Chaloupky 11

Druhý dům zleva č. 408/629, postavil tkadlec Hynek Němeček. Ten byl otcem Ignáce Němečka, který se v tomto domě narodil roku 1868. Později v domě bydlel také knihař Reimund Fiala, který si vzal za ženu Terezii Němečkovou.

Rodina krejčovského mistra Ignáce Němečka po narození prvního syna, Bohumila, pozdějšího ředitele školy

Zprava dům č. 409/631. Tento dům roku 1868 postavil kloboučník František Hostýnek (pohled z ulice z roku 1926, kdy v domě bydlel obuvník Tomáš Mika). Rodina Hostýnkova zde působila přes padesát let. Kloboučnickým mistrem byl také Františkův syn Jiří, který zemřel mladý, v pouhých 41 letech. Jeho manželka, vdova Rozárie, se provdala za tovaryše pracujícího v jejich dílně, Ferdinanda Sršně. Z tohoto manželství se dne 25. února 1890 narodil syn, který dostal jméno po otci, tedy Ferdinand. Tento Ferdinand se pod jménem Fred Sersen prosadil v Hollywoodu. Za specielní efekty získal dva filmové Oskary. Více na:  www.veselihistoricke.cz/fred-metodej-sersen

Matka Ferdinanda Sršně a jeho rodný dům ve veselských Chaloupkách č. 409 (dvorek domku)

Karel Mika dům přestavěl.    Foto F. M. Lejček

Dům Josefa Grabce                                                                                 dům Karla Míky

Rozarie Hostýnková - Sršňová a její tři synové

František Hostýnek (*1874)       

Jan Hostýnek (*1887)

Ferdinand Sršeň (*1890)

Akvarel Freda Sersena Motodeje

Akvarel Freda Sersena Motodeje

Šéf specielních efektů v Hollywoodu Fred Sersen stojí vpravo

Bratři Bohumil a Karel Mikovi

Karel Mika s manželkou Marií (*1922, roz. Presovou z Vracova)

1922

Takto vypadá konec Nové ulice v roce 1984. V druhém domě zleva se narodil držitel 2 filmových Oskarů

Dům č. 414/633. První zprava Grabec zvaný „Grgoň“. Od roku 1869 bydlela v tomto domě jen rodina Grabcová. Zleva Knitlův obchod, uprostřed sýpka

Poklona v zahrádce u Karlíků č. 423/649.  Foto Fr. Milan Lejček

Zleva továrna UP (dříve Beer a Žádník), hostinec „Špica“, poklona sv. Kajetána. Foto Jaromír Dostál

Rohový dům Bártků č. 514/659, za Kajetánkem č. 423/649, Antonie Karlíkové (*1866). Foto Jaromír Dostál

V rohovém domě č. 514/659 bydlela rodina Bártková a Chmelařova

Pohled ze Stolářské ulice do Chaloupek. Vlevo Kajetánek, vpravo sýpka

Zleva hostinec „Špica“ v pozadí vidíme bourání původního dvora

Pohled do ulice Svatoplukovy. Zleva hostinec „Špica“. V pozadí vidíme, že Dvůr je již částečně zbourán. Vystavěna nová budova.

Sv. Kajetánek na fotce Františka Šímy. Rok 1984

Svatoplukova ulice, 1983, foto František Šíma (domky č. 655, 656 a 657), domek první zprava č. 580/657, Melichárek

Zedník Petr Melichárek se přiženil do Chaloupek č. 397, když si vzal dceru zde bydlícího Josefa Komínka. Měl tři syny, nejstaršího Františka, Jana a nejmladšího Rudolfa. (Jan Melichárek provozoval dílnu na cementové zboží, od roku 1927 na č. 657, později na č. 1002).

Rudolf byl nejprve v učení u zámečníka Ludvíka Čerešňáka, poté se vyučil stolařem a dílnu si zřídil přímo v domě v Chaloupkách roku 1935. Vedlo se mu asi dobře, protože investoval do opravy domku a dům od rodičů koupil. Byl aktivní v KSČ, což se mu stalo osudným. 7. 3. 1942 byl zatčen gestapem a uvězněn v Kaunicových kolejích, krutě bit. Jak uvádí v dopisu jeho spoluvězeň Alois Gerák z Vážan č. 12 (dopis ze dne 6/X 1945), jeho straničtí partneři celou vinu hodili na něho. Šlo o sbírku peněz pro rodiny zatčených a o peníze na odboj a ilegální činnost. Rudolf Melichárek byl 26. 11. převezen do Vroclavy, kde pracoval ve stolárně a čekal na soud, který proběhl 4. 5. 1943. Z vězení v Brně odeslal 7 korespondenčních lístků a 1 dopis, z Vroclavy se dochovalo 9 dopisů adresovaných jeho ženě Růženě, rozené Podlucké z Lipova.


