FIRMA BEER & ŽÁDNÍK

Je zajímavé, že na počátku této dřevařské firmy dřevo vůbec nebylo. Roku 1901 postavila firma Hahn a Beer parní čističku ječmene. Táto pětipodlažní budova s vysokým komínem stála nedaleko železniční stanice, byla dominantou okolí. Čištění ječmene bylo sezónní záležitostí. Aby firma Hahn a Beer lépe využila kapacitu parního stroje, umožnila pohon také vedle stojící pile patřící Adolfu Rosenblattovi (zeť Ignáce Beera). V průběhu I. světové války čistička ječmene zanikla, zůstala jen Rosenblattova pila.

Někdy v tu dobu se také v ruském zajetí potkávají dva veselani, kteří plánují společné podnikání. Gustav Beer a František Žádník byli dost rozdílní. Ten první byl malý, druhý vysoký, Gustav byl starší o čtrnáct let, byl synem bohatého židovského podnikatele. František byl synem řeznického mistra, který postavením nového domu se na dlouhá léta zadlužil. Společné měli jen to, že ani jeden z nich nic nevěděl o předmětu svého podnikání, o dřevu. Nový podnik vznikl 1. ledna 1919, když od Adolfa Rosenblatta koupili za 47 tisíc korun jeho dřevařskou firmu, která zaměstnávala 15 dělníků.Všechno bylo pro ně nové, vše o dřevě se teprve učili. Počátky byly těžké a když se jim začalo trochu dařit přišel na jaře roku 1921 velký požár, druhý větší požár vypukl roku 1925. Začínali znovu, znovu se zadlužili, postavili však novou železobetonovou stolárnu a také nový komín vysoký 30 m. Na pile řezali výhradně listovou kulatinu, především jasan, dub, buk, topol, olši, jen výjimečně také jehličnatou kulatinu. Začali s výrobou oken, dveří, vrat, později také s bytovým nábytkem, který expedovaly také do Německa, Belgie a Holandska. V roce 1928 se firma začala specializovat na výrobu drobného nábytku. Vyráběli křesla, pohovky, židle, stoly a stolky. V podniku pracovalo 52 zaměstnanců. O výrobu se staral František Žádník, obchodní záležitosti měl v náplni práce Gustav Beer, který stále někde cestoval. Ročně nakoupil až 20 000 kubíků kulatiny. Podnik byl velmi úspěšný. V roce 1938 firma splatila poslední dluh, v té době zaměstnávala 98 zaměstnanců, její obrat činil 6,5 milionu korun. V tomto roce začali vyrábět bedničky a skříňky pro Ministerstvo národní obrany.

Roku 1939 musel z podniku odejít Gustav Beer, a do podnik nastoupil německý správce Ernst Reschke. Nacistickou persekuci nepřežil ani Gustav Beer, ani jeho manželka Berta se syny Leošem a Hanušem.

Po skončení druhé světové války vznikla firma František Žádník parní pila a obchod dřevem ve Veselí nad Moravou. V únoru 1948 byl podnik znárodněn a zařazen pod n.p. Moravskoslezské pily, Šumperk, později n.p. Valašské pily, Valašské Meziříčí a od roku 1960 to byl n.p. UP závody Bučovice. Výroba tohoto závodu byla ukončena v roce 1989.

​​​​​​​

František Žádník (*1897), se seznámil s Gustavem Beerem  (*1883), v ruském zajetí

Čističku a sušičku ječmene postavila firma Hahn & Beer. Jednalo se o Samuela Hahna a bratry Emanuela a Ignáce Beery. Ignác Beer byl otcem Gustava Beera a také dcery Flory, která se provdala za Adolfa Rosenblatta

V pozadí bývalá čistička ječmene, v popředí areál firmy Beer a Žádník roku 1920

V pozadí bývalá čistička ječmene a před ní nově postavená pilnice

František Gazárek (stojí zleva) obsluhuje katr

Montážní dílna ve staré budově u vlečky, 1930. Vzadu v saku a s kravatou Gustav Beer

Manipulace jasanových fošen, 1936

Zaměstnanci firmy Beer a Žádník. první zleva Jan Dobeš, třetí zleva vzadu Karel Krepčík. V pozadí budovy Dvora

Kulatina čeká na zpracování. Uprostřed s kladivem František Gazárek

Zprava stojí Karel Krepčík, třetí zprava Jan Dobeš

Uprostřed s kožešinovým límcem František Žádník, první zprava Karel Krepčík, druhý zleva stojí František Gazárek

Firma Beer & Žádník, 1936

Firma Beer & Žádník

Foto z nové budovy. Druhý zleva František Žádník, první zprava stolař Tomáš Komínek

Ulice Stolařská

UP závody

Únor 1953

Únor 1953. Vzadu stojí Karel Poula, František Hynšt, Jaroslav Václavek, Josef Lovecký zvaný „Lano“. Sedí František Žádník, Marie Šišperová roz. Frolková a František Gazárek. Poslední fotka zaměstnanců s Františkem Žádníkem.

Vykládka kulatiny z vagónu


Vykládka kulatiny z vagónu

Rozkládací postelová pohovka firmy Beer a Žádník byla protiprávně zkopírována firmou Vilém Hofman z Uh. Ostrohu

Pohovka firmy Vilém Hofman

Budova továrny UP před zbořením v únoru 2010

 1921

.1937    ​​​​​​​

Na místě bývalé továrny Beer & Žádník bylo roku 2011 postaveno nákupní centrum Kaufland.

Jako připomínka na firmu Beer a Žádník může být dům č. 938 na třídě Národních Mučedníků postavený Gustavem Beerem (dům uprostřed)

Dům v Tyršově ulici postavil František Žádník


Vladimír Groš  ​​​​​​​