Chaloupky 2

V pozadí zleva se nacházel dům Weberův (první předměstská radnice). V pravé polovině snímku vidíme dům rodiny Gajdorusove. Tento dům tvořil jakýsi ostrůvek, dal se obejít kolem dokola.

Gajdorusuv domek v Chaloupkách kolem roku 1912. V 18. století v domě bydlel hrnčíř Josef Drgoš, od 19. století dům patřil bednářské rodině Holasově.

František Gajdorus, mistr obuvník, dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů ve Veselí nad Moravou

jeho manželka Marie Gajdorusová, roz. Niznerová, porodní bába

JUDr. Jindřich Gajdorus, přednosta soudu ve Zlíně

Účetní Viktor Gajdorus (*1901)

První dům zleva č. 291/610 (Poláškovi), druhý č. 612 (Pazdera)

Chaloupky č. 291, František Nisner roku 1891 provedl přestavbu domu

František Nisner *1849 +1942, mistr  kolář, manželka Antonie *1847 +1934, roz. Kratochvílová

V domě měl zámečnickou dílnu Ludvík Čerešňák

Zabudování benzinového motoru E. Finkel 2 ½  HP, 180 otáček. Rok 1910. Poháněna měla být vrtačka, smirkový kotouč a bruska.

Plán pro acetylénové osvětlení Ludvíka Čerešňáka, 14.6.1912

Jan Polášek *1914 +1997, manželka Marie 1913 +2001, roz. Bačíková

Jan Polášek, mladší


Miroslav Polášek

Dům č. 288/614 s dílnou, patřil klempířskému mistru Ignáci (později Hynkovi) Hanákovi

Ignác Hanák (*1868)

jeho syn Josef Hanák (*1903), učitel

Hlavičkový papír Ignáce Hanáka z roku 1905

Inzerát Hynka Hanáka z roku 1922

Hynek Hanák dohlíží na práci svých tovaryšů

Účet od firmy Hynek Hanák z roku 1927

Od roku 1934 provozoval klempířství v domě č. 614 Jaroslav Nejedlý

v roce 1942 klempíř Jan Hanák (nebyl v příbuzenském vztahu k Hynkovi Hanákovi)

Dům vlevo č. 286/616 patřil rodině Kozumplíkově. V pozadí ulice Dlouhá.

Dům vlevo č. 286/616, stolaře Antonína Kozumplíka

Rodina „Donáta“ Josefa Kozumplíka. Vpravo Josef (*1879), později hotař, zleva Antonín (*1881), později švec

             Josef, řečený „Donát“ Kozumplík (po dědovi)

Jeho žena Marie (*1878 +1967)

Rodina obecního hotaře Josefa Kozumplíka (*1879).

Syn Antonín (*1907) později stolař, manželka Marie (*1878) a syn Josef (*1913) později učitel

Josef Kozumplík (1879-1975), obecní hotař, později stolař, manželka Marie (1876-1967)

Mistr stolař Antonín Kozumplík s maminkou


Josef Kozumplík (*15.12.1913 +25.5.1994), učitel a ředitel školy ve Vnorovech, jeden z prvních hráčů fotbalu ve Veselí nad Moravou, malíř především akvarelů s náměty veselských motivů. Vedoucí výtvarné skupiny „Pěti“

Josef Kozumplík (*1879) „Donát“

Dům č. 285/594, v pozadí vlevo kousek domu č. 286/616

V domě se narodil stolař Jakub Hanák (*1859 +1950), který později bydlel v Sudomírkách

V domě také bydlel barvířský mistr Hugo Dlabal (*1863 +1903). Jeho modrotisková dílna se nacházela na Hlavní ulici. Na snímku je se svojí druhou ženou Františkou. Hugo Dlabala se společensky angažoval, roku 1901 byl předsedou Besedy Svatopluk

Krásný portrét Bohumily, dcery Hugo Dlabala

Dům č. 460/600 v roce 1940 ještě s žůdrem. Bydlela zde rodina Michalíkova

Uprostřed Antonie Michalíková (*1883)

Na snímku dům s vikýřem č. 460/600. V domě dříve bydlel také Josef Kozumplík zvaný „Hasinger“

V uličce napravo Michalíkův dům s vikýřem

Antonie Michalíková roz. Kozumplíková *1883

Jan Michalík *1884 +1918

Jan a Antonie Michalíkovi se synem Františkem a dcerou Marií

František Michalík (*1916 +1993), nafotil celou řadu zajímavých záběrů z Veselí nad Moravou

Mezi dělníky na veselské dráze stojí druhá zleva také Antonie Michalíková (*1883)

První dům zleva č. 283/592

Manželé Františka a Metoděj Hanákovi bydleli v domku č. 592Manželé Františka a Metoděj Hanákovi bydleli v domku č. 592. Metoděj Hanák dělal v letech 1948-1953 předsedu MěNV ve Veselí nad Moravou.

První dům zleva č. 282/591, patřil rodině Homově.

V tomto domě roku 1798 bydlel hrnčíř Rudolf Drgoš, roku 1813 zednický polír Jakub Lundenburg a roku 1869 dům patřil kožešníkovi Matěji Saidovi

Druhý zprava dům č. 282/591 s opačného pohledu

Rodina topiče státní dráhy Jiřího Homy (*1889)

František (*1919), Ludmila a Jiří Homovi

Jiří Homa (*1923)

Ludmila Homová (*1926, provd. Schneweisová)

Pracovníci veselského depa. Druhý zleva na kolejích Jiří Homa (*1889)