Chaloupky 3b

Pozor! Teď se přemístíme zpět k továrně Svit, abychom pokračovali po levé straně Dlouhé ulice!!

Dům vpravo od továrny Svit patřil Martinu Tomečkovi, později obchodníku Josefu Frkalovi, který si vzal za manželku  Tomečkovu dceru Marii.

Továrnu Standard stavěl stavitel Josef Ratislav. Vpravo je zachycen domek s krámem Josefa Frkala,který měl č. 275/546

Podsedek Josefa Benedíka č. 275, byl v Chaloupkách zcela ojedinělý. Všechny ostatní domky v Chaloupkách měly k dispozici jen malé dvorky.

Bartoloměj Tomeček (*1896), byl bratrem Marie Frkalové

Bartoloměj Tomeček  byl rolník

Gustav Brom, vlastním jménem Frkal (*1921-1995), jazzový kapelník, žil krátce ve Veselí nad Moravou u svého strýčka Josefa Frkala, obchodníka z Chaloupek č. 546. Ve Veselí se odehrála svatba rodičů Gustava Broma (Gustav Frkal si bral Marii Chmelovou). Gustav Frkal si pronajal pilu ve Velkých Levárech, kde se narodil roku 1921 Gustav Brom. Gustav Frkal zkrachoval a zpronevěřil peníze.

Svůj obchod měl Josef Frkal (*1896) v Chaloupkách od roku 1927 až do roku 1950, kdy byl tento obchod zrušen.

První dům zprava č. 276/547, patřil Boženě Vaďurové (*1922)

Chaloupky č. 277/548,  dům sester Vajdíkových. Vpravo za zdí se v 18. stol. nacházela Osečkova kovárna. Vpravo vedle domu vidíme „Haláčovu“ uličku, kterou projel jen trakač. Foceno kolem roku 1900.

Na fotce Josefa Tašla z roku 1960 vidíme stejný dům se stejnou uličkou.

Leopoldina Vajdíková (*1880), bydlela v domku č. 548 se svojí sestrou Marií (*1878)

Účet za mlácení obilí

Pohlednice kterou dostala Leopoldina do Mariánských lázní roku 1910

Vlevo domek Vajdíků, vpravo dům č. 279/552, v němž bydlela rodina tesaře Františka Šivla a později Jaroslava Váni

V pozadí domek Jaroslava Váni

Tesař František Šivel (*1881), bydlel v Chaloupkách č. 279/552

Jaroslav Váňa (*1909)

Jaroslav Váňa (*1909)

Zpráva z novin: Domek bez střechy. Požár ve Veselí nad Moravou. Ve čtvrtek ráno vypukl požár u domkaře J. Váni v Chaloupkách. Byl včas zpozorován sousedy, kteří násilím vnikli do zavřeného domu a požár uhasili za pomoci hasičů, kteří se rychle dostavili. Když se domácí lidé vrátili z pole, našli domek bez střechy, která padla ohni za oběť (r. 1938).

Celkový pohled na Chaloupky ze střechy továrny Svit. Uprostřed Váňův domek.

Foceno roku 1975, kdy Vajdíkův dům byl zbořen a tím se úzká Haláčova ulička rozšířila na ulici. Vpravo Váňův dům, vlevo domek kde měl v 18. století kovárnu Tomáš Osečka.

Z „Haláčovi“ uličky se stala ulice. Zprava dům Váňův, potom bývalá Osečkova kovárna a konečně domek hrnčíře Vincence Haláče.

Hubert Haláč (*1903) se svým otcem hrnčířem Vincencem Haláčem (*1874)

Zápis z mistrovské knihy cechu hrnčířského o přijeti mistra Josefa Haláče

    Marie Haláčová (*1905, dcera hrnčíře Ignáce Menšíka)

její manžel Hubert Haláč (*1903, syn Vincence)

Tadeáš Haláč zemřel 27.11.1846 (ilustrace z Cechovní knihy)

Haláčův dům roku 1978

Tentýž dům z opačného pohledu

Mirek Haláč (*1945)

František a Jaroslav Boček s Mirkem Haláčem

Mirek Haláč,, motorka ČZ

Bravený

Mirek Haláč

Franta Boček