HATĚCKÁ CESTA

Hatěcká cesta pochází ze 17. století. Na této cestě z Veselí nad Moravou směrem k Moravskému Písku, dlouhé 6 km, se nacházelo 18 mostních objektů. Tato cesta ležela v záplavovém území řeky Moravy, probíhala rozsáhlými loukami a pozemky. Cesty se užívalo pro účely hospodářské, na zdejší louky jezdili pro kvalitní seno nejen místní, ale také občané z Žeravic, Vracova, Syrovína, Moravan, Osvětiman, Kelčan, Vlkoše, Kyjova, Svatobořic a Mistřína. (foto Josef Tašl)

Začátek hatěcké cesty ve Veselí nad Moravou, první dva mosty dřevěné (1,2), další zděné (3,4), plánek vypracovaný velkostatkem roku 1931. Název Hatě, v původním významu stavební konstrukce z proutí na zpevnění cesty v blátivém terénu nebo v močálu.

Druhá část, zděné mostky 5 – 8

Třetí část hatěcké cesty