Č. 494/132, MACHALA

Tento dům a také oba domy s ním sousedící mají velmi zajímavou historii. Původně na tomto místě stál jeden dům s číslem 293, který se později rozdělil na tři samostatné objekty.

Na místě těchto tří domů stál ještě v roce 1827 pouze jeden dům s číslem popisným 293. Podobně jako tyto tři domky vypadaly v 19.století i ostatní domy v této části předměstí.

Na této pohlednici je vidět přestavba domu č. 494. V roce 1880 dům č. 494 vlastnil František Luža, obchodník z Milokoště. Roku 1887 na tomto domě provozuje živnost pekařskou Karel Lerche, který zde má později také obchod smíšeným zbožím.

V roce 1926 tento dům přestavuje Zeibert, první manžel Marie Machalové, roz. Knitlové

Zde již Saidův dům schází


Štěpán Machala přestěhoval svůj obchod do č. 494/132 v roce 1927

Na snímku jsou všechny tři domy, které původně tvořily jeden dům  s jedním číslem


Tak jako i v jiných případech, ani tato přestavba nepatří k těm příliš povedeným (2020)

.Karel Lerche se svojí první manželkou  (*1856 +1913). Kare Lerche byl pekařem, obchodníkem ale také předměstským starostou    ​​​​​​​

Druhá manželka Karla Lercheho Marie (*1869, roz. Macková)

.František Lerche (*1883 +1912), student medicíny

Karel Lerche provozoval malý obchod v bezprostřední blízkosti moravního mostu

Plán přestavby domu Štěpána Machaly z roku 1926

​​​​​​​

Masarykova č. 494/132 


1880   Původně byl dům součástí čísla 293.

Dům vlastní František Luža, obchodník z Milokoště (ve Veselí je až do r. 1887)

            Max Grundman (*1860), učitel


1890   Karel Lerche (*1846), pekařství, manželka Marie (*1856), syn Bedřich (*1872), slévač Vídeň, Jan (*1874 +1892), pekařský učeň, František (*1883), dcera Julie (*1886)


1899   Bartoloměj Lacina, manželka Kristina (*1871 +1899)

Bedřich Lerche (*1872), pekař ve Veselí, manželka Leopoldina (*18.. dcera Vincence Podluckého, mlynáře v Louce), dcera Růžena (*1899)


1900   Karel Lerche (*1846), obchod smíšeným zbožím, manž. Marie (*1856), dcera Františka (*1877), syn Frant. (*1883), Julie (*1886), Marie (*1891), otec Ferdinand Lerche (*1822 +1902, syn Josefa Lercha, zámeckého pekaře v Uh. Ostroze a Terezie z rodu Martina Waitschnera, dohazovače v Ostrohu)  2 vepři


1903   Josef Poula (*1873), mistr pekař, manželka Anna (*1878), syn František (*1902 +1903)

           

1910   Karel Lerche (*1846 +1918), obchod, manž. Marie (*1856 +1913), syn František (*1883 +1912), student medicíny, dcera Julie (*1886), Marie (*1891)


1913   Karel Lerche si bere 8.7.1913 Marii Mackovou (*12.8.1869 Jedle u Záhřebu)


1921   Nové č. 132, František Křepka (*1883), stavitel


1927   Štěpán Machala (*1882), obchodník, manželka Marie (*23.6.1885, roz. Knitlová), syn Karel (*1914), dcera Marie (*19..)  , Štěpánka (*1920, provd. Machová)


2011   Britterm a.s.