Č. 29/222 PRVNÍ PŘEDMĚSTSKÁ RADNICE

Rožní dům z Hlavní ulice na Zbrodek byl členěn do dvou částí, přitom v přední části se nacházela nejstarší předměstská radnice, v zadním traktu označeném  „A“ bývalo ubytováno vojsko. Rozsáhlý obecní pozemek sahal až do dnešní Karlovy ulice. Předměstská radnice se v tomto domě nacházela až do roku 1855.

Dům v levé polovině snímku byl první předměstskou radnicí

Dům č. 29 na mapě z roku 1827 (na mapě jsou uvedena parcelní čísla, nikoliv čísla domů)

​​​​​​​

Zachoval se nám důležitý zápis v první Předměstské kronice Johana Hostýnka 1), popisující znovupostavení Obecního domu v blízkosti sochy sv. Floriána:

Poněvadž  tehdy skrz neštěstí ohně v roku 1813 dne // 14 ho apríle do veliké škody celá obec přišla, tak že 285 numer, do gruntu mnohé spálené byly a kdyby // Boží ochrany, a pomoci lidu nebylo, byli by i všecky // 3 kosteli  k spálení přišli, nebo juž počaly hořeti. Když // to taky při tom ohni, obecní oficírský dům do // gruntu zkažen byl.

Protož tehdy!

Z nákladu Předměstské Veselské obce, a s pomocí // milostivéj vrchnosti, tento nový obecní oficírský

dům, znova založen, a podobný spis tomuto spisu // v rohu směřující k statuji Svatého Floriana, v

jednom kameni v gruntě, v přítomnosti celé // familie našej milostivej vrchnosti, a jeho panů

oficírů, též rozličného stavu lidí, duchovního, // i světského, při slavně znějícím bubnování,

trůbení, a muzicírování, k vynalezení schován jest.

Když se ale tento nový obecní dům zakládati počal, // tehdy od pana Josefa Tomáška zednického majstra, dle

jeho /: überschlagu:/ domluveno bylo 743 rý. k tomu materiálu, // 30 sáhů kamení, po 2 rý. 30 kr. jedna sáha. 12 tisíc pá- lených tihel, jeden tisíc po 23 rý. 50 tisíc nepálených tihel // které od obce nadělané byly. 55 měřic vápna, jedna měřica po 2 rý. 30 kr. 2 centy železa na  ankry, jeden // funt po 27 kr.  6 kop desek, jedna kopa po 30 rý.

Item! Dle /: überschlagu :/ tesařského majstra Martina // Horníka, domluveno bylo 434 rý. k tomu dřevo, milostivá vrchnost darovala, tak jak v horách narůstlo, // jen od dovezení, a holcowání se platilo

20 trámů, jeden každý koštoval, 4 rý. 18 kr. 12 podkrokevnie,// jedna 2 rý. 38 kr.  45 kusů krovu sáhů dřeva, jeden, 1 rý. 45 kr. 14 kop lat, jedna kopa 10 rý. Ktomu // 95 kop latových hřebíků, jedna kopa 54 rý. 14 tisíc,

a 3 sta  skřidlice, jeden tisíc, za 40 rý. 24 kr. // za dřevo na stání do maštale, 80 rý.

Stolářovi za jeho dílo ………48 rý. // zámečníkovi za jeho dílo……..70 rý.

sklenářovi za jeho dílo ………40 rý. // hrnčířovi za troje kamna ……..54 rý.

kovářovi za jeho prácu  ………40 rý. // celý dům koštuje 3158 rý. 46 kr.

ktomu od začátku stavění toho domu, jetej obecní // roboty se vykonalo, 968 fůr. Item ještě

roboty se vykonalo, 1578 dní, až do skončení.

Nejpevnější i nejposlednější a nejstálejší dělník, // polír zednický Jakub Lundenburg v práci až do posleda vždycky stál.


1), Předměstský písař Johan Hostýnek (*1779 +1836), bydlel v domě č. 16, živil se řemeslem tkalcovským a vykonával též funkci kostelníka.

