ČECH „KOLEGA“

Hned tři Čechy zmiňuje urbář z roku 1732, čtvrtníka Václava, podsedníka Františka a rybáře Jana Čecha. Posledně zmiňovaný Jan, je mezi dvanác-ti veselskými rybáři uveden jako první, poněvadž mu patřil úsek řeky Moravy od Ostrožské hranice k vodě Pavla Krejčího. Také vlastnil jednu štěpnici a jednu zahradu. Téměř 200 let žil rod rybářů Čechů v domě č. 71. Rybářem je psaný také Tomáš Čech narozený 1852, ale ten se už více věnoval rolničení, roku 1900 mu patřilo 6 krav. Tento Tomáš měl dva syny. Antonína, který byl na zkušené v Americe, ovšem vrátil se a stal se strojvůdcem, a Josefa, jenž byl důstojníkem c. k. armády. Dva syny měl také strojvůdce Antonín, z nichž ten prvorozený, který dostal jméno po otci, byl profesí zubařský technik. Tomuto Antonínovi se ve Veselí neřeklo jinak než „kolega“ Čech. Provozoval několik, dnes bychom řekli adrenalinových sportů. V létě skákal do vody, v zimě skákal na lyžích na skokanském můstku, šplhal po skalách, jezdil riskantně na motorce. Byl pravidelním hostem uherskohradišťské nemocnice, polámané měl veškeré končetiny, některé vícekrát. Jeho kamarád Břeťa Rychlík vzpomínal jak „kolega“ Čech skákal na lyžařském můstku na Filipově s nohou v sádře. Přes častá zranění sportoval dál, byl také trenérem skoku do vody ve Zlíně.

Rodokmen rodiny Čechovy z Rybář č. 71

Antonín Čech (*1882) se vyučil strojním zámečníkem ve Vídni(sedí zleva)

Bratři Antonín Čech (*1882) a Josef Čech (*1884)

Josef Čech píše 8. 2. 1905 bratrovi Antonínovi do Vídně, že tančil v neděli u Přikryla a aby Antonín koupil tatínkovi nový pant, protože ten první je velký

.Josef Čech se narodil v Rybářích č. 71 v roce 1884

Foceno v roce 1913 na dvorku v Rybářích č. 71. Josef Čech s manželkou Boženou (roz. Vlkovou z Telče)

Josef Čech (*1884)

Rodina Vlkova z Telče, zprava dcera Božena ​​​​​​​

Antonín Čech se svými rodiči Marií (*1847) a Tomášem (*1852) v Rybářích č. 71

Antonín Čech v Americe


V březnu 1907 připlul Antonín Čech do Ameriky lodí Oldenburg

Loď Kaiser Wilém 215 m dlouhá, odjížděla z Brém v úterý, za 10 dní byla v New Yorku

Strojvůdce Antonín Čech s manželkou Josefou (roz. Liebigerovou) a syny Antonínem (*1914) a Radislavem (*1928)

Strojvůdce Antonín Čech (*1882 +1952)

Rodina vrchního oficiála Jiřího Liebigera (*1868) a Jenoféfy (*1871) (mezi nimi vnuk Antonín Čech *1914, je rozmazaný, jenžto se při focení pohnul). Vzadu stojí dcera Anděla později Blahová (*1899 +2002), dcera Josefa provdaná Čechová (*1894), syn Viktor a dcera Žofie (*1897)

Malý "kolega" Čech

V levé části snímku je vidět část domu Liebigerů, uprostřed snímku Čechův dům Tyršova č. 725

Strojvůdce Antonín Čech

„Kolega“ Antonín Čech (*1914)

Antonín řečený „kolega“, zubařský technik a všestranný sportovec (*1914)

Kolega Čech s Břeťou Rychlíkem na stavbě lyžařského můstku. Kolega má opět pravou nohu v sádře, proto ty berle

Kolektiv lyžařského oddílu, dole zleva Antonín Čech, Břeťa Rychlík, Zdeněk ŠivelSnímek vlevo. „Kolega“ staví můstek na Filipově

Stavba to byla náročná

Bylo třeba postavit most přes potok

Antonín Čech a MUDr. Zdeněk Hlobil

Antonín Čech inicioval výstavbu skokanského můstku na Filipově. První závody se konaly v roce 1956. Na snímku skáče „kolega“ Čech, vlevo pořadatel Břetislav Rychlík.

První skokani na Filipově

Antonín Čech zdolává Břesteckou skálu ve Chřibech. Na laně je s Antonínem, lyžař a vodní slalomář, Zdeněk Šivel

Antonín Čech provozoval závodně také skok do vody. Jako trenér působil ve Zlíně.