Chaloupky 3a

Uprostřed dům č. 266/589

                                  Marie Daňková (*1913)                            

František Daněk (*1908)​​​​​​​

Paní Daňková před svým domem

Jarmila Procházková. Vlevo domek paní Teplé, vpravo Smištíků

Dům zleva patřil Matěji Mičkovi měl č. 268/588. Dne 24. 4. 1945 při osvobozovacích bojích byl dům zničen. U kočárku Cecílie Presová, provdaná Hanáková a Helena Vajčnerová.

V pozadí stojí domy č. 270/581, č. 271/580 a č. 272/579

Dům vpravo č. 379/582. Roku 1910 zde bydlel mistr sklenář Josef Heger, později strojvůdce Václav Štolba

Dům  č. 379/582, Štolbovo, stál uprostřed Chaloupek (foto Finfera)

Vlevo dům Bartoloměje Pšurného č. 355/583 a vpravo Štolby. Zcela v pozadí továrna Svit.

Anna Pšurná, roz. Valášková

Bartoloměj Pšurný (*1887 +1969) 

syn Jindřich Pšurný (*1912)

Bartoloměj Pšurný byl vyučený stolař, ale živil se jako zemědělec. Vlastnil několik koňů, všechny měl pojmenované, ten poslední se jmenoval Garyn. Koňmi vozil dřevo z lesů na pilu, stavitelům vozil materiál na stavby, pomáhal s povozem při výstavbě dráhy na Myjavu v roce 1927. Své koně miloval, byl věčně usměvavý, dobrotivý.. Vnučka Jitka Pšurná- Lanchestrová (*1941), na svého dědu Bartoloměje ráda vzpomíná. Před domem v Chaloupkách stál zvláštní akát s fialovými květy a se zvláštní zkrabatělou kůrou, bizardně zvrásněnou. Dům se dvorem byl samostatným objektem, oddělený od sousedních domů několikametrovou uličkou. Vlevo sousedil s domem Antonie Komoňové, vpravo stál domek Anny Štolbové. Dům měl na dvoře vlastní studnu. Na dvůr se vjíždělo vraty pod návratí, kde stával „žebřiňák“. Rodina Pšurná měla v chlévě dvě krávy, jedno tele, v chlívku dvě prasata a nad tímto chlívkem spávaly slepice. Ve stáji byl kůň Garyn. V levém rohu dvora se nacházel hnůj, v opačném rohu byly králikárny a uprostřed se vešla silážní jáma.

Manželé Pšurní měli dva syny, Jindřicha (*1912 +1986) a Josefa (*1915 +1993). Syn Jindřich si postavil dům v Milokošti, kde se mu narodily dvě dcery, Jitka a Blažena.

Uprostřed dům Pšurných v době když už se Chaloupky bouraly (foto Jaromír Dostál)

Dům Pšurných vpravo

Dům Pšurných vpravo, č. 355/583. V roce 1857 v domě bydlel dráb, Matouš Všetula (*1813).

Vlevo Pšurní č. 355/583, vpravo Štolbovo č. 379/582. (foto Jaromír Dostál)

Dům uprostřed č. 359/618, Finferovo, vpravo č. 346/620, v pozadí zleva Kozumplíkovo

František Finfera (*1888) byl obuvník (č. 359/618), v domě vpravo bydlel zámečník Antonín Korvas (*1901)

Domek Františka Finfery

První zprava bydlel Antonín Korvas. Domky na levé straně byly v Chaloupkách nejmladší. Stavěly se po roce 1857. Ulice se roku 1890 jmenovala Nová. V této ulici se narodil Ferdinand Sršeň, aneb Fred Sersen, dvojnásobný držitel filmových Oskarů za zvláštní efekty.

Zámečník Antonín Korvas (*1901), s manželkou Růženou (*1905, roz. Přibylovou)

Chaloupky domek č. 353/622, ve dveřích stojí Anna Vokurková (*1892, roz. Holková). Rodina Holková v tomto domě bydlela od roku 1869

Vlevo Vokurkovo, v pozadí vpravo dům klempíře Hanáka

Akáty před Vokurkovým

Vokurkovo a ulice Dlouhá, v pozadí Svit.

Vlevo Vokurkovo, vpravo dům č. 470/587, ve kterém bydlela Františka Galářová (*1878)

Dům uprostřed č. 349/586, ve kterém bydlel stolař Ignác Hostýnek a také vdova po něm, která se provdala za obuvníka Rudolfa Rolence. Později v domě bydlela také rodina Ivanova. Zprava dům č. 380/584, ve kterém bydlela rodina Komoňova.  

Zprava sedí Rudolf Rolenc (*1890), který později odjel do Argentiny. Pohlednice kterou syn poslal z vojny svému otci  Františkovi.

František Rolenc (*1922 +1993), syn Rudolfa. V pozadí „Čechova“ ulička.

František Rolenc (*1922 +1993)

Obuvník František Rolenc (*1859), byl otcem obuvníka Rudolfa Rolence a dědečkem  Františka Rolence (*1922).

Kateřina Rolencová (*1862)

Na fotografii z roku 1922 máme zachycenou celou rodinu Rolencovu. Fotografie není technicky moc kvalitní, ale svým obsahem je velmi cenná. Svatba Františka Nejezchleby (*1895) a Anny Rolencové (*1900) roku 1922. Dva bratři Rolencovi, Josef a Rudolf (č. 5 a 10), oba obuvníci, odjeli do Argentiny.


1) ženich, Fr. Nejezchleba (*1895), kožešník

2) nevěsta, Anna Rolencova (*1900)

3) František Rolenc (*1859), krejčí

4) Kateřina Rolencová (*1862),

5) Josef Rolenc (*1883), obuvník, odjel do Buenos Aieres

6) jeho manželka Antonie (*1887, roz. Vlachová), odjela do Buenos Aieres

7) František Rolenc (*1886), krejčí (drží na klíně syna Rosťu)

8) dcera Františka Rolence- Poldinka (*1914)

9) manželka Františka Rolence- Josefa, v peřince drží dceru Miladu (*1922) 

10) Rudolf Rolenc (*1890), odjel do Buenos Aieres 

11) Rudolfova manželka Cecilie (*1888, roz. Absolonová)

12) Karel Rolenc (*1898),

13) jeho manželka Marie, roz. Lundenburková,

14) kožešník František Jagoš (*1896 )

​​​​​​​

Jana Ivanová (*1934), se provdala za krejčího Oldřicha Trachtulce, č. 143

Matylda Ivanová s manželem a vnuky Jiřím a Liborem Trachtulcovými