Chaloupky 4

Karel Krepčík (*1894), kočí, bydlel v domku č. 465/551

Karel Krepčík, první zleva, v kapele Bartoše Všetule, který sedí třetí zleva. S malým bubínkem klečí vepředu legendární Kazimír Holodňák.

Marie Krepčíková *1898 s dcerou Mirkou, provdanou Smištíkovou

Karel Křepčík (*1932) s Puňťou před domem č. 551

Karel Křepčík (*1894) s manželkou Marií (roz. Šostkovou)

Zleva za zdí částečně schován domek č. 280/554, rodiny Bednářové (pohled od továrny Svit)

Růžena Bednářová (*1908)

Rodina Bednářova

Na dvorku u Bednářů

Poklízení drůbeže

Před Bednářovým domem. Matka s dcerou Annou (*1930)

První dům zprava č. 319/556, druhý dům zprava č. 316/555 a dům Bednářův

Dům nalevo (s třemi okny) č. 316/555. Bydlela zde roku 1949 Apolonie Číslová.

Apolonie Číslová se narodila ve veselských Rybářích roku 1884 v rodině Antonína Bártka. Ve Vídni se provdala za Václava Valentu, s nímž měla syna a dceru Aloisii (*1911). Když jí manžel zemřel, provdala se roku 1918 za Teodora Čísla. Toto manželství bylo roku 1932 rozloučeno. Nakonec se Apoléna provdala za Richarda Flodra. Její dcera Alosie Valentová se roku 1931 provdala za Antonína Ticháčka ze Zarazic.

Václav Valenta (*17.9.1882 Krásnov, +11.5.1917 Vídeň), instalatér s manželkou Apolonií, synem Karlem a dcerou Aloisií

Teodor Číslo a jeho manželka Apolonie, vdova po Václavu Valentovi (dcera Antonína Bártka), odd. 1918. Toto manželství bylo rozloučeno 28.1.1932

Apolonie Valentová, posléze Číslová a nakonec Flodrová (*23.1.1884 ve Veselí, roz. Bártková)

Dcera Apolény, Aloisie Valentová si vzala Antonína Ticháčka, s nímž měla dva syny. Roku 1963, když byl Ticháček podruhé ve vězení, se s ním rozvedla.

Františka Šivlová (*1913)                      

Jaroslav Šivel (*1907 +1951, úraz na dráze)

Jaroslav Šivel  (*1933)

Dům č. 333/557, bydlela zde rodina Houžvičkova                                               

Ela Houžvičková se čtyřmi dcerami a osmi vnoučaty, bydlela v domě č. 333/557

Ela Houžvičková (*1872 +1953)

Ela Houžvičková (*1872 +1953), nosila náušnice zhotovené z manžetových knoflíčků manžela, Viléma Houžvičky, který padl v I. světové válce na italské frontě. 

Julie Houžvičková (*1900) a hoteliér Ferdinand Jakoubek se brali roku 1921

Od roku 1953 v domě bydlela rodina natěrače Karla Seménky (*1914), manželka Antonie (*1919, roz. Kozumplíková), syn Karel (*1943), Antonín (*1945)

Antonie Seménková (*1919 +2012), říkalo se jí „Trnča“

Druhý dům zleva, č. 330/558,  patřil rodině Řičicové a Galářové

František Řičica (*1881), odešel do Ameriky

Jenoféfa Galářová ( roz. Řičicová) s dvojčaty Josefou a Marií (rok 1909)

Jenoféfa Galářová(*1878 +1945)             

Jan Galář (*1878 +1938), pracoval na dráze

Jan Galář (*1910 +1925), zemřel tragicky jako obchodní učeň v patnácti letech

Sestry Galářovy zleva, Marie, Josefa a Anna s manžely Viktorem Gajdorusem, Josefem Podlouckým (vedoucí pošty) a Oldřichem Křenkem

Vajčnerův dům č. 259/559, foceno roku 1938, vpravo je kousek Šoustalova obchodu. Vlevo další z úzkých uliček.

Dům Heleny Vajčnerové, rozené Holkové (*1892  +1974) a Jana Vajčnera, rodáka ze Strážnice  (*1893 + 1956). Jako první přenesl své strážnické jméno do Veselí nad Mor. Pracoval u státních drah v dělnickém zařazení, doma žili jako malozemědělci. V tomto domě vychovali 7 dětí.( 4 syny a 3 dcery )

Fotografie z roku 1940 – Jan Vajčner s nejstarší dcerou Marií.

Fotografie z roku 1940. Vajčnerovi s dcerami Boženou a Helenou

Dům uprostřed patřil obchodníku Rudolfu Šoustalovi, dům vpravo č. 287/562 patřil řezníkovi Löwymu a později Vladimíru Marcinkovi

Rudolf Šoustal se vzdal obchodní činnosti v roce 1949.

Zleva dům Vajčnerův, potom Šoustalův obchod a třetí bylo řeznictví Löwy. Zprava Štolbovo.

Zcela v pozadí továrna UP (Beer & Žádník), dnes Kaufland