Č. 297/120, ORNSTEIN

Přízemní dům u kruhového objezdu, naproti mostu přes řeku Moravu. V 18. století v tomto domě bydlel lékař Alexandr Langer, později obchodník Johan Campion, čtvrtník Matěj Holek, anebo brusič Jan Abl. Počátkem 19. století patřil dům rodině Holkové.

Dům uprostřed č. 297/120

Od roku 1857 zde působila židovská rodina Abraháma Ornsteina. Tato rodina spolu s rodinou Kohnovou patřila k nedůležitějším židovským rodům ve Veselí nad Moravou. Obchodník s obilím Abrahám Ornstein nechal všechny své děti vystudovat. Nejzajímavější osud potkal jeho nejmladšího syna Hugo Ornsteina, který se narodil v domě č. 297 dne 29.června 1865. Hugo působil jako úspěšný velkoobchodník zprostředkující dovoz brazilské kávy do Rakouska. Stal se také generálním konzulem Rakouska v Brazílii. Jeho proslulá „Růžová“ vila v Rio de Janeiro byla až do roku 2013 sídlem Rakouského velvyslanectví.


V domě č. 297 se narodil roku 1865 Hugo Ornstein, generální konzul Rakouska v Rio de Janeiro              ​​​​​​​

Hugova dcera Dora se synem Ottou (*1920). Dora se provdala za Adolfa Gottlieba, který měl v Brně továrnu na kovové nástroje. Později rodina Gottliebova převzala v Brazilii firmu vyrábějící esenciální oleje, založenou Hugem Ornsteinem.

Otto Gottlieb, Hugův vnuk, slavný brazilský chemik nominovaný v letech 1998, 1999 a 2000 na Nobelovu cenu za chemii.

​​​​​​​

Slavná růžová vila postavená roku 1920 Hugo Ornsteinem v Rio de Janeiro, až do r. 2013 Rakouské velvyslanectví.

Manželka Huga Ornsteina Hedvika (*1874 +1936), byla dcerou Charloty Subak-Ornsteinové, sestry Huga Ornsteina. Manželé se roku 1923 rozvedli.

Hugo Ornstein zemřel sice ve Vídni 9. srpna 1936, ale pohřben je ve Veselí nad Moravou. Ve své poslední vůli nařídil založit nadaci pro chudé ve Veselí nad Moravou těmito slovy: „Chudým mého rodného města Veselí nad Moravou, zanechávám tisíc Liber Šterlinků k uložení v dobrých titulech, nebo prvotřídních hypotékách, z jejichž úroků se vyplatí v poměru 1/3 křesťanským  a 2/3 židovským  chudým dvakrát ročně a sice 16.června v den úmrtí mé matky a 13.listopadu v den úmrtí mého otce.“  ​​​​​​​

Náhrobek Hugo Ornsteina z veselského židovského hřbitova.

V druhém domě zprava měl obchod s uhlím František Žůrek

Dům č. 120 (r. 2021)


​​​​​​​ŽŮREK​​​​​​​

   František Žůrek (*1893),               manželka Antonie (*1900, roz. Sukopová),             syn Miroslav (*1934 +1972)

Rod Žůrků do Veselí přišel koncem 19. století z Žeravic a usadil se nejdřív na gruntu v Sudomírkách. Rochus Žůrek byl úspěšný sedlák a také radní na Předměstí. Rolníkem byl také Rochusův syn František, který si koupil dům č. 297, a který měl v tomto domě prodej uhlí. Františkův syn Miroslav nepřežil dopravní nehodu v roce 1972, když řídil automobil Státního statku, v němž se také těžce zranil jeho bratranec, Ludvík Žůrek.


1934

MASARYKOVA č. 297/120

1739   Jura Hanák, ¼ ník,

1744   Jura Timel, z Města (grut zpustlý),

1748   Václav Blažek         

1780   Alexander Langer, lékař

1781   Johan Campion, obchodník a čtvrtláník, tratě: Nad hliníky, Močáry, Jančí, Za rybníky. Radošové, Pod borky, Třetí hony, Díle, domovní zahrada, louky Jachtař, Nad rybáře

1784   Matěj Hollek (+1837), č. 297

1793   Jan Všetula, manželka Barbora (dcera Václava Vajdíka), dcera Antonie (*1793, kmotr Martin Pečuch)

1798   Jan Abl, brusič, manželka Mariána, syn Jan (*1798)

1799   Jan Všetula, manželka Barbora (dcera Václava Vajdíka), dcera Petronila (*1799)

1813   a) Matouš Hollek (*1765), manž. Mariana (*1766, dcera Johana Zajíčka), syn Josef (*1793), Anton (*1797, k „asendě“ šel v r. 1815), dcera Alžběta (*1795), Apolonie (*1801), Mariana (*1802), Veronika (*1813)

            b)  Václav Kolařík (*1751), dcera Juliana (*1792)

c)  Tomáš Pomahačka (*1766), manželka Barbora (*1775, dcera Václava Kolaříka), syn Martin (*1803),  dcera Terezie (*1808)

