prostoru. Patřil k pohyblivým svátkům, slavil se v neděli na přelomu května a června. Procesí se vydávalo z kostela ke čtyřem zastavením, orientovaným ke světovým stranám. Kněz nesl Nejsvětější Svátost Oltářní, nad ním byla nesena nebesa v podobě baldachýnu. Před knězem šly družičky s košíčky plných květů, které sypaly po cestě. Cesta byla lemována větvemi mladých břízek. ​​​​​​​

Jedna z nejstarších fotografií zachycující obřad Božího těla na Předměstí Veselí (kolem 1898)

Jedno zastavení se tradičně nacházelo na nádvoří zámku

Oltář na zámeckém nádvoří v červnu roku 1939

V první řadě kráčí Fany Grošová, Luba Joklová a Tereza Ehrenhaftová, jíž z chodníku sleduje její otec Ludvík

Jedno zastavení vždy bylo na náměstí

Oltář v návratí u stolaře Popelky na náměstí

Oltář u Jarošů a náměstí roku 1925 (ministroval Kukuliš)


Boží tělo 1944

Na náměstí před Hermanovým

Na náměstí 1941

Družička z Rozmarýnky (Blanka Malinová)

Před Jurigovým roku 2008

Na náměstí, v pozadí dům fotografa Urbančíka

Foto z Předměstí

Kněz kráčel pod baldachýnem neseným čtyřmi muži

Oltář na Předměstí u Krmíčků

Zastavení u kováře Kosečka

Oltář u kovářského mistra Kosečka

Zastavení u kováře Kosečka

Oltář Božího těla u Sukupů roku 1949

Součástí Božího těla bylo střílení z hmoždíře před kostelem Andělů strážných. Tento starý zvyk zachytil ve své kolorované kresbě Ludvík Ehrenhaft

Boží tělo ve Vnorovech