F.M.LEJČEK 3

DALŠÍ FOTOGRAFIE F.M.LEJČKA

Původně foto z procházky rodiny Lejčkovy, dnes také cenný dokument

Mýtný domek musel ustoupit stavbě nové silnice

Častým námětem snímků F.M.Lejčka byla práce rolníka

Pouť k sv. Antoníčku


Slepý pastýř koz


Ve vinohraděZbrodek