DÜRMAYER

Dnes již ve Veselí nad Moravou žádný Dürmayer nežije, a za tento stav může částečně také skutečnost, že bývalému veselskému poštmistrovi Jindřichovi Dürmayerovi se rodily samé dcery. Přitom ještě v 19. století byla rodina Dürmayerova početná a velmi vážená jak ve Městě tak na Předměstí. Zakladatelem tohoto původně německého šlechtického rodu byl kolem roku 1420 Ferdinand, zbrojíř z Mainzu. Prvním Dürmayerem ve Veselí byl  Josef Dürmayer (* 1723 + 1787),  který koupil roku 1763 od Josefa Kratochwíle půl domu rynkovního. Jeho prvorozeným synem byl Josef (* 1763 + 1806), mistr sklenářský. Další syn Jakub (*1777 +1830), byl ve Veselí cechovním komisařem a v roce 1821 se stává purkmistrem města. Tento Jakub byl sklenářem a za ženu měl dceru veselského mlynáře Tadeáše Krämera. V roce 1846 se Dürmayeři dostávají na Předměstí, když Tadeáš Dürmayer kupuje lékárnu „U bílého anděla“ (dům č. 18, dnes 141). Tento Tadeáš je nejen lékárníkem, ale také c. k. poštmistrem. Lékárníkem je také Tadeášův syn Gustav, kdežto druhý Tadeášův syn Jindřich, se roku 1880 stává poštmistrem. Jindřich Dürmayer také roku 1890 stěhuje Poštovní úřad z Předměstí do města (č. 44). Poštmistrovský úřad byl za Rakouska dědičný a tak Jindřich stále čekal, že se mu narodí syn a ono se mu zatím narodilo šest dcer. Z Dürmayerových zeťů jsou důležití dva. Dceru Marii si bere hraběcí zahradník Arnold Růžička mladší. Byl nejen zahradníkem, ale také jedním z prvních amatérských fotografů ve Veselí. Jeho snímkem je například dřevěný most v parku z roku 1911, anebo pochod veselských veteránů kolem Richtrového zámečnictví. Arnold Růžička nešťastnou náhodou přišel o nohu a jako odškodnění mu hrabě Chorinský postavil vilku na Předměstí. Dceru Žofii si vzal učitel a později také ředitel školy Jaroslav Herman. Vedle pedagogického působení se Jaroslav Herman postaral také o organizování hudebního života ve Veselí nad Moravou. Založil pěvecký sbor, utvořil orchestr, pořádal koncerty, vychoval celou řadu muzikantů a milovníků hudby. Měl zásluhu na sepsání několika velmi zajímavých rodinných kronik.  ​​​​​​​

DATA DÜRMAYERŮ

1763   Josef Dürmayer  kupuje půl domu rynkovního za 400 zl. (č. 25/39, Zlatník)

1766   Josef Dürmayer  kupuje „galužkovský“ dům za 600 Rý. s tou ale podmínkou, aby jej co nejdřív pod křidlicu přivedl (dům zbořen, číslo 24/38).

1774   Josef Dürmayer  kupuje dům od Leopolda Kohna (náměstí č. 34/49, dnes Jagoš, dům barev)

1784   Dům č. 34/49 vlastní Kateřina a Josef Dürmayer mladší (starší Josef umírá)

1803   Dům č. 34/49 vlastní Jakub Dürmayer, který je v roce 1821 purkmistrem

1812   Jakub Dürmayer  kupuje malý domek maloměšťanský, č. 40, od Johannesa Lattera (až do r.1814)

1846   Tadeáš Dürmayer kupuje od Fridricha Zugschwerdta na Předměstí dům č. 18, lékárnu U bílého anděla

1880   Jindřich Dürmayer se stává poštmistrem

1889   Jindřich Dürmayer vlastní dům na náměstí č. 21/35 (Jaroš), (jen rok)

1890   Jindřich Dürmayer  kupuje na náměstí dům č. 30/44, a stěhuje sem poštu

ROD DÜRMAYERŮ


Pečeť Josefa Dürmayera z roku 1771

Roku 1846 kupuje Tadeáš Dürmayer od Fridricha Zugschwerdta lékárnu U bílého anděla, a později zde provozuje poštovní úřad.

V tomto domě byla pošta již roku 1850, poštmistrem byl tenkrát Jan Uhl. Roku 1890 dům koupil Jindřich Dürmayer a navrací sem poštu z Předměstí. Foto z roku 1912.

Jindřich Dürmayer (* 1853 + 1923), c. k. poštmistr a také velitel Sboru dobrovolných hasičů ve Veselí nad Moravou ​​​​​​​

manželka Marie (roz. Haufen *1854 +1510)

C. k. poštmistr Jindřich Dürmayer s manželkou Marií (sedící vlevo od stolu) a šesti dcerami, dvěmi zeti (Jaroslav Herman a Arnold Růžička), vnukem Jindřichem (v náruči dcery Žofie) a vnučkou Terezou (zcela vpravo se drží své matky Marie). Foceno roku 1908 na dvoře domu č. 44. Většina Dürmayerových dcer pracovala na poště.

Krásná fotka kompletní pošty ve Veselí z počátku 20. století.

Poštmistr Jindřich Dürmajer se svojí nejstarší dcerou Růženou (*1877 +1913), která zůstala svobodná

U poštovního vozu stojí Dürmayerova dcera Žofie, provdaná Hermanová. V okně nejmladší Dürmayerova dcera Johana (*1893). Listonošem mohl být František Žádník, nebo Jan Abrahám.

Třetí poštovní vůz

Na provoz pošty dohlížela dvouhlavá c.k. orlice a paní poštmistrová

Učitel Jaroslav Herman si vzal Žofii Dürmayerovou. Fotka z fronty 21.11.1916.

Orchestr Jaroslava Hermana (sedí uprostřed). První zleva stojí Josef Jelínek, důchodní, 2 zleva v poslední řadě pan učitel Žák, 5 zleva v druhé řadě Gustav Weber. První zprava sedí profesor Hedvábný, 2 zprava pan učitel Josef Hanák, 3 zprava Jitka Ambrožová,  ředitelka dívčí školy, druhý zleva sedí Otto Hložek. První zprava v druhé řadě Josef Tašl. Rok 1940. ​​​​​​​

Jindřich Herman  (*1908 +1973), důstojník československé armády, vnuk Jindřicha Dürmayera

Arnold Růžička (*1881 +1964), hraběcí zahradník si vzal Marii Dürmayerovou, která drží za ruku dceru Terezii. ​​​​​​​

Benátský lustr připomíná význam starého rodu​​​​​​​Vladimír Groš