Chaloupky 8

Druhý dům zleva (s vikýřem ve střeše) č. 375/644, Růženy Mičkové (*1911)

Stařeček Jan Míček (*1883) před svým domkem s dcerou Růženou

Jan Míček pracoval na dráze

Třetí dům zleva byl Korvasův, č. 376/646

Vlevo Korvasův dům č. 376/646

V domě bydlela zpěvačka Marie Korvasová (*1888). Jaroslav Smutný zapsal od paní Korvasové 40 písniček.

Písně zapsané Jaroslavem Smutným:

Žádný neví jak je ně, jak je ně, jak je ně, dyž mňa stará baba obejme,
obejme, jak bych hořký pelýněk jedu, do samého trňá sedu, tak je ně,
tak je ně, tak je ně.
Žádný neví, tak je ně, jak je ně, jak je ně, dyž mňa mladá dívka
obejme, obejme, jak bych cukr, mandle jedu, do karafiátú sedu, tak je
ně, tak je ně, tak je ně.

Vybírala sem si mezi pěti šesti,

/: a včíl mám jedneho, hotové neščestí:/

Okolo mlýna roste bylina,

/: daj ně mlynárko:/ svojého syna.


Další písně od pani Korvasové:

Henkaj v tem domečku, Nedívaj sa, milá, na moju černú tvář,
Má milá, byla bys, červená jako rys. Milá řepu okopává, Dočkaj,
šohajíčku, zaplať za voničku, Jedeme, jedeme, ale nevíme kde, Indá
panny byly, pěkně si chodily

František Korvas (*1911), holič, byl synem Marie Korvasové

Od roku 1880 v tomto domu bydlela rodina Holkova. Tím prvním Holkem zde byl švec Jakub Holek (*1851). Jeho synem byl Ondřej, který pracoval na dráze.

Ondřej Holek (*1885) s manželkou Marií

Jan Holek *1880 +1953 (syn Jakuba Holka), se narodil v domě č. 376

Jakub Holek (*23.4.1897)

Anna Ševčíková, později Saidová, (rozená Holková *1887)

Dům č. 592/647. V roce 1910 zde bydlela rodina strojvůdce Josefa Roubínka

Za vegetací je schován dům č. 592/647, vlevo se nachází část sýpky

Josef Roubínek (*1872), strojvůdce

Marie Roubínková, rozená Musilová (*1869)

Jejich syn Jaroslav Roubínek (*1897 +30.11.1940), strojvůdce, tragicky zahynul při srážce vlaků  u Polné

Sourozenci Roubínkovi. Růžena (*1902, provdaná za Fr. Lejčka),  Marie (*1900), a Stanislav (*1903) Později se rodina Roubínkova přestěhovala na Rybníček č. 55/70.

Od roku 1921 v domě č. 592/647, bydlela rodina průvodčího Františka Sukupa. Dcera Františka Sukupa, Libuše se roku 1943 provdala za Viktora Leitgeba.

Svatba Viktora Leitgeba a Libuše Sukupové roku 1943.Vedle ženicha sedí rodiče Leitgebovi, zprava sedí Sukupovi

Viktor Leitgeb (*1920 +2006), Libuše Sukupová (*1923 +2009)

Dana Finferová, Liba Leitgebová, Vikoš Leitgeb (*1945), Staňa Knitl

Rožní dům č. 510/643 ( Jurasovi), a vedle č. 511/641 (strojvůdce Karel Kratochvíl)

Odvedenci ročník 1936. V popředí uprostřed Josef Juras, druhý zprava Zdeněk Bednář.  

Veselští hokejisté, první zprava, klečící, Josef Juras, uprostřed klečí brankář Berta Hauptman, vedle něj Ruda Krčmář. Vzadu stojí 6 zprava Ludík Galuška z Milokoště.

Antonín a Anna Jurasovi

V domě č. 511/641, bydlel dráb (dozorce) ve statku Eduard Huslík. Jeho dcera Anna (*1902) se provdala za strojvůdce Karla Kratochvíla

Strojvůdce Karel Kratochvíl (*1894), vyučený zámečník, začínal na úzkokolejce Chorinského.

Zabíjačka u Kratochvílů

Na zahrádce „u štreky“. V pozadí domky V jamách. Vzadu, Karel Kratochvíl, strojvedoucí u Chorinského, v popředí Věra Kratochvílová (roz. Dohnalová), se syny Karlem a Jirkou.

Karel a Jirka s tatínkem Karlem Kratochvílem

Druhý zprava Karel Kratochvíl, Růženka Růžičková, Jirka Kratochvíl, Milena Chmelařová

Dům č. 513/635, od roku 1894 patřil rodině Knitlově. V pozadí již sídliště Hutník.

Byl to docela rozsáhlý objekt, v zadním traktu bydlili nájemníci. Roku 1921 zde začínal podnikat kožešník z Lipova, František Jagoš, roku 1930 v domě bydlel městský strážník Jan Hanzlián. ​​​​​​​

Jan Hanzlián (*1873), městský strážník, byl nejstarším městským strážníkem. Bojoval v I. svět. válce jako četař, byl zajat na italské frontě a vrátil se jako italský domobranec. Zemřel náhle roku 1934.

Oranžově vyznačen dům obchodníka Knitla

Posledním Knitlem který prodával v obchodě byl Jaroslav (*1908). Roku 1950 musel obchod přenechat n.p. Pramen.

František Jagoš začínal v Chaloupkách. zde na snímku se žení (v šiltovce).

Rodina kožešníka Františka Jagoše

Roku 1880 postavili v prostoru Chaloupek kontribuční sýpku židovští podnikatelé Jakub a Samuel Reifovi. Později také sýpka patřila továrně na obuv Standard.

Sýpka na snímku Františka Milana Lejčka

U sýpky. V pozadí domek Vokurků. Foto František Milan Lejček

Zleva Knitlův obchod, uprostřed sýpka. Foto Jaromír Dostál