Č. 298/118, KOHN

Od roku 1781 až do poloviny 19. století dům patřil rodu Všetulů. Později tento důležitý rožní dům vlastnila židovská rodina Salomona Kohna. Salomonův syn Julius Kohn byl úspěšným obchodníkem ze dřevem. Jeho dlouhý dům procházel téměř celou Sokolovskou ulicí, které se proto tenkrát říkalo ulice Kohnova.

Na kresbě mistra Ludvíka Ehrenhafta je vlevo Kohnův obchod, vpravo hotel Přikryl. Ludvík byl spřízněn s rodinou Kohnovou, Salomon byl jeho strýček.


Sokolovská ulice se původně jmenovala Kohnova. Kohnův dům byl bezkonkurenčně nejdelším domem ve Veselí (téměř 75 m). Když tento dům chtěla Kati, vdova po Juliovi Kohnovi prodat, nikdo na tak dlouhý dům neměl peníze, a tak Kati Kohnová dům rozprodala po částech.

Část rodokmene rodiny Kohn se zřetelem k Veselí nad Moravou

Kohnův dům s pohledu od Sokolovské ulice (18. dubna 1928)

KOHN

Velmi rozšířený židovský rod měl své zastoupení také ve Veselí nad Moravou. Prvním Kohnem ve Veselí byl Samuel, který si koncem 18. století vzal za ženu Veroniku, dceru páleníka Jakuba Fixela. Z tohoto manželství se narodil roku 1792 syn Jakob, který odešel do Vsetína, kde později se svým synem Josefem založil firmu Jacob & Josef Kohn, výroba ohýbaného nábytku. Tato firma se stala jedním z největších výrobců v Evropě. Roku 1900 firma zaměstnávala 6300 dělníků, kteří denně vyprodukovali 5500 kusů nábytku.

Jakob Kohn však neměl jenom syna Josefa, ale celkem 11 dětí, a pro Veselí je důležitý hned prvorozený syn Salomon, a potom dcera Terezie (provdaná za Moritze Ehrenhafta, a tedy matka malíře Ludvíka Ehrenhafta). Salomon Kohn se vrací do rodného města svého otce a staví obchod na Předměstí, v blízkosti mostu. Zde se mu daří, a tak kupuje další rožní dům opodál č. 298. Tento dům zdědil jeho syn Julius, který postupně provedl několik přístaveb, až dům dosahuje úctyhodné délky 74,25 m. Proto taky se dnešní ulice Sokolovská nazývala Kohnova. Po levé straně této ulice bylo pouze stavení Kohnovo ukončené stodolou. Julius Kohn byl na přelomu 19. a 20. století největším obchodníkem ze dřevem ve Veselí. Kromě domu v Sokolovské ulici mu patřila také velká budova skladu na čísle 8. Po roce 1918 rodina Kohnova z Veselí odchází. Na židovském hřbitově ve Veselí má rodina Kohnova 16 náhrobků.


Plán na přestavbu domu s obchodem pana Julia Kohna z roku 1899. Dům byl dlouhý 75 metrů. V pravé části výkresu je zakreslena plechová stahovací roleta.

​​​​​​​

Detail z náhrobku Salomona Kohna

Opravdovou kuriozitu nalezneme v zadní části hřbitova vlevo u zdi. Nachází se zde za sebou dva různé náhrobky, jeden pískovcový, druhý na fotografii vzadu vlevo, žulový. Oba patří jedné osobě, Josefě Kohnové, která zemřela roku 1865. U toho pískovcového můžeme pozorovat pravou část náhrobku méně zvětralou. Tato část byla chráněna porostem břečťanu, rostoucím podél hřbitovní zdi.

