Chaloupky 10

Třetí dům zleva patřil Galářům (č. 489/613)

Bedřich Galář s manželkou Hermínou, rozenou Bischofovou. Bedřich byl zastřelen v Brně po atentátu na Heydricha

Jan (*1889) a František (*1892) Galářovi odjeli do USA

Josef Galář (*1934)

Dva Josefové, otec (*1908) a syn (*1934) Galářovi

Dům č. 405/615, nejprve patřil Finferům. Později v domě bydlel holič Josef Hložek

První dům zprava č. 405/615

Rodina hlásného Josefa Finfery (*1833), uprostřed dcera Kateřina (*1891), provdaná za Jana Spáčila

Rodina železničáře Jana Spáčila (*1889) si později postavila dům v ulici Komenské

Pátý zprava v zadní řadě stojí Jan Spáčil (*1899)

Železničářská dechovka v níž hrál Jan Spáčil (1923)

Mistr holič Josef Hložek   (*1886 +1973)           

syn Otto Hložek (*1913 +1941)

Šachová partie. Vlevo malíř Ludvík Ehrenhaft a Otto Hložek

Otto Hložek se narodil roku 1913 ve Vídni. Zde se svojí matkou Žofií.

Dětství prožil Otto Hložek ve Vídni

V popředí sedí Otto Hložek, který vedl holičské učně. Zleva vzadu stojí Jan Cvek (*1921)

Otto Hložek (zleva), byl u kamarádů oblíbený.

Zleva Kabelka, Matýsek, Vaculík a Otto Hložek dne 4. srpna 1936​​​​​​​

Druhý zprava sedí Otto Hložek, člen Hudebního spolku ve Veselí nad Moravou

Otto byl vyučený holič a kadeřník, ale vyučoval také hře na housle a psal básně. Bohužel zemřel velmi mladý.

Otto si vzal za manželku Leopoldinu Žádníkovou.    

V roce 1940 se manželům Hložkovým narodil syn Petr

Zleva stojí Petr Hložek vedle strýčka Leopolda Růžičky, který byl mnoho let oblíbeným farářem v Kuželově. Zprava stojí továrník František Žádník.

Výročí sňatku u Hložků (kolem 1970)

Hložkovo kadeřnictví bylo vyhlášené, nacházelo se na Masarykově č. 151

Zleva vzadu Anna Prchlá (*1878, roz. Niznerová), s manželem Antonínem (*1870). Zleva v popředí sedí Marie Niznerová (*1891) a zprava Antonie Niznerová (*1847 +1934)

Antonín Prchlý (*1870), obuvník

Antonín Prchlý (*1870), obuvník

Huslíkovi premice, rok 1947. Juráskovi koně. V pozadí vlevo dům č. 397/623, pan Zálešák, dům vpravo č. 398/621. Bohuslav Jurásek (*1904), manželka Magdalena (*1909, roz. Pomajbová z Milokoště). Juráskovi koně se podíleli na stavbě nové betonové silnice na Moravský Písek a také při budování Baťova kanálu (kolem roku 1937)

Na koni mladý Bohuslav Jurásek (*1930) ve dveřích starý Bohuslav

U koní Bohuslav Jurásek (*1904), v popředí děda Hanák

Sedlák Jurásek

Secí stroj Bohuslava Juráska před jeho domem. Foto Jaromír Dostál

Sourozenci Jarmila (*1929) a Bohuslav (*1930) Juráskovi

Dům zprava č. 397/623, v pozadí zleva dům č. 407/625. V popředí stojí zleva pani Růžena Korvasová (*1905, roz. Přibylová), Smištíková a Jenůfa Bártková (*1896), která stojí před svým domem.

Dům č. 397/623. Josef Šišpera (*1911 +1987), manželka Antonie (rozená Bártková), syn Josef.

Dům č. 397/623. František Zálešák (*1913+2009), manželka Marie (*1923, rozená Bártková), syn Luboš. Marie Zálešáková Chaloupky zbožňovala. Bylo tam dostatek místa pro různé dětské hry. Za drahou u stodol byla studánka s dobrou vodou.

Na jedné z nejstarších fotek z Chaloupek je zachycena Antonie Krupičková před domem který postavil v roce 1865 postavil její otec, řezník, František Tašl. Fotka byla pořízena před přestavbou domku, která proběhla po roce 1919. Mezi okny vývěsní štít - KREJČÍ KAREL KRUPIČKA. Ulice se jmenovala Nová.

Na dvorku v Chaloupkách (č. 407/625) u Krupičků v roce 1925, fotil strýc Josef Tašl. Dcera Jarmila se později provdala za Martina Lukeše

Druhá zleva Jarmila Krupičková (*1919, provdaná Lukešová)

Karel Krupička (*1879 +1944)

Antonie, dcera Františka Tašla, manželka Karla Krupičky

Krejčí Karel Krupička byl také vynikající muzikant. Na obrázku první zprava.