Č. 293/130, STARÁ ŠKOLA

Jeden z domů z nejzajímavější historií na předměstí. Původně jeden větší dům jenž se postupně rozdělil na tři samostatné části. Představu o původní situaci si uděláme náhledem do mapy stabilního katastru z roku 1827. V roce 1781 byla v domě nejstarší škola. Učitelem byl Johan Ledvina, žáků bylo 209, ale školu navštěvovalo jen 36 žáků. Když se roku 1791 škola přestěhovala naproti do bývalé fary, zakoupil tento dům Ondřej Schefel, panský pekař, který zde zřídil pekárnu, která zde prosperovala sto let. Po Schefelovi zde pekl Konrád Řídký, Josef Přikryl, Karel Lerche, krátce také Josef Poula. Protože dům byl rozsáhlý, působili zde také jiné osobnosti, například zámečnický mistr Filip Donnersberger, nebo řezník František Žádník. V roce 1889 v tomto domě zemřel Jan Janáček, vnorovský farář na odpočinku, strýc Leoše Janáčka

Na mapě z r. 1827 je šipkou vyznačen dům č. 293, který se pozdějšími stavebními úpravami přeměnil na tři samostatné čísla, z nichž č. 134 bylo později zbořeno v souvislosti s křižovatkou na Blatnici.

Nováčkovi v popředí, v pozadí Saidovo, Machalovo a Poulovo (1936)

Dvorek domku č. 130 se zajímavým vstupem do sklepních prostorů

Rok 1940 - Karel Poula boří dům č. 130

Dům Machalův, dům Karla Pouly a hotel Janík u něhož se nachází benzínové čerpadlo. Druhý dům zleva postavil na patro v roce 1940 Karel  Poula. Dům dostal č. 1155. V přízemí vlevo bylo sklenářství Fránka, vpravo měla obchod kloboučnice Malendová. Fránka vystřídala drogerie pani Hřibové a potom drogerie Ladislava Tomeška. Později nahradila drogerii oční optika pana Hody a nakonec do roku 1960 optika (OUNZ) pani Sladké. Po roce 1948 byla v pravé části také kancelář KSČ. V roce 1960 manželé Havlíčkovi přízemí přestavěli na byt.

Rodina Karela Pouly, účetního od firmy Beer a Žádník

Zleva Anastázie Poulová, malý Karel Poula se svým medvídkem a paní Marie Hauková

​​​​​​​

Vzpomínka Evy Havlíčkové, roz. Poulové:

Bylo to v zimě roku 1955, když se rozezněla siréna a projeli hasiči. Eva Poulová otevřela okno a vyhlédla. V domě naproti se dívala pani Martikánová s paní Malotovou. Pani Malotová zavolala: „Kde to hoří Evičko?“ A Evička jí odpověděla: „U Vás pani Malotová.“ Pani Malotová si totiž nechala doma zapnutou elektrickou podušku, aby po návratu z návštěvy u Martikánů měla v posteli teploučko.


V roce 1898 staví Karel Lerche na dvoře skladiště s udírnou a prádelnou. Karel Lerche měl svůj obchod těsně u mostu.

​​​​​​​

Masarykova č. 293/130


1781   Obecní dům  (škola)

 

1785   Johan Ledvina (*1746 +1785), učitel (ve Veselí od 22.září 1778), měl jednoho pomocníka.

Žáků 209 (110 chlapců, 99 děvčat), školu však navštěvovalo jen 36 žáků (30 chlapců a 6 děvčat).


1786   Jan Vojtíšek, učitel. Školou schopných dítek bylo 357, z těchto platilo školné 311 žáků

ŠKOLA ZDE BYLA AŽ DO ROKU 1791, KDY SE STĚHUJE NAPROTI (č. 18)


1791   Ondřej Schefel, panský pekař, kupuje dům od vrchnosti za 300 Zl., manželka Kateřina (dcera Johana Svěráka, mlynáře z Hr. Lhoty), dcera Barbora (*1814)


1802   Konrád Řídký, vrchnostenský pekařský mistr, manželka Anna (*1756 +1808). Pekárna byla v domě č. 293 víc než 100 let. Po Ondřeji Schefelovi a Konrádu Řídlém zde pekl Josef Přikryl a Karel Lerche. Zřejmě zde zpočátku pekařil také Josef Poula (v letech 1901 – 1903). Péct se zde přestalo až roku 1907 po udání konkurenčního pekaře z Milokoště, Jana Telingera, který píše, že pekárna Karla Lercheho je před 100 lety stavěná, nevyhovuje stavebnímu řádu, v pekárenské dílně je zároveň kuchyň, předpecí je velmi nebezpečné jak proti životu, tak požáru. Komín je bez jiskrojemného opatření, vše je příliš nečisté.


