ČS.OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Sto let od vzniku Čs. obce legionářské

Československé legie je označení používané pro jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové války. Jejich činnost výrazným způsobem přispěla ke vzniku samostatného Československa.

V roce 1921 vznikla Čs. obec legionářská, jako organizace zaštiťující zájmy navrátivších se legionářů. Ve Veselí nad Moravou byla organizace založena již roku 1920 pod názvem „Svaz čs. legionářů“, která se potom v roce 1922 přeměnila na Čs. obec legionářskou, kde kromě veselanů zde byli zastoupeni také legionáři ze Vnorov a Zarazic.

Tablo Čs. obce legionářské ve Veselí nad Moravou

Josef Václavek (*1892), první předseda Čs. obce legionářské ve Veselí nad Moravou.

Josef Smejkal (*1892 +1935), byl předsedou v roce 1926


Legionáři na pohřbu svého kolegy Hynka Hlobila v březnu 1930.

Jedno z posledních vystoupení legionářů bylo v roce 1947. Třetí zleva Procházka zvaný „Pardál“ od stavu. V druhé řadě zkraje Josef Lípa.


Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení Svazu protifašistických bojovníků požádalo dne 17. července 1949 o výmaz Československé obce legionářské z registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.

Druhý zprava stojí Josef Hulín ze Zarazic. Legionářů narozených v Zarazicích bylo celkem dvacet. ​​​​​​​

Jan Bártek, narozený 11. května 1892 v Zarazicích, který po návratu z francouzských legií pracoval jako krejčí ve Veselí nad Moravou.

Josef Hulín (*1889), nejproslulejší legionář ze Zarazic. Podílel se na zakoupení čs. zaoceánské lodi Legie. Legionářem byl také jeho bratr Jan Hulín (*1892 +1926)

František Přibyl se narodil v rodině Matouše Přibyla      3. července 1894 v Dolnorakouském městě Las-see, kde byla rodina za prací. Domovskou příslušno-stí však rodina patřila do Zarazic, č. 44. Mladý Fran-tišek odjel tak jako hodně zarazičanů v té době do Ameriky za svým starším bratrem Janem (*1885). Zde pracoval jako dělník. Do legií se přihlásil z Detroitu, 10. prosince 1917. Nastoupil k 21. střele-ckého pluku. František Přibyl zemřel na následky zranění v nemocnici Martigny les Bains, dne 12. prosince 1918.

Antonín Konečný (*1879 +1956), se narodil v Zarazicích č. 19, ale rodina bydlela v domě č. 130. Antonín Konečný působil jako italský legionář.

. 

Na table je sedm legionářů původem ze Vnorov. Celkem ze Vnorov pocházelo 44 legionářů.

Štěpán Gazárek, Vnorovy č. 347

Josef Tomeček (*1896, Vnorovy č. 21), ruský legionář

Jan Grabec, Vnorovy č. 331

Jan Všetula (*1893, Vnorovy), ruský legionář

Josef Kudeřík (*1892, Vnorovy), ruský legionář

Jan Zajíček (*1895, Vnorovy), ruský legionář


Největší počet legionářů je z Veselí nad Moravou. Lubor Nedbal v rukopise Českoslovenští legionáři ve Veselí nad Moravou uvádí 57 legionářů narozených ve Veselí a dalších 17 zde bydlících, ale narozených jinde. Celkem tedy 74 legionářů.

Krásná fotka kterou si z legií přivezl Josef Búřil, narozený ve Veselí na Předměstí č. 190.

Josef Búřil (*1886), tesař, v rakouské armádě dragoun, u legionářů členem „sibiřského“ jízdního pluku.

Často se legionáři potkávali na pohřbech, tak jak v případě úmrtí Josefa Hulína v Zarazicích roku 1945. ​​​​​​​

Josef Búřil (uprostřed) na posledním legionářském sjezdu roku 1946.

​​​​​​​

Na snímku uprostřed Josef Búřil v Zarazicích 1945. ​​​​​​​

Čs. legionáři u Foligna v Itálii. Josef Hlobil stojí pátý zprava. ​​​​​​​

MUDr. Josef Hlobil se narodil roku 1899 v Tučapech, ale roku 1928 nastoupil jako lékař do Veselí nad Moravou. Doktor Hlobil se aktivně podílel na společenském životě, stal se předsedou Čs. obce legionářské ve Veselí. Po březnu 1939 se Josef Hlobil zapojil do odboje, byl vedoucím legionářské skupiny Obrany národa, zajišťoval útěk významných osobností a vojáků do zahraničí přes Slovensko. Ve svém voze Tatra, Dr. Hlobil také převážel zbraně ze zbrojovky v Bojkovicích do lesů v Chřibech. Dne 24.7.1940 byl Josef Hlobil zatčen, vězněn a nakonec 26.1. 1943 popraven v Berlíně – Charlottenburgu.

Manželé Hlobilovi se synem Zdeňkem.

Vzadu uprostřed stojí Bohumil Němeček (*1897), před ním sedí Radola Gajda.


První světová válka zastihla Bohumila Němečka v Učitelském ústavu v Kroměříži, na frontu byl poslán v květnu 1916 a již v červnu padl do ruského zajetí. V Rusku vstoupil do Čs. legií, bojoval u Zborova, absolvoval strastiplnou cestu transsibiřskou magistrálou aby nakonec učil nezletilé dobrovolníky ve Vladivostoku. Do vlasti se vrátil lodí po plavbě trvající víc než dva měsíce, až v únoru 1920.

Po válce začal Bohumil Němeček ve Veselí pedagogicky působit, vychoval řadu žáků, kteří na něj i po letech rádi vzpomínali.

​​​​​​​

Uprostřed sedí B. Němeček s žáky u Vladivostoku (prosinec 1919)

Legionář Bohumil  Němeček (označen křížkem), vede školu nezletilých dobrovolců na Rusi u Vladivostoku 1. 12. 1919

Z legionářského alba B. Němečka

Divadlo prvého Jana Husi pluku

Čs. delegace v Irkutsku, 27. srpna (z alba B. Němečka)

Třetí zprava vzadu stojí František Janečka (*1895 +1933)

František Janečka se narodil na Zbrodku č. 530. Roku 1915 padl do ruského zajetí. V březnu 1918 vstoupil do legií, do vlasti se vrátil roku 1920. František Janečka se oženil, měl čtyři děti, s rodinou bydlel „Za Porážkou“ č. 663. Jako válečný invalida provozoval nádražní trafiku a prodej novin a časopisů. Onemocněl tuberkulózou a v prosinci 1933 této chorobě podlehl. ​​​​​​​

.Legitimace Josefa Gazárka z Lideřovic, příslušníka Čs. obce legionářské ve Veselí nad Moravou

​​​​​​​

Pro zajímavost. Členem Čs. obce legionářské byl také učitel ze Vnorov Emil Skácel (*1890), otec básníka Jana Skácela.

Pro veselskou obec legionářskou vytvořil návrhy spolkového praporu malíř Ladislav Vaculka.z Uherského Hradiště.

Pane Tašl,

posílám Vám slíbené skizzy, bohužel nebylo možné to dřív udělat. Dalo to dost přemýšlení (nezvyklá věc). O podrobnějších údajích bychom si museli pohovořit. Kdybyste přijel do Hradiště, byl bych velice rád.

            Se srdečným pozdravem

                                               Vaculka

                                               Velehradská 242

.