Č. 295/125,126, JASEČKA

Dům č. 295 patřil přes sto let rodině Václava Zaorálka. Ten nejstarší Václav byl kovářem, a kovářským mistrem byl taky jeho syn Václav. Také poslední Zaorálek nesl jméno Václav, ale ten již nebyl kovářem, nýbrž obchodním cestujícím. Po vypuknutí I. světové války byl vězněn v Uh. Hradišti, když v hospodě prohlásil že: „Sympatizuji s vrahy králů“ ​​​​​​​

V pozadí vedle hotelu Janík  Jasečkovi, dále kožešnictví  Františka Páče. Páčův syn Jaroslav kráčí coby odvedenec (nejblíž zleva), vedle Břetě Rychlíka (uprostřed). Dům byl rozdělen na dvě čísla.

V domě měl před rokem 1929 prodejnu kůže Ludvík Jasečka. ​​​​​​​

„Korzo“ kolem roku 1927. Vlevo manželé Jasečkovi, jejichž obchod se nacházel naproti. Marie Jasečková drží na rukách dceru Sylvu (*1924).

Sylvie Jasečková (*1924)                   ​​​​​​​

Kamila Očadlíková a Marie Jasečková, roz. Všetulová

Sourozenci Všetulovi, zleva Karel, majitel Slávie, diplomat Jan, uprostřed Marie Jasečková, kovářský mistr František a Viktor

Hotel Janík, dům č. 125 a126 a uskočený dům č. 124 a 122


Dům č. 126 a vrata domu č. 124 (foto F. Šíma 1982)

​​​​​​​

​​​​​​​Hotel Janík, dům č. 125, č. 126 a část domu č. 124 (před rokem 1938)

​​​​​​​

V domě č. 126 se narodil Jan Řičica (*1906), hrobník

​​​​​​​Původně jeden dům Václava Zaorálka. Dnes dva domy č. 125 a č. 126.

​​​​​​​

Masarykova č. 295/794 a 126  

1781   František Zaorálek, domkář, louka Za stodolama


1815   Václav Zaorálek, (*1790), kovář, manželka Barbora (*1791, dcera Jiřího Holůbka, vrchního myslivce z Velké, oddaní 1815), syn Josef (*1816), Johan (*1822), Anton (*1825), Franz (*1827), dcera Antonie (*1817) Tereza (*1818), Barbora (*1820)


1830   a) Václav Zaorálek (*1790), mistr kovářský, manželka Barbora (*1791), syn Johan (*1829, oddaný 1852 s Antonií Tomečkovou ze Strážnice),Václav (*1831), Ignác (*1834)  

b) Matyáš Freissinger (*1768 +1838), stolař, manželka Rosalie (*1770), dcera Regina (*1802), Františka (*1804)


1832   Bartol. Malý, obecní pastýř, manželka Veronika (dcera Johana Tomka), dcera Františka (*1832)


1857   Václav Zaorálek (*1831, syn Václava Zaorálka, kováře), manželka Anna (*1837, dcera Václava Macenauera, švýcara ze Sudoměřic), otec Václav Zaorálek (*1790 +1870), Barbora (*1791 +1871, z rodu Holubovského ze Strážnice)


1865   Anton Šimšík (*1837), kovář z Veselí (syn Ignáce Šimšíka, měšťana z Veselí), manželka Alžběta (*1836, dcera Johana Zimermana), syn Anton (*1865), Karel (*1867 +1948)


1874   Václav Zaorálek (*1831, syn Václava Zaorálka, kováře), manželka Anna (*1837, dcera Václava Macenauera, švýcara ze Sudoměřic), syn Václav (*1874 +1945)


1880   Václav Zaorálek (*1831), kovář a rolník, manželka Anna (*1837 +1890)

děti: Anna (*1864, odd. 1884 s Jindřichem Sovišem, pekařem v Uh. Hradišti), švadlena, Albina (*1868), Václav (*1874)                             2 voli, 4 krávy, 2 vepři


1890   Václav Zaorálek (*1831 +1900), kovářský mistr (při úmrtí se uvádí jako majitel realit), vdovec, syn Václav (*1874), kupec, Albína (*1868)                                       4 krávy, 2 vepři


1900   a) Václav Zaorálek (*1874), cestující obchodník, sestra Albína (*1864)                  6 krav

            b) Emanuel Orenstein (*1821), doktor, vdovec


1910   dům vlastní Zaorálek

Jan Šimšík (*1875 +1917), rolník a majitel realit (syn Ignáce, oddán 1904)                13 krav, 4 voli, 7 prasat, 2 svině, 2 úly, 17 slepic, 1 kachna                         


1914   Byl zatčen Václav Zaorálek (*1874), a vězněn v Uh. Hradišti, propuštěn na kauci.    „Sympatizuji s vrahy králů“, řekl v hospodě (udal jej Richard Bayer)


1921   nové číslo 126, a) Bartoloměj Řičica (*1877 +1925), rolník, (syn Antonína), manželka Marie (*1879, oddaní 1901)

            b) Jan Sýkora (*1883), poříčný

           

1931   dům byl rozdělen, vzniklo další číslo 794, František Páč (*1901), kožešník a čepičář, manželka Anna (*1901)    


1938   č. 794, Marie Jasečková (*1900), obchod kůží (manžel Ludvík Jasečka *1890 +1929, syn Jindřicha, oddáni 1922), dcera Vlasta (*1922), Sylvie (*1924)

            č. 126, Marie Řičicová (*1879), vdova, syn Jan Řičica (*1906)


2014   č. 125 (dříve č. 794), BRITTERM

            č. 126, Radek Štos


Kožešnický mistr František Páč s vnučkou Věrou