FRANTIŠEK MIČKA

Všestranně nadaný sportovec František Mička (*27.3.1927 +10.8.1947)

Hráči HC Veselí, 11. září 1943. Zleva stojí „Caja“ MUDr. Karel Leitgeb, „Punťa“ Milan Mastný, „Fanula“ František Holek, „Paloš“ František Čech, v dřepu Milan Příhonský, Krojzl z Kyjova a nejlepší střelec, František Mička.

Sokolové na schodech Sokolovny. František Mička stojí vzadu druhý zprava

Zleva stojí František Mička na sokolském táboře v Návojné u Bruntálu

V roce 1947 se uskutečnil letní sokolský tábor v Návojné u Bruntálu. Zde došlo k nešťastné tragedii. V té době přecházeli přes naše území skupiny ukrajinských vojsk generála Bandery a snažily se probít na západ. Naše vojsko a bezpečnost se jim v tom snažily bránit na území Beskyd a Bílých Karpat. V dosti nepřehledné a psychicky značně vyhrocené situaci byl nešťastnou náhodou zastřelen František Mička, tehdy studující na vysoké škole tělesnou výchovu, který tábor vedl. Smrt Františka Mičky byla pro veselský Sokol i ostatní veselskou tělovýchovu, zejména pro házenou, lehkou atletiku a hokej velkou ztrátou. Odešel velmi všestranný, houževnatý a pohybově velmi nadaný sportovec. Vynikal nejen v házené, lehké atletice, gymnastice a hokeji, ale byl navíc nadějný tělovýchovný pedagog, velmi skromný, pracovitý, a dobrý kamarád. Ještě v témže roce, 28. října, se uskutečnil Memoriál br. Františka Mičky v pětiboji, který i v následujících letech se stal dostaveníčkem československých výcebojařů.

Jan Konečný, Jaroslav Pleskot, Zdeněk Hlobil – 100 let Tělocvičná jednota Sokol Veselí nad Moravou

Letní sokolský tábor v Návojné u Bruntálu, červenec-srpen1947 (foto Josef Urbančík)

Letní tábor v Návojné

 Snímky jednoho z účastníků tábora. Vlivem věku získaly barevné kvality 

František Mička, velký vzor pro veselské sportovce