GRÜNHUT

V roce 1898 otevřel Leopold Grünhut první specialisovaný obchod s látkami a konfekcí ve městě Veselí nad Moravou. Jeho obchod, který stál na Zámecké ulici naproti městské radnici, byl úspěšný. Leopold se oženil s Františkou Löwy, se kterou měl sedm dětí. Protože děti pomáhali v obchodu, osvojili si tuto profesi.  V obchodě pracoval nejstarší syn Hugo (*1900). Nejstarší dcera Žofie se roku 1922 vdala do Brna, vzala si brněnského němce Travnika, s nímž má syna Kurta. Do Brna se provdala také Terezie, když si roku 1930 vzala obchodníka Arnošta Löwyho. Veselana Jaroslava Andrýska, poštovního úředníka, si vzala Eliška. Syn Max studoval školu záložních důstojníků v Turnově.

Dne 18. ledna 1938 Leopold Grünhut zemřel. Těsně před německou okupací odjíždí do Palestiny Terezie s Arturem Löwy, jejich děti Rita a Otto mají odjed za nimi, ale to se již nezdařilo. V Palestině se manželům narodil syn Michal *1944. Terezie s Arturem a Michalem se roku 1947 vrátili do Československa, Terezie stále hledala Ritu a Ottu, marně. V koncentračním táboře zahynul Arnošt (*1908), Max (*1916), matka Františka (*1870), Olga (*1903), manželka Huga, Gerta i její synové Otto a Petr. Jediný kdo přežil koncentrační tábor Buchenwald byl Hugo, který si po válce změnil příjmení na Grun. V koncentračním táboře zahynul též Jaroslav Andrýsek, kterého gestapo zatklo pro odbojovou činnost.

Rodiče Leopolda Grünhuta, Moric Grünhut a Resi roz. Manuelová


Leopold Grünhut *29.4.1872 +18.1.1938 ve Veselí nad Moravou, jeho manželka Františka *1870 ve Všechovicích u Hranic, rozená Löwy, zahynula v koncentračním táboře. Do Veselí nad Moravou se Leopold Grünhut přistěhoval 1898 a zde se mu narodilo 7 dětí, tři synové a čtyři dcery.

A)        Hugo Grünhut *17.7.1900, obchodník, I. manželka Gerta *14.8.1908, zahynula v koncent. táboře

            1) Otto *10.9.1931 zahynul v koncentračním táboře

            2) Petr *29.4.1936, zahynul v koncentračním táboře

II. manželka Huga Grünhuta, který si po válce změnil příjmení na Grun, Eliška *14.2.1908, roz. Němcová

B)        Žofie Grünhut *1902, odd. 22.10.1922 v Brně s Travnikem, syn

            1) Kurt *1924 +1997          

C)        Olga Grünhut *1903, obchodnice, svobodná, zahynula v koncentračním táboře

D)        Terezie Grünhut *1906, odd. 1930 v Brně s Arnoštem Löwy *1906 ve Všechovicích

            1) Rita zahynula

            2) Otto *24.6.1933,  zahynul

            3) Michal *1944 v Palestině

E)        Arnošt Grünhut *1908, obchodník, svobodný, zahynul v koncentračním táboře

F)        Eliška Grünhut *25.9.1909, odd. 1933 s Jaroslavem Andrýskem *8.1.1905, pošt. úředník, básník s uměleckým jménem „Bor“, pro odboj zatčen gestapem,   zahynul v koncentračním táboře.

            1) Helena Andrýsková *18.1.1935 +1952

            2) Vladimír Andrýsek *1.10.1939

G)        Maxmilián Grünhut *1.6.1916, škola záložních důstojníků v Turnově, svobodný, + 1945, nepřežil pochod smrti ​​​​​​​


Leopold Grünhut se čtyřmi dcerami a třemi syny před svým obchodem na Zámecké č. 5

1913

Zámecká ulice v padesátých letech. Zleva dům Ferdinanda Sladkého, ulička, domek,bývalá trafika pana Jakubíčka a další patrový dům patřil dříve obchodníku Grünhutovi.

Židovský obchodník s látkami a konfekcí, Leopold Grünhut (*1872 +1938), založil ve Veselí nad Moravou sportovní klub Lasal

Děti Leopolda Grünhuta. Žofie provdaná Trávníková drží v náručí svého syna Kurta, za ní vlevo Terezie, zcela vzadu zleva Arnošt  (*1908), zprava  Olga a Ela, ​​​​​​​

Na zahrádce u Grünhutů, uprostřed zprava sedí Františka Grünhutová, vedle ní Arnošt Kučera. Rodina Kučerova a Grünhutova se přátelila

Františka Grünhutová se svým vnukem, Kurtem Trávníkem

Sestry Terezie, Eliška a Olga Grünhutovy

Žofie a Ela před obchodem na Zámecké ulici

Terezie Grünhutová, prov. Löwy, s manželem Arnoštem a dcerou Ritou a synem Ottou. Před Hitlerem odjeli manželé do Izraele. Děti později pluly na lodi za nimi, ale loď Němci zničili. Terezie zbytek života své děti hledala.

Slávek Jakubíček a Rita Löwy byli sousedi

Dvorek u Grünhutů č. 5                                        ​​​​​​​

Osm šťastných mladých lidí

Eliška Grünhutová se provdala za poštovního úředníka Jaroslava Andrýska (*1905). Jaroslav Andrýsek byl za odbojovou činnost Němci popraven. Jaroslav Andrýsek psal básně pod pseudonymem "Bor"

Eliška Andrýsková s dcerou Helenou (*1935 +1952) a synem Vladimírem (*1939)

Max Grünhut (*1917, +1945), nepřežil pochod smrti

Babička se svými vnoučaty.Vzadu zleva Kurt Travnik, Rita Löwy, Oto Grünhut, Františka Grünhutová, babička všech dětí na snímku, Helenka Andrýsková, v popředí sedí Otto Löwy a Petr Grünhut. Na zadní straně této fotky je napsáno: „Helenka a Kurt. Ostatní vyletěli komínem.“

.Z celé rodiny Grünhutové se z koncentračního tábora vrátil jediný Hugo (podílel se na předpovědi počasí). Ten si po válce změnil jméno na Grun, a oženil se s Eliškou Němcovou ​​​​​​​

Petr a Otto, synové Huga Grünhuta, zahynuli v koncentračním táboře i se svojí matkou Gertou

Hugo Grünhut svůj obchod na předměstí nazval Módní obchodní dům

Fašaňčáři před obchodem Huga Grünhuta

1948

Toto není muž, toto je Terezie GrünhutováVladimír Groš