Č. 296/124, 122, VŠETULA


V roce 1781 dům patřil podsedníkovi Matyáši Sadilovi, ale od roku 1803 pak víc než 100 let v tomto domě bydlela rodina Všetulova. Tím prvním Všetulou v domě byl předměstský purkmistr Josef Všetula (*1760 +1837). Když si Anna Všetulová vzala za manžela Josefa Nejezchlebu, rozdělil se dům na dvě samostatné čísla 124 a 122.​​​​​​​

Domek s doškovou střechou na snímku patřil Všetulům (snímek před r. 1920). Protože bylo ve Veselí Všetulů více, těmto se říkalo „od jatek“. V 19. století se totiž naproti jejich domu nacházelo několik řeznických jatek.

Všetulův dům č. 122 má ještě původní okýnka, ale střechu má již novou

V č. 124 měla obchod modistka Věra Malendová 

Hodinářství v domě provozoval Josef Veselý (*1909)

Od roku 1939 měl v domě papírnictví a knihařství Bohdan Šturm (*23.9.1910 ve Vídni), který pocházel z Břeclavi, kde roku 1938 byl vedoucím skautů DTJ, s přezdívkou „Dorek“. Dne 14. ledna 1943 byl zatčen gestapem a 30. června 1943 byl popraven ve Vídni. Po zatčení Bohdana Šturma převzala papírnictví jeho sestra Hildegarda Sítníková (*1914 ve Vídni). Tento obchod (Narpa), vedla až do roku 1952.  ​​​​​​​

​​​​​​​Dům č. 124 a č. 122 (r. 2021)​​​​​​​

Jan Všetula (*1871 +1911), a Františka Benedíková (*1876 +1946). Svatba manželů Všetulových byla v květnu 1897, ale jejich syn Jan se narodil již 3. února 1897. Všetulova rodina dlouho se svatbou nesouhlasila (Františka byla dcerou pouhého hajného). Proto také na svatební  fotce není nikdo z rodiny Benedíkovi. Svatba trvala dva dny, byla zabita celá kráva a množství drůbeže. Tancovalo se v domě i v hospodě.

Svatba Jana Všetule a Františky Benedíkové dne 19.5.1897 na dvoře chalupy „u jatek“ ve Veselí nad Moravou. Tato fotka se dochovala díky  Apoléně Míkové, která stojí před kmenem stromu. Apoléna také popsala všechny přítomné svatebčany. Jedná se o jednu z nejstarších svatebních fotek z našeho města.

Hraběcí hajný Anton Benedik (*1837), děda Jana Všetule (*1897)

Jan Všetula (*1897), s manželkou Silvií v Praze 1938 ​​​​​​​

I. část rodokmenu Všetule „od jatek“

II. část rodokmenu Všetule „od jatek“

Anna Nejezchlebová (*1886 +1942, roz. Nejezchlebová)

Josef Nejezchleba (* 1885 +1964), strojvůdce

František Nejezchleba (*1918), aktivní v Orlu


Skupina domů naproti Záložny roku 1880

Stav 1910-1945. O Všetulův grunt se rozdělily  dcery Valentýna Všetule, z jednoho celku vznikly tři samostatné objekty.

U Dvora č. 669 (dům vlevo)

Apoléna Míková (*1883, roz. Všetulová)

Dům Apolény Míkové a vpravo dům Aloise Finfery (č. 383/668)

​​​​​​​Míkův dům č. 669 a Finferovo č. 668

Uprostřed domek Apolény Míkové, který musel ustoupit výstavbě tzv. „Obchodňáku“ (1960)

Masarykova č. 296/124 a 122

1775   Martin Čupera  (*1725 +1775), švec

1780   Josef Tesařík, manž. Anna, syn Martin *1780

1781   Matyáš Sadil (*1723 +1788), podsedník. Názvy tratí: Za zahradou, Janky, les Žabinec, Nad nádavky, Díle, Za klínky, Pod hranice, Třetí hony, Vláka. Louky: Při valaškách.

1803   Josef Všetula (*1760 +1837), předměstský purkmistr (1822), Anna *1761, 

            syn Kašpar *1797, dcera Terezie *1800  (celkem měl Josef 9 dětí)

1806   Josef Drgoš, hrnčíř, manželka Johana (dcera Johana Smištíka, tkalce)

1833   Kašpar Všetula *1797 +1837, manželka Kateřina (dcera Martina Hanáka č. 111), syn Johan *1833 +1840, Bartoloměj *1837

1834   Anton Saida, kloboučník, manželka Anna (dcera dominika Krasince, mlynáře z Landshutu), dcera Mariána *1834

1857   Valentýn Všetula *1828, rolník (syn Kašpara Všetule), manželka Kateřina *1832, roz. Horká Josef,             dcera Mariana *1855

1869   Valentýn Všetula *1828, rolník, vdovec, syn Valentýn *1862

1870   Valentýn Všetula *1828, rolník (syn Kašpara), II. manželka Mariana *1846 (dcera Jakuba Dobřického), syn Matěj *1875

1878   František Strachota, zámečník ve Veselí, manželka Antonie (dcera Filipa Donersbergera),  syn Josef *1878 (oddán 1919 se Štěpánkou Benedíkovou)

1880   Valentýn Všetula *1828 +1886, rolník, II. manželka Mariana *1846, Dobřická ze Zarazic, syn Valentýn *1862, Jan 1871, Bartoloměj *1872, Matěj *1875,          František *1876 +1944, 2 voli, 2 krávy

1891   Josef Otava *1866, dráha, (syn Jana Otavy), manželka Karolína *1866, roz. Riedlová,                      dcera Marie *1891

1897   Svatba 19.5. 1897, Jan Všetula *1871 (syn Valentýna V.), si bere Františku *1876 (dceru Ant. Benedíka, hraběcího hajného), syn Jan *3.2.1897

1900   Mariana Všetulová *1846, vdova, rolnice, syn Matěj *1875, obuvník, František *1876, Apolena *1883, Ant. *1884 +1906, Anna *1886               2 kobyle, 5 krav, 5 slepic, 2 husy

1901   Antonín Chmela *1873 (syn Ant. Ch.), manželka Marie *1872 (dcera Jiřího Čecha)

            syn František *1901 (oddán 1929 s Magdalénou Babitach

1910   a) Mariana Všetulová *1846 +1916, vdova po Valentýnovi Všetulovi, rolnice, syn Matěj *1875 +1911, František *1876 +1944                 1 vůl, 6 krav

            b) zeť Josef Nejezchleba *1885, manž. Anna *1886

1921   Dům se skládá ze dvou částí: Nové č. 124, Josef Nejezchleba *1885, manž. Anna *1886

Nové číslo 122, František Všetula *1876 +1944

1937   Hugo Grünhut, ohlašuje 25.8. živnost deštnikářskou. Grünhut nakupuje součásti deštníků, které dodává soustružníku dřeva Karlu Kratochvílovi, který z nich sestavuje polohotové deštníky. Šití povlaků pro deštníky mu provádí krejčí A. Juras v Milokošti.

1938   č. 124, Josef Nejezchleba *1885, manž. Anna *1886

            b) Josef Veselý (*1909), hodinář, manž. Hedvika *1910, roz. Andrýsková

            č. 122, Hugo Grünhut (*17.7.1900), obchod

1939   č. 120, Vilém Husserle *17.11.1871, soukromník, židovského vyznání

1949   č. 124, Marie Nejezchlebová

            č. 122, Ludmila Nejezchlebová

2010   č. 124, vlastní Vlastmil Nejezchleba

            č. 122, Oldřich Nejezchleba a Marie