Z dopisu z 25. dubna 1943:

Dnes Ti píši naposled jako vyšetřovanec. Jak budu Ti psáti příště? Měl jsem dnes sen, byl jsem v Lipově a Ty jsi se na mě smála a ukazovala jsi mě ohromné koblihy. Byla tam i Tvoje matka a otec. Vzpomínám na ně. Dej Bůh, aby se mě ten sen vyplnil....

....Mám jen jedno přání. Jednou se vrátit a žít znovu takovým životem, abych Tobě, má drahá mohl dokázat, že je to jiný Rudek, než ten, který před 14 měsíci od Tebe odešel. Modli se, moje nejdražší, buď statečná a pros Boha, aby stál při mě. 4 května jdu k soudu....“

Z dopisu z 10. července 1943:

 „...Obíráš třešně, ty jsem už dvě léta ani neviděl. Třešńové gulky a trnkové! Až je mě špatně, když si na to vzpomenu. Mnohdy v noci myslím, že slyším Pozora. Ale Pozor to není!...

Poslední dopis odeslal Rudolf Melichárek své manželce Růženě 17. srpna 1943, kdy byl večer v půl sedmé popraven. V dopise viní ze svého osudu Frantu K. Píše, že věří ve spravedlnost Boží, té že neuteče.

            Růžena Melichárková se již znovu neprovdala. Roku 1958 se stěhuje z Chaloupek na Rybníček do domku č. 76, který kupuje od Augustína Blažka.

Rudolf Melichárek (*1906) se zapojil se do odbojového hnutí, 7. 3. 1942 byl gestapem zatčen a 17. srpna  roku 1943 popraven ve Vroclavi

manželka Růžena (*1909, roz. Podloucká)

Růžena Podloucká (*1909), s bratrem Antonínem (*1912), z Lipova

Melichárkův domek č. 580/657 v září roku 1984 (foto František Šíma)

Holkův dům č. 528/655, první zprava Josef Žáček (kolem roku 1960)

V pozadí Holkův dům č. 528/655

Sestry Holkovi, Antonie, Kateřina (provdaná Konečná, žila v Milokošti) a Apoléna

před domem č. 528/655

Emil Holek (*6.8.1910 v Krakově, Halič), kamarád Stanislava Žlebského, bydlel ve Svatoplukově č. 655

Dům č. 522/652 těsně před zbouráním v roce 1984, foto František Šíma

Rok 1941, dům č. 522/652, Františka Kučery

Vedlejší štít bez fasády pařil stodole sedláka Galáře. Později v domě bydlela také rodina Lenertova.

František Kučera (*1882), průvodčí   

Fotografie Františka Šímy z roku 1984, kdy většina Chaloupek již byla asanována. V místě označeném hvězdičkou stál původně od roku 1857 domek č. 394, postavený Valentinem Habancem (*1810). Rodina Habancova tento dům vlastnila také roku 1921, kdy dostal nové číslo 651. Roku 1938 v domě bydlel František Jakubek (*1885), obchodník

František Jakubek, obchod s jízdními koly

Větší část starých Chaloupek je již zbourána. Je postavena kotelna s komínem nazvaným „Svatoš“ ( po Rolencovi)

Poslední se bouraly domky z tzv. „Nové“ ulice. Zleva to byl dům Grabců, Hostýnků-Sršňů, Němečků, Krupičků, bez střechy je již sedlák Jurásek. V popředí lebeda roku 1984

Snímek Chaloupek Františka Šímy z roku 1984

Poslední etapa asanace původních Chaloupek nastala roku 1984. Nejzajímavější historii představují tři sousedící domky s původním číslováním 407 – 409

č. 407/625, dům Karla Krupičky

a jeho manželky Antonie, roz. Tašlové

č. 408/629, rodný dům Ignáce Němečka

č. 409/631, rodný dům Františka Hostýnka

a taky Ferdinanda Sršně

Dům Josefa Galáře (*1908) a kamnáře Braveného. Toto byla roku 1890 ulice Nová. Fotil František Šíma, 1984

Rok 1984. Hostinec „Špica“, součást původního Dvora, je již zbourán. Za sv. Kajetánkem stojí nově postavené Výpočetní středisko. Vlevo budova původního Dvora. Fotil František Šíma

Asanace původních Chaloupek na fotkách Josefa Imricha

Asanace původních Chaloupek na fotkách Josefa Imricha

Asanace původních Chaloupek na fotkách Josefa Imricha