1830   a) Anton Hollek (*1798), manž. Alžběta (*1802, dcera Johana Uhlíka z Milokoště), syn Tomáš (*1823), Jiří (*1820), dcera Mariána (*1831)

            b) vdova Mariana Randová (*1770), syn Jakub (*1796), Martin (*1799), Johan (*1802)

            c) Kateřina Ulbrich (*1789), dcera Apolena (*1817)

d) Matouš Hollek (*1764), manž. Mariana (*1765), dcera Mariana (*1805), Veronika (*1813), Alžběta (*1826), Kateřina (*1829)


1843   Josef Šantrůček, sklenář, manželka Anna (*1816 +1849, dcera Václava Horníka), dcera Anna (*1843)

1857   Abraham Ornstein (*1818), manželka Alžběta (*1828), syn Sigmund (*1853), Max (*1857), dcera Tereza (*1852), Betti (*1855)

1869   Abraham Ornstein (*1818), gruntovník, manželka Barbora (*1828), děti: Tereza (*1852), syn Sigmund (*1853), Betti (*1855), Max (*1857), Jakub (*1858), Hugo (*29.6.1865)

1879   Martin Minařík, pastýř ve dvoře panském ve Veselí (syn Jana M. z Blatničky), manželka Mariána z Blatničky, syn František (*1879)

1880   Abraham Ornstein (*1818), obchod obilím, manželka Barbora (*1828), syn Max *1857  Vídeň,  Jakub (*1858, studující Vídeň), Hugo (*1865, studující Vídeň)

1900   Abraham Ornstein (*1818 +1903), manželka Beti (*1828 +1906)

1910   Dům neobydlen, vlastníkem je Ornstein

1921   Nové č. 120, vlastní dědici Abrahama Ornsteina

            a) Šimon Rosner (*1858), učitel hebrejštiny

            b) Václav Kabát (*1896), elektrikář u Chorinského

1926   František Žůrek (*1893), obchod uhlím a rolník, manželka Antonie (*1900, roz. Sukopová z Labut)

1930   František Žůrek (*1893), obchod uhlím a rolník, manželka Antonie (*1900, roz. Sukopová z Labut), dcera Libuše (*1930), syn Miroslav (*1934 +1972), Marie Sukopová (*1878), tchýně

1952   Fr. Žůrek, vesnický boháč, byl 3.října 1952 potrestán za nesplnění dodávek (spolu s Martinem Daňkem)NENÍ ORNSTEIN JAKO ORNSTEIN

Slovácké noviny 1891, č. 42

Dne 22. 5. 1891 se konaly volby na Předměstí Veselí. Za představeného zvolen Antonín Janík, hostinský. Za radní zvoleni pánové František Hanák, rolník, Josef Vitovský, rolník, Antonín Gelner, obchodník, a Abrahám Ornstein, peněžník. Volba tato nazvati by se mohla dosti šťastnou, kdyby neměla smutného pozadí, a tím jest, že se něco přihodilo co z nás rolníků nikdo neočekával, že zvolen za prvního radního žid Ornstein. Snad mně mnohý namítati bude, že v Městě Veselí zvolen po druhé již za představeného také žid Ornstein, než přirovnání těchto dvou, ač jsou bratři, hodí se k sobě jako nebe a dudy. O městském Ornsteinu se povídá, že všemožně se o obec stará, že mnoho již cest vykonal, aniž by si alespoň hotové výlohy nahraditi nechal, služné jako starosta žádné nebéře, občanstvu půjčuje buďto za velmi mírný úrok, nebo úplně bez úroků, také někdy že naše národní podniky hmotně podporuje, též obcím na zakoupení erární budovy pro školu peníze zapůjčil; aniž by byl posud z peněz těchto, asi 13.000, nějaký úrok žádal, a konečně že v poslední době dle doslechu česky úřadovat započal, tak že prý by dle svého soudu za činy tyto i nejvyššího uznání hoden byl.

Naproti tomu náš Předměstský Ornstein by nedal na podniky národní ani haléře, kdyby mu i do kolena nebozezem vrtal, a o obci darmo mluvit, a od nás křesťanů bere přímo nekřesťanské úroky. Za tyto nekřesťanské úroky nakoupil již velmi mnoho rolí! Kdyby ale někdo myslel, že proto je snad v národním ohledu alespoň snášenlivý, to by se velmi mýlil! Volí vždy proti nám.Vlastní jeho syn, který byl všestranně vzdělán a chtěl u nás na rolích otcových hospodářství vésti, které také započal, který byl na chudobné dobrý, nemoha se se svým otcem snésti, pověsil hospodářstí na hřebík a vydal se do širého světa! Tak náš Ornstein jednal s vlastním synem, a podle toho může veřejnost posouditi, jak jedná v obci s námi! A za to všechno je zvolen za prvního radního! Náš Ornstein důvěry nezasluhuje a hodí se ku svému městskému bratru jako pěst na oko.


Abrahám Ornstein (*1819 +1903), majitel realit, Předměstí č. 297/120

Josef Ornstein (*1823 +1900), obchodník s obilím a starosta města, Město č. 4/8

Jejich otcem byl Lazar Ornstein (*1791 +1885). Rodina Ornsteinova patřila vůbec k nejpočetnější židovské rodině ve Veselí, mezi lety 1785 – 1830 se této rodině narodilo 17 dětí.