Chaloupky 6

OSTRŮVEK DEVÍTI DOMKŮ V HRNČÍŘKÁCH, ROK 1940

Na plánu je zachycen shluk 9 domků. Okrově je zvýrazněn dům Anny Jakubíčkové a jejího vnuka Josefa Mikésky. Svojí dispozicí to byl domek zcela mimořádný, neboť měl 8 sousedů.

Domek č. 351/522 koupila Anna Jakubíčková roku 1938 od Jana Grabce, který pracoval na železnici. Tento Jan Grabec se narodil na statku Radošov v rodině panského drába a dcery pastýře. Popis situace provedl v roce 2011 pan Josef Mikéska, vnuk babičky Jakubíčkové. Do domku se vstupovalo vraty a průjezdem na malý dvorek. Vedle průjezdu se nacházela malá místnost v níž roku 1938 bydlel podnájemník, zedník, Jan Světnička.

Sedmnáctiletého Josefa Mikésku roku 1941 udala sousedka Všetulová (špatné sousedské vztahy) a on byl odsouzen k pořádkové pokutě  200 ,- Kč. Jelikož  v té době vydělával pouhou 1 ,- Kč za hodinu, a tolik peněz neměl, musel si odsedět vězení v Uh. Hradišti. Do vězení přijel na kole a strávil tam 7 dní. V cele byl se sedmi spoluvězni, on byl nejmladší. 4x za týden byla trnková máčka s knedlíkem. Naučil se zde rozdělávat oheň bez zápalek, jen provázkem a dvěma knoflíky.

Později, když se Josef Mikéska oženil a měl tři syny, celý domek přestavěl. Po dokončení přestavby mu bylo oznámeno, že se celé Chaloupky budou bourat, a tak se musel stěhovat do ulice Palackého a znovu celý dům bylo potřeba přestavět.

Anna Jakubíčková (*1871 +1948)

Fotografie pořízená po zbourání několika domů na levé straně Dlouhé ulice. Tím se otevřel výhled na část domků shluklých kolem č. 351/522. Zleva Talachovo, vedle domek s vraty patřil Josefu Mikéskovi

Domek s vraty patřil strojvůdci Josefu Mikéskovi

Josef Mikéska (*1924)

Tím, že v roce 1944 byl Josef Mikéska totálně nasazen do Rakouska, si zřejmě zachránil život. Dne 19. 11. 1944 některý z myslivců na honu z legrace vystřelil na prolétavší americké letadla. Tyto se vrátily a několik myslivců zastřelily. Když letadla přelétala nad Tasovem, střelbou zasáhla lokomotivku svážející řepu. Kotel explodoval a doslova uvařil obsluhu, kterou tvořil pan Ketner, Zrůna a Tomek. Pokud by nebyl v Rakousku, tak by topiče zřejmě dělal právě Josef Mikéska.

Po návratu do Veselí pracoval Josef Mikéska v elektrárně s panem Koukalem, Chmelařem, Pajerem a Randou. V dubnu 1945 se připravovali na vyhození mostu Němci před elektrárnou. Snažili se zachránit skleněná okna pomocí dřevěného bednění. Exploze však byla tak velká, že se zřítila celá stěna od strojovny. Josef Mikéska potom autogénem rozřezával trosky železobetonového mostu před elektrárnou. Podílel se také na opravách vodní elektrárny.

15. ledna 1946 nastupuje Josef Mikéska k ČSD, kde jako strojvůdce pracoval v letech 1951-1984, kdy odešel do důchodu.  

V roce 1958 jezdil Josef Mikéska s „Pětsettřicetčtverkou“

Josef Mikéska s manželkou Jarmilou (roz. Juráskovou) a syny Josefem a Bohuslavem

Strojvůdce Josef Mikéska (*1924)

Zabijačka u Mikésků, zleva řezník Jan Řičica, zprava Josef Mikéska

Husopaska Jarmila Jurásková (*1929) se provdala za Josefa Mikésku

Talachovo, č. 366/521, další z devíti domků tvořících jeden celek.

Talachovo, č. 366/521, další z devíti domků tvořících jeden celek.

Jan Talach narozen 1868 ve Strážnici +1930                

Anežka Talachová *1871, roz. Chromečková z Kněžduba

Jan Talach (*1916 +1994)

Manželé Chmelařovi, Josefa, roz. Bártková a Jiří bydleli v domku č. 368/519, který byl součástí 9 domků.

Dcera Marie Chmelařová (*1922), provdaná Juránková

Dcera Marie Chmelařová (*1922), provdaná Juránková

Poslední žůdro v chaloupkách zůstalo na domku č. 427/528, manželů Talachových. Jednalo se o jeden z nejzajímavějších objektů v Chaloupkách. Původně byl součástí domu č. 269, který stál v Dlouhé ulici.

Talachův domek. Dveřmi z ulice se vcházelo do kuchyně. Okno směřovalo do světnice. Vpravo vedle domku se nacházela branka vedoucí na malý dvorek. Na dvorku bylo uskladněné palivo na zimu a také se zde nacházel záchod.

Talachův domek na snímku Jaromíra Dostála.

Talachův domek

Talachův domek, zleva malé okénko do kuchyně. Foto Jaromíra Dostála z doby kdy se Chaloupky již bouraly.

Talachův domek v pozadí na fotce Jaroslava Válka.

Chaloupky č. 528, manželé Talachovi (foceno po zboření části Hrnčířek) (foto Josef Imrich)

Kuchyň u Talachů (foto Josef Imrich)

Paní Františka Talachová, dcera Josefa Ivana (*1908), krejčího, domek podědila.

Paní Františka Talachová, roz. Ivanová (foto Josef Imrich)

František Talach

František Talach

U Talachů (foto Josef Imrich)

Půdorys domku Talachů

Řez kuchyní u Talachů

Dům č. 422/517, hrnčířského mistra Ignáce Menšíka, stál osamotě a to kvůli nebezpečí se vzniku požáru. Od roku 1869 na tomto místě stála hrnčířská dílna s pecí rodiny Menšíkovy. Žádný jiný hrnčíř zde nepůsobil.

Menšíkův dům krátce před asanací Chaloupek.

Celkový pohled na Chaloupky, v pozadí uprostřed kostel Panny Marie. Dole dům Menšíků.

Asanace Menšíkova domu. V pozadí Chaloupky s kostelem Panny Marie.

Zleva: hrnčíř Ignác Menšík (*1877), Jarmila Menšíková (*1927 provd. Řičicová), Anna Menšíková (*1917 provd. Bočková), Marie Menšíková (*1887 rozená Čechová), Ignác Hynek Menšík (*1909)

Kateřina Menšíková (*1835 +1918, roz. Michálková), matka Ignáce Menšíka.

Druhý zleva Ignác Menšík (*1877 +1954), poslední veselský hrnčíř. Pohlednice z vojny zaslaná manželce.

Zleva leží Ignác Menšík

Druhý zleva Ignác Menšík (před rokem 1914)