Č. 391/138, JURČEK

Také tento dům byl postaven v polovině 19. století, a také zde se vystřídalo několik obchodníků: Herman Brief (otec továrníka Johana Briefa), Josef Hoffman, Štěpán Machala, Jan Koňařík, Antonín Obrtlík. Lidé si nejvíc vzpomínají na mlékárnu Martina Jurčeky, která se později proměnila na prodejnu domácích potřeb a jízdních kol s panem  vedoucím Slavíkem ze Vnorov.

V pozadí dům zprava, který roku 1857 postavil František Valášek.

V domě se narodil Jan Fojtík (*1885 +1956)

Na fotografii z roku 1946 vidíme zleva domy č. 140, 138 a 136. Před domem č. 140 ještě stojí plastika sv. Floriána, cukrárnu zde měl pronajatou Josef Horák. V domě č. 138 měl mlékárnu pan Martin Jurček. V mlékárně na pultech byly mramorové desky, v rohu kulatý stůl s mramorovou deskou. V rohu stála lednice od firmy Mráz. Pro vodu se chodilo do studny, která stála na dvoře a byla společná taky pro obchodníka Obrtlíka, který měl na dvoře množství prázdných beden. Ty bedny byly vratné ​​​​​​​​​​​​​​

V pozadí dům č. 138 v roce 1941. Vlevo obchod smíšeným zbožím Antonína Obrtlíka, vpravo mlékárna Martina Jurčeky.

Rozdělovna mléka, Martin Jurček

Po roce 1950 se museli Jurčekovi z domu č. 138 vystěhovat a dům byl přestavěn pro Domácí potřeby (1958).

V pozadí můžeme spatřit hrubou stavbu samoobslužné prodejny s obuví.

Rok 1958

.2015

Rodina Jurčekova, Barbora (*1917), Martin (*1909), Anička (*1939, provdaná Mülerová), Milan (*1938). Martin Jurček pocházel z Kozojidek, kde se vyučil krejčím u mistra Jana Benedíka, otce malíře Karla Benedika. Anna Jurčeková se podílela na vzniku Vodáckého oddílu ve Veselí nad Moravou.

Chůva opatruje Antonína (*1943) a Aničku Jurčekovu

Anička Jurčeková, provdaná Mülerová, vpravo s Vlastou Kafkovou

1912.

                                   1913                     

V roce 1919  Štěpán Machala přestěhoval svůj obchod z Hroznové Lhoty do Veselí nad Moravou č. 138. V roce 1930 se přestěhoval přes dva domy dále.

Dvorek který byl společný pro obchodníka Jurčeku i Obrtlíka

Martin Jurček (*1909 +1988)

Anna Jurčeková (*1872, roz. Falešníková z Kozojidek)

„Jurček, co měl starší dceru Falešníkovu, si zavedl obchod mlékem. Posílal je ve velkých konvích zvláštním malým vláčkem do Vídně. Po celé trati severní dráhy, až po Břeclavu, přibíral tento vláček, vypravený z Veselí, sta a sta konví slováckého mléka, nadojeného lidmi, pro které Vídeňáci měli potupné jméno Kroboti. Jurčekům dalo mnoho práce, než mohli zavézt plné konve na voze s jedním koněm do Strážnice na vlak. Také jsme jím posílali sestrám, vdaným ve Vídni, drůbež očištěnou a vykuchanou a vykrmené husy na podzim nevykuchané, aby z nich neteklo sádlo. Poslalo se to s mlékem na adresu toho obchodníka večer a ráno už to sestry měly.

Celá Jurčekova rodina byla stále jako v kole. Starší museli drhnout konve a nejen tak ledajak. Na čistotě konví záleželo, jestli přijde do Vídně mléko slaďounké jako med, nebo narušené kvašením. Maruša a Francka, školačky v mém věku, musely nejdřív horkou, pak ledovou vodou zvláštními kartáči drhnout konve i kastrolkům podobné „dekle“, všude, ve všech spojích, kde uvízlo skoro neviditelné drobínko starého mléka. Jurček pak měl jako na dlani všecky domácnosti v dědině. Jaká kde je čistota, jak jsou krávy ustájeny a čím krmeny. Musely hospodyně nosit vodu na umytí zvlášť v nádobě a po umytí vemeno utřít čistou utěrkou. Dělával takové náhlé inspekce tehdy, kdy mu poslal odběratel plné konve sraženého mléka zpátky. To se také stávalo i při největší čistotě a opatrnosti v létě. Dávali do každého deklu drobně rozdrcený led; zakrývali konve na voze zelenou vojtěškou, kterou ráno nasekli a do večera měli v ledovně. Byl to výnosný obchod; bylo to vidět u Jurčeků v domě, po částech prakticky přestavěném a krásně na tu dobu zařízeném.“

Z Pamětí Kateřiny Jakubíčkové, roz. Benedíkové ​​​​​​​

Svatba Tomáše Jurčeky (*1908) a Marie Mičkové, Kozojidky č. 18. na zemi sedí 3 zprava Milan Jurček (*1938), 6 zprava Antonín (*1943), 7 zprava Anna Jurčeková (*1939), zleva 4 stojí vzadu Martin Jurčeka, jeho manželka stojí vzadu první zprava, drží lahev. Vedle ženicha sedí jeho matka Anna

