Fred Metodej Sersen

aneb

Jak synek z veselských chaloupek ke dvěma filmovým Oskarům přišel.

Vše započalo v malém domku ve veselských Chaloupkách. Zde se odvíjela úspěšná kloboučnická kariéra Františka Hostýnka, který zde roku 1868 postavil nový dům č. 409. Kloboučnickým mistrem byl také Františkův syn Jiří, který zemřel mladý, v pouhých 41 letech. Jeho manželka, vdova Rozárie, se provdala za tovaryše pracujícího v jejich dílně, Ferdinanda Sršně. Z tohoto manželství se dne 25. února 1890 (tak je to uvedeno v matrice narozených, jiné prameny uvádějí 24. únor) narodil syn, který dostal jméno po otci, tedy Ferdinand. Vyrůstal v domku spolu s šesti nevlastními sourozenci, jeho otec rozhodl, že syn bude také kloboučníkem. Dům kde bydleli a v němž se nacházela taky dílna, je již zbořen, ale zůstala jeho fotografie na které je zachycená ve dveřích Ferdinandova matka Rozárie.

V 17 letech odjel Ferdinand Sršeň do Ameriky, kde již dlela jeho starší sestra Ludmila, která mu mohla být zpočátku nápomocná. Své jméno Ferdinand přizpůsobil místním poměrům a tak se zrodil Fred M. Sersen. Jeho začátky v Americe byly velmi těžké. Pracoval v Pittsburghu v továrně vyrábějící lodě a lokomotivy, později v měděných dolech v Tenessee a na farmě v Minnesotě. Roku 1909 začal studovat uměleckou akademii v Los Angeles, později přestoupil na akademii v Portlandu, kde se seznámil se svou budoucí manželkou Florenc, kterou si vzal roku 1914 (narodili se jim dvě dcery, Miriam a Janet). Manželé se přestěhovali do San Franciska, kde Fred přijal zakázku pro Kanadskou vládu. Jednalo se o nástěnné malby pro Pan–Pacifickou expozici. Ve vzdělání pokračoval na Mark Hopkins Instituci, namaloval řadu panoramatických pohledů na město. V dalších pěti letech pracoval jako aranžér pro firmu Barker Brothers v Hollywoodu. Navštěvoval večerní školu pro umění a scénickou dekoraci. Roku 1918 obdržel nabídku od společnosti 20th Century Fox, kde se stal šéfem oddělení pro speciální efekty, kde pracovalo 50 zaměstnanců. Fred Sersen prožil většinu profesního života v Hollywoodu, jako fotograf a malíř speciálních efektů. Jeho jméno se objevovalo v titulcích filmů v letech 1930-1950. Jednalo se o velkoplošné akvarely tvořící pozadí filmových scén.

Jeho tvorba byla vysoce hodnocena, dostal 8 nominací na Oscara za speciální efekty, z nichž Oscara získal v roce 1939 za film „The Rains Came“ (Když nastaly deště), a roku 1944 za film „Crash Dive“ (Střemhlav). Práce Freda Sersena byla vysoce hodnocena pro mistrovské zvládnutí dramatických scén jako zemětřesení, povodně, požáry.

F. M. Sersen byl znám taky jako úspěšný malíř, byl členem Kalifornské společnosti pro akvarel. Častým námětem jeho obrazů byly panoramata měst, mořské pobřeží a poušť. Jak si američané vážili Ferdinanda Sršně svědčí to, že po něm pojmenovali obrovské umělé jezero Sersen Lake v Los Angeles. Jedná se o jezero často používané  k filmování. Fred Sersen zemřel 11. prosince 1962, Los Angeles, Kalifornie, USA.