Hned v první části hřbitova vpravo nalezneme  náhrobky manželů Kateřiny a Julia Kohnových. Náletový javor jakoby chtěl Julia od jeho manželky odtlačit. ​​​​​​​

Leontýna Knoppová (*28.8.1877 ve Veselí, dcera Julia Kohna, zahynula 1942 v koncentračním táboře Treblinka)

Rožní dům vlevo č. 298/118. Od roku 1900 vedl obchod smíšeným zbožím Herman Büchler (*1867 +1922). ​​​​​​​


Z pětičlenné rodiny Büchlerové přežil holocaust jen Jan Büchler (*1905). Jindřiška, Terezie, Arnošt a Max Büchler zahynuli v koncentračním táboře v Lodži. ​​​​​​​

Později byl dům č. 118 rozdělen na několik samostatných obchodů. Zde Vilém Gross (*1895), ochod krátkým a střižným zbožím (rok 1924)

Fotografie před rokem 1934. S bryčkou obchodník s dobytkem Ferdinand Čápek

Po dvou židovských obchodnících v domě č. 298/118 působili dva řezníci, Jan Knitl a Matěj Plhal. Jan Knitl rožní dům přestavěl. V části orientované do Hlavní ulice bylo řeznictví, za rohem měla cukrárnu jeho manželka Metodějka, která zde také roku 1934 zřídila vyvařovnu pokrmů

Snímek kolem roku 1936. Kohnovou (Sokolovskou) ulicí kráčely všechny pohřby na hřbitov, nebyl ještě vybudován podjezd na Blatnici.

Plhalovo řeznictví za války

Rodina Matěje Plhala. Matěj stojí zprava před domem v Sokolovské.

Roku 1938 koupil dům Matěj Plhal, který starý dům roku 1941 zbořil a postavil dům nový

Kolem roku 1950

2014

MASARYKOVA č. 298/118

1771   Johan Příhoda

1781   Tomáš Wšetula, čtvrtláník, tratě: Nad hliníky, Močáry, Jančí, Za rybníky. Radošové, Za borky, Pod borky, Třetí hony, Díle, domovní zahrada, louky Jachtař, Za stodolama

1794   Sebastián Novorka, tkadlec, manž. Veronika (dcera Jana Heecze), syn Jan (*1794), Jiří (*1793)

1794   Tomáš Všetula, manželka Agnes (dcera Václava Bílka),  syn Anton (*25.5.1794)

1804   Anton Čajka, hraběcí postilion, manželka Anna (dcera Tomáše Všetule), syn Pavel (*1804)

1813   a) Anton Bártek (*1772), manželka Agnes (*1775), syn Anton (*1794), dcera Alžběta (*1801)

            b)  Johan Všetula (*1765), manželka Barbora (*1775), syn Jiří (*1795), Martin (*1802),             dcera Kateřina (*1793), Antonie (*1798)

1830   Anton Všetula (*1794), manželka Mariána (*1804, dcera Martina Kůrečky, odd. 1829), syn Josef (*1818), František (*1824), Štěpán (*25.1830), Martin (*1832), Bartoloměj (*29.7.1836, odd. 5.6.1861 s Annou Pavkovou, Zarazice č. 56),

dcera Apolonie (*1823), Mariána (*1834)

1857   Anton Scheibner (*1813), manželka Josefa (*1828), syn Anton (*1849), Eduard (*1850)

Anton Gellner (*1831), kupec (syn Josefa Gellnera), manželka Klára (*1838, dcera Josefa Piče, učitela z Boršan), dcera Adéla (*1857), Emilie (*1862)

1859   Josef Čejka, kapelník, manželka Emilie (dcera Johana Michala), syn Josef (*1859)

1869   Vlastníkem je Salomon Kohn (*1813)

Julius Kohn (*1844,syn Solomona Kohna z č. 12), kupec, manž. Kateřina (*1846, roz. Langfelder)

1880   Julius Kohn (*1844), obchod s míchaným zbožím, manželka Kati (*1846), syn Emil (*1870), studie Vídeň, dcera Josefína (*1872), Alžběta (*1873), Marie (*1875), Leontýna (*1877)