Antonín a Anna Jurčekovi

Antonín Jurček (*1868) začal v Kozojidkách obchodovat s mlékem již před I. světovou válkou. Dařilo se mu, mléko z Kozojidek posílal vlakem až do Vídně. Tento obchod s mlékem převzal potom jeho nejmladší syn Martin, který byl sice vyučeným krejčím u krejčovského mistra Jana Benedíka, ale toto řemeslo uplatňoval jen v rámci své rodiny. Obchod s mlékem ovšem Martin Jurček přestěhoval do Veselí nad Moravou, na Hlavní třídu, kousek od kostela Panny Marie (dům vlastnil nějaký Váňa z Prahy). To bylo roku 1932 a hned příští rok otevřel filiální obchod mlékem na náměstí ve Bzenci č. 761 (ve Bzenci jen od 24.9.  do 28.12.1933). Mléko napřed vozil z Kozojidek, později z mlékárny v Blatnici. Pro sýry jezdil autem do Olomouce. Nejdříve měl automobil Aero „cililink“, později Tatru 57. Konkurence ve Veselí nad Moravou sice byla početná (roku 1939 šest mlékáren), ale Jurčekova mlékárna byla nejznámější. Roku 1937 si Martin Jurček vzal za manželku Barboru Habartovou z Kunovic se kterou měl tři děti, Milana (*1938), Aničku (*1939) a Antonína (*1943). Konec Jurčekovi mlékárny přišel v prosinci 1949, kdy byl okolnostmi přinucen se vzdát živnosti ve prospěch družstva Slovácká svépomoc.

​​​​​​​

Omladina Kozojidky 1922 – 27. Třetí sedící zleva Antonín Jurček (*1903), druhý stojí zprava Martin Jurček (*1909)

​​​​​​​

Některé mlékárny ve Veselí nad Moravou, když se ještě pro mléko chodilo s konvičkou:

​​​​​​​Antonie Martikánová Masarykova č. 139 (od 1939)

Martin Jurček Masarykova č. 391/138 (od 1932)

Alexander Holodniak Drahy č. 567/466, obuvník (obchod mlékem od 1934)

Aloisie Studničková Nár. Mučedníků č. 983 (od 1932, Rolnické mlékařské družstvo v Žeravinách)

Marie Kalfusová Nár. Mučedníků č. 983 (od 1938)

Adéla Uhlířová Komenská č. 688 (od 1934, Rolnické mlékařské družstvo v Žeravinách)

Mlékárna u pani Anny Sukupové Tř. Rudé armády (Masarykova) č. 178 (kolem 1956)

​​​​​​​


Masarykova č. 391/138 


1857   František Valášek (*1811, syn Pavla Valáška z Veselí), hajný z Veselí,  manželka  Petronila (*1824), syn Michal (*1845), dcera Mariána (*1862)


1869   Apolena Vincůrková (*1812)                    1 kráva, 1 tele


1875   Svatba, Pavel Vincourek (*1853, syn Matěje V. a Apolény roz. Fabián Hanák), si bere Kateřinu (*1852, dceru Matouše Nejezchleby)


1880   Cyril Fojtík (*7.3.1855, syn Josefa F.), manželka Alžběta (dcera Matěje Vincůrka), syn Jan (*21.4.1885 +10.9.1956)


1890   Herman Brief (*1814 +1893), kupecký obchod, manželka Amalie (*1824 +1895), syn Josef (*1857), učení ve stolařské továrně v Kelči, dcera Kateřina (*1864), vnučka Matylda (*1877). Herman Brief učinil roku 1886 úpadek (vrátil obci propachtovaný pozemek „Rybník“).


1900   Josef Hoffman (*1867, Val. Klobouky), obchodník, manželka Kateřina (*1865), syn Albín (*1895), Sigmund (*1896), dcera Amálie (*1900), 1 příručí, 1 služka


1919   Nové č. 138, Štěpán Machala (*1882), obchod smíšeným zbožím, manželka Marie (*1885, roz. Knitlová), syn Karel (*1914), švagr František Knitl (*1887)


1933   Jan Koňařík (*12.2.1892, Vsetín), obchod smíšeným zbožím od 10.2.1933, manželka Tereza (*1896)


1938   Martin Jurček (*10.9.1909), obchod mlékem, manželka Barbora (*1917), syn Milan (*1938), Antonín (*1943), dcera Anna (*1939, odd. s Rudolfem Müllerem), Martin Jurček provozoval od 29.9.1932 obchod potravinami, mlékem a mléčnými výrobky. Od 25.9.1933 do 28.12.1933 také provozoval filiálku ve Bzenci na náměstí č. 761. Obchod s mlékem měl již na počátku 20. století v Kozojídkách Martinův otec, Antonín Jurček (*1868), který mléko zasílal vlakem až do Vídně.


1941   Antonín Obrtlík – obchod smíšeným zbožím


2014   Aspana holding, a. s.