Až do roku 1855 předměstská radnice. Později zde byla stolařská dílna rodiny Weberovy. V domě se také nacházela první dílna v níž stavěli lodě členové oddílu vodního slalomu, který vedl Ota Weber (*1924).

V pozadí dům č. 29/222, v březnu 1930

.Weberův dům a před ním barokní socha sv. Vendelína

Bourání I. předměstské radnice

Koncem 19. století dům zakoupila rodina Weberova. Anna Weberová Javoříková, (*1875, roz. Formandlová), matka Jindřicha Webera.  ​​​​​​​

Na místě staré radnice byl později postaven dům č. 150, kterému se přezdívá „U krávy“ (foto 2015)

Jindřich Weber (*1897), s manželkou Františkou a syny Otou (*1924) a Antonínem (*1925) ​​​​​​​

Ota Weber (*1924)

Jeho bratr Antonín (*1925)

WEBER

Rodina Weberova přichází do Veselí roku 1861, kdy se Johan Weber stává posledním správcem pivovaru. Bydlel na Předměstí v rožním domě č. 50 (U stavu, Karlova). Zde se mu narodil syn Ondřej a také vnuk Ferdinand, oba mistři stolaři. Z domu U stavu se rodina Weberova přestěhovala roku 1891 do nově zakoupeného domu č. 29, který byl první předměstskou radnicí (dům stál 1710 zl.), SOkA Hodo, AO-PV, č. 106, snímek 2132. V tomto domě se také roku 1897 narodil Ferdinadův syn Jindřich, vyučený stolař, který později pracoval na dráze a byl také strojníkem ve Sboru dobrovolných hasičů. Ferdinand Weber zemřel mladý a vdova Anna si roku 1912 vzala stolařského mistra Viktora Javoříka, který převzal stolařskou a truhlářskou dílnu.

Ve stolárně na Zbrodku se Jindřichu Weberovi roku 1924 narodil syn Ota, zakladatel vodáckého oddílu ve Veselí nad Moravou. Jádro tohoto oddílu tvořilo několik kamarádů, kteří neměli k řece daleko. Centrem vodního živlu byl splav. Prvotní impuls ke vzniku vodáckého oddílu dodala Anička Jurčeková, která studovala v Kroměříži zdravotní školu a navázala kontakt s kroměřížským oddílem vodního slalomu. Ovšem závodní lodě se musely někde vyrobit a tak přišla vhod právě stolařská dílna babičky Weberové- Javoříkové. A tak tehdy osmdesátiletá babička Oty Webera měla také podíl na vzniku prvních závodních lodí. Vraťme se zpátky k Ondřejovi Weberovi. Vedle stolaře Ferdinanda měl ještě 4 syny, ze kterých je třeba vzpomenout strojníka Augustina (*1879), která si vzal za manželku Andělu Kratochvílovou. Tito manželé měli spolu syna Gustava, kterého většina starších veselanů zná jako pana učitele a později ředitele školy. August a Anděla Weberovi krátce působili na Obecní hospodě na náměstí, kde August zemřel mladý (37 let).

Na dvorku první předměstské radnice. Zprava Jindřich Weber s manželkou Františkou, Ota Weber. Zleva stojí Jindřichova matka Anna Javoříková a vedle ní Antonín Weber. ​​​​​​​


Ferdinand Weber (*1902), mladší bratr Jindřicha, při práci na herbáři.

.Moravskoslovenská župa hasičská. Uprostřed sedí Jindřich Weber, vpravo vedle něj sedí Motyčka ze Zarazic a vzadu za Weberem stojí František Tyllich

Rodokmen Weberů

​​​​​​​

Weberův dům na Zbrodku byl důležitý také pro historii oddílu vodního slalomu

Uprostřed vodáků jejich první vedoucí Ota Weber

Ve stolařské dílně babičky Oty Webera veselští vodáci stavěli první lodě

Více o počátcích vodního slalomu ve Veselí zde: www.veselihistoricke.cz/pocatky-vodniho-slalomu-ve-veseli-nad-moravou