1827   Ondřej Schefel (*1779), panský pekař, syn Andrease Schefela, panského pekaře.

            Pekařským tovaryšem je Jan Knitl (*1791)


1846   Josef Přikryl (*1820), pekař ve Veselí, manželka Tekla (*19.2.1826, Bzenec č. 28, roz. Donnersbergr), syn Josef (*8.2.1846, kmotr Josef Reitzin, pekař v Městě Veselí)


1855   Filip Donnersberger (*30.4.1790 v Bzenci č. 37),  zámečník, I. manželka Rosalie (*1790 +5.10.1855)


1857   Filip Donnersberger (*1790), mistr zámečník (syn Johana Donnersbergera ze Bzence), II. manželka Antonie (*1826, dcera Fr. Beneše ze Syrovína), nevlastní syn Franz Benesch (*1853)


1864   František Žádník, řezník (syn Fr. Žádníka, řezníka), manželka Anna (dcera Isidora Albrechta ze Strážnice), syn Antonín (*1864)


1869   a) Filip Donnersberger (*1790 +28.2.1875), Antonie (*1830), Franz (*1853), Antonie (*1860)            1 kráva

            b) Josef Přikryl (*1820), pekař, manželka Tekla (*1826, roz. Donnersbergová), děti: Josef (*1845), pekařský pomocník, Viktor (*1849), malíř, Marie (*1851),                  Ignác (*1853), sedlářský učeň, Julius (*1856), kožeš. učeň, Augustin (*1864), Vincencia (*1866)


1870   Josef Přikryl (*1846), hostinský v Milokošti (syn Josefa Přikryla, pekařského mistra ve Veselí a jeho manželky Tekly z rodu Filipa Donnersbergera, měšťana ve Bzenci, nyní ve Veselí), manželka Mariána (*1845, dcera Jiřího Saidy, kožešníka ve Veselí a jeho manželky Barbory, z rodu Maršálkového z Veselí)


1872   Karel Lerche (*1846), pekař ve Veselí, syn Ferdinanda Lercheho, pekaře v Hluku a Kateřiny z rodu Jana Auředníčka, hostinského z Hluku, manželka Františka (*1842, dcera Šimona Polapila, čtvrtníka z Pitína), syn Bedřich (*1872), Jan (*1874 +1892), dcera Roza (*1876 +1878)


1877   Svatba 7.2. Anna (*1854, dcera Ferdinanda Lercheho) si bere Františka Lužu (*1852) obchod vedoucího spolku ve Vnorovách (Luža, matrika 5934/21)


1879   Ferdinand Lerche (*1822), pekař, manželka Kateřina roz. Jan Auředníček, hostinský z Hluku, dcera Ludmila (*1862 +1879)


1880   Dům byl rozdělen na tři části:

            č. 390, dům vlastní Prokop Čermák, Lorenc Příhoda (*1810), bývalý revírník u hraběte Ch.

č. 494, dům vlastní František Luža (*1852), obchodník z Milokoště (ve Veselí je až do r. 1887), Max Grundman (*1860), učitel

č. 293, Karel Lerche (*1846), pekařský mistr, obchod krupařství, manž. Františka (*1842 +1881), syn Bedřich (*1872), Jan (*1874), dcera Františka (*1877), syn Josef (*1881 +1881), otec Ferdinand Lerche (*1822), vdovec


1883   Karel Lerche (*1846), pekařský mistr, manželka Marie (dcera Václava Bučka z Veselí a Anny roz. Ignác Plachý z Veselí, oddaní 1882) syn František (*1883 +1912)                              


1884   Matěj Saida, sodovkář, manželka Marie (roz. Přikryl), dcera Marie (*+1884)


1889   V domě č. 293 umírá Jan Janáček (78 let), znorovský farář na odpočinku, strýc Leoše Janáčka. Je pochován na veselském hřbitově.


1890   Johana Fialová (*1858), učitelka


1900   Karel Lerche (*1846, Hluk), obchod smíšeným zbožím, manželka Marie (*1856), dcera Františka (*1877), Julie (*1886), Marie (*1891), syn František (*1887), otec Ferdinand (*1822), děvečka z Tasova, Rosarie Mokrošová (*1885)        2 vepři


1901   Jan Balada, obecní strážník, schovanka Rosalie Horká (*1893)


1910   vlastíkem je Karel Lerche

            a) Josef Urbánek (*1874), konduktér, manželka Antonie (*1883), dcera Vlasta (*1909)

            b) Jan Girgle (*1871), průvodčí, manželka Marie (*1872),syn August (*1898), Jan (*1902), Bohuslav (*1903), dcera Marie (*1900), Jitka (*1909)


1921   (č. 293), nové č. 130, František Veselý (*1874), ČSD


1929   č. 130, Božena Poulová (*1905 +1929), svobodná dcera Jos. Pouly, pekaře ve Veselí


1938   č. 130, Karel Poula (*1902), účetní, manž. Anastazie (*1908, +1958, roz. Marková z Uh. Brodu), syn Karel (*1935), dcera Eva (*24.8.1942), Marie Hauková (*1878), kuchařka od Franc Josefa


1945   Božena Machalová (*1911), dcera Jana (*1941)