Matka Ferdinanda Sršně a jeho rodný dům ve veselských Chaloupkách č. 409 (dvorek domku)

Zprava dům č. 409/631, rodný dům Ferdinanda Sršně (pohled z ulice z roku 1926, kdy v domě bydlel obuvník Tomáš Mika. Zcela v pozadí sýpka)


Zajímavý je matriční zápis Ferdinanda Sršně z knihy narozených. Narozen 25. února 1890, v rubrice číslo domu je uvedeno 49, ale to se pan farář spletl. Mezi 4 a 9 zapomněl napsat nulu. Rodina Hostýnkova a Sršňova bydlela pouze na č. 409, neměla důvod kvůli porodu se stěhovat do domku na druhém konci Předměstí. Malého Ferdinanda na svět přivedla babka Amálie Sýkorová, která také rodila většinu dětí hraběte Chorinského.


Matriční zápis z knihy oddaných z 28. ledna 1890, v rubrice číslo domu je správě uvedeno č. 409

Zápis z Třídní knihy III. třídy. Červeně je označen Ferdinand Sršeň, datum narození je 24. února 1890, což je v rozporu s údajem matriky, a proto nastaly zmatky s dvojí datací.

U adresy rodičů je uvedeno: 409 N. ul. což značí Nová ulice.

Rozarie Hostýnková-Sršňová

František Hostýnek  (*1874), nevlastní bratr Ferdinanda Sršně

Jan Hostýnek (*1887), nevlastní bratr Ferdinanda Sršně

Ferdinand Sršeň *1890

Akvarel Freda Sersena Motodeje

Akvarel Freda Sersena Motodeje

Akvarel Freda Sersena Motodeje

Akvarel Freda Sersena Motodeje


Fred Sersen s Oskarem za speciální efekty

Fred Sersen (stojí vpravo) jako šéf oddělení specielních efektů.

Prvního Oskara za speciální efekty získal roku 1939  za film The Rains Came

Roku 1944 dostal Oskara za film Crash Dive

​​​​​​​

Ferdinand Sršeň

Jeho učitel Jakub Krejčí

.Spolužáci Ferdinanda Sršně z III. B z roku 1901

Josef Fiala *2.3.1890

Antonín Gloza * 24.5.1890

Antonín Chvála * 26.2.1890

Josef Smištík *12.3.1890

Antonín Kotula * 2.1.1891

Jakub Kozumplík *8.7.1890

Rudolf Rolenc * 11.4.1890

Jan Trachtulec * 28.7.1890

Ladislav Václavek *10.4.1890

Hledání místa narození Freda Sersena

Dne 28.září 2017 bylo úspěšně nalezeno místo kde Ferdinand Sršeň přišel na svět.

Mapa původních Chaloupek. Červenou barvou je zvýrazněn rodný domek Ferdinanda Sršně

Školák Ferdinand

Záznamy z první třídy Ferdinanda Sršně se nedochovaly, ale v archivu se nachází třídní kniha III. B obecné školy ve Veselí, kde máme několik zajímavých informací. Třídním učitelem byl Jakub Krejčí, ředitelem Julius Christýn. Žáků bylo ve třídě 46, učilo se od 1. září 1901 až do 13. července 1902. Celkem 9 spolužáků Ferdinanda Sršně máme zachycených na fotografiích. Z těch známějších je to např. Josef Smištík z Rybníčku,  (odjel do Ameriky stejně jako Antonín Studnička), Antonín Kotula, otec Věry Strachotové, která se angažovala v tělovýchově, Jakub Kozumplík, zemědělský inženýr, syn dlouholetého starosty Martina Kozumplíka, nebo známý hostinský Ladislav Václavek. V třídní knize je uvedeno také pět žáků kteří padli v I. světové válce. Byli to: Antonín Horký, Antonín Joch, Antonín Karlík, Antonín Růžička a Bartoloměj Kozumplík. Válce se Ferdinand Sršeň emigrací do Ameriky vyhnul. Když roku 1907 přijel do USA pozměnil si jméno na Fred Sersen, později se na jeho obrazech objevuje signatura Fred Motodej Sersen. Proč si přidal toho Metoděje nevím, je možné, že se inspiroval vzdáleným strýčkem Metodějem Hostýnkem (*1875), důstojníkem v Pardubicích.Vladimír Groš