1890   Julius Kohn (*1844), obchod dřevem, manželka Kateřina (*1846), syn Emil (*1870), studie Vídeň, dcera Josefína (*1872, oddaná Mayer), Alžběta (*1873 +1942, oddaná za Jos. Hochwalda, Brno, zahynula v Treblince), Marie (*1875, oddaná za Josefa Markuse), Leontýna (*28.8.1877, studie Olomouc, oddaná 1900 s Otou Knoppem, St. Město, zahynula r. 1942 v Treblince), sloužící Jan Hlaváč (*1847), učeň Sigfríd Reiss (*1874), kuchařka Antonie Černá (*1851), služka Apoléna Otrhalík (*1873)

            Julius Kohn spolu s Terezou Ehrenhaftovou provozoval také nádražní bufet ve Veselí

1900   a) Julius Kohn (*1844 +1908), obchod dřevem, manželka Kateřina (*1846 +1916), Fridrich Mayer (*1893), Mariana Bartoník (*1865)

b) Herman Büchler (*1867, syn Mosese Büchlera), obchod smíšeným zbožím, I. manželka Josefina (*1877 +26.2.1908, roz. Frankl)

1910   a) Kateřina Kohn (*1846 +1916, obchod, zemřela ve Vídni),            syn Emil (*1870), obchod dřevem, dcera Josefína Mayer (*1872)

b)  Herman Büchler (*1867 +1922), obchod železářským zbožím, II. manželka Jindřiška (Jeti Sara roz. Keiser *1877), syn Max Israel (*10.8.1900 v Jistebníku), Jan (*1904), dcera Lotte (*1899  +13.7.1919), příručí Josef Jelínek (*1891), služka Drahomíra Malaník (*1892)

1919   Někde ve Veselí bydlel Antonín Büchler (*21.3.1899 sv. Hypolit D. Rakousko), manželka Alžběta (25.9.1896, roz. Karlíková č. 423)

1921   Nové č. 118, a) Herman Büchler (*1867 +17.4.1922), obchod železářským zbožím,                                 manželka Jindřiška (*1877, zahynula v Lodži), dcera Tereza (*16.6.1911 +22.3.1944 v Lodži), syn Arnošt (*3.10.1912, zahynul v Lodži), tchýně Johana Keiser (*1851)

b)  Adolf Eisler (*1850), obchod kůží, žid, manželka Amalie (*1858)

c)  Cyril Flessner (*1885), obchod železem, manželka Marie  (*1902), syn Bedřich (*1920)

1924   Vilém Grossa, taky Gros, (*25.1.1895), obchod krátkým a střižným zbožím

1933   Jan Knitl (*1878 +9.5.1935), řeznictví a jeho manželka Metodějka (Krajčová *25.2.1875, Osičany u Přerova), cukrovinky

1934   Vývařovna pokrmů, Zora cukrovinky, kavárenský způsob, Jan Knitl a Metodějka

            Karel Sládek (*10.8.1910 z Mistřic), řeznický pomocník Jana Knitla

Ferdinand Kříž (*2.1.1911 Veselí), papírnictví (od 10. 7. 1934 do 29.10.1940, kdy papírnictví převzal Bohdan Šturm, č. 296/122)

1938   Jindřich Balcar (*1904), odborný učitel, manželka Růžena (*1904), Marie Balcarová (*1855)

Josef Babák (*5.8.1908 Uhřínov), řezník, manželka Cecílie (*1908)

Matěj Plhal  (*1901), řezník, manželka Apolena (*10.2.1907, roz. Bartošková), dcera Milada (*2.1.1929, provd. Sedláčková), Jarmila (*3.11.1937, provd. Kuchařová)

1939   Emil Kalužík, řezník

1941   Matěj Plhal původní dům zbořil  a roku 1941 postavil dům nový.

​​​​​​​