F.M.LEJČEK 4

OBRAZY S CÍRKEVNÍMI NÁMĚTY

Rozměrné obrazy s církevní tematikou vytvořil Lejček pro kostel v Hrabůvce, Mařaticích, Ostravě, Vnorovech (1930 a 1932), Polešovicích (1951) a také ve Veselí nad Moravou. Dva obrazy vytvořil pro kostel v Mařaticích. V současné době jsou tyto obrazy v depozitáři na Městském úřadě v Uh. Hradišti. Obraz sv. Terezie namaloval pro vnorovský kostel roku 1930, a roku 1932 pro tentýž kostel dokončil oltářní obraz Smrt sv. Václava. Přímo v kostele v Polešovicích restauroval roku 1951 obraz Sv. Petra a Pavla, jehož autorem byl Jan Soják (*1874 +1922). Pouze o Velikonocích je instalován obraz Ukřižování v kostele Andělů strážných ve Veselí nad Moravou. Roku 1963 namaloval F.M.Lejček pro zvonici v Milokošti kopii obrazu Diega Velazquese, Korunovace Panny Marie. Modelem pro Marii mu byla jeho manželka Růžena. Tento obraz, který darovala Ludmila Fuksová, je dnes umístěn v kapli v Milokošti.

​​​​​​​

Kostel Mařatice, F.M.Lejček, Ježíš s dětmi, olej na plátně, 80x70 cm

Kostel Mařatice, F.M.Lejček, Annamarie s Ježíškem, olej na plátně, 80x70 cm

​​​​​​​Kostel sv. Alžběty ve Vnorovech, 1932, F.M.Lejček, Smrt sv. Václava

​​​​​​​Kostel sv. Alžběty ve Vnorovech, 1930, F.M.Lejček, Svatá Terezie

F.M. Lejček restauroval obraz sv. Petra a Pavla přímo v kostele v Polešovicích roku 1951

Kostel v Polešovicích, 1951, restaurační práce F.M.Lejčka na oltářním obraze Sv. Petra a Pavla

Kostel Andělů strážných Veselí n/M., F.M.Lejček, Ukřižování, foto František Šíma

Diego Velazques, Korunovace Panny Marie, Prado, Madrid. Tento obraz se stal předlohou pro práci F.M. Lejčka

Kaple Milokošť, F.M.Lejček, olej na dřevě, 1963, Korunovace Panny Marie (darovala Ludmila Fuksová)

SOUD NA HRADĚ BUCHLOVĚ

​​​​​​​František Milan Lejček, Soud na hradě Buchlově, olej na pláně, 151 x 300 cm, 1936-1947. Autor se tímto obrazem snažil završit své dosavadní malířské úsilí. O tom také svědčí pečlivá a dlouho trvající příprava. Detailně studoval postoje jednotlivých osob na obraze. Můžeme se o tom přesvědčit na dochovaných fotografiích, kdy sám malíř si stojí modelem k různým postavám. Lejček zachytil scénu soudu nad pytlákem. Dramatická početná figurální kompozice provedená historizujícím a romantizujícím šerosvitem, je plná gest, symbolů a póz. Na podlaze leží upytlačený srnec nad nímž je držen vzpouzející se sympatický pytlák. Dílo vznikalo v těžké době německé okupace a tak je projevem vzdoru proti útlaku a touze po svobodě. V roce 1959 byl dokončen Kulturní dům ve Veselí nad Moravou. František Lejček tento rozměrný obraz nabízel městu pro nové prostory této instituce, ale tento záměr se nezdařil.

První figura zleva                           ​​​​​​​

.Druhá postava zleva         ​​​​​​​

Pytlák (třetí postava zprava)


SLOUŽIL F.M.LEJČEK U LETECTVA?

F.M.Lejček se stýkal pouze s omezeným okruhem přátel, mnohé informace z jeho mládí nevěděla ani jeho vlastní rodina. Neznáme ani jeho otce, nevíme také jestli jej znal on sám. Nevíme o jeho působení v době I. světové války, ale v jeho albu je několik zajímavých fotek které by mohly svědčit o tom, že sloužil u letectva.

Na rubu je uveden popis: „Můj stroj s mužstvem“

Na rubu je uveden popis: „Su já. Franta Lejčků! Maminečko zlatá poznala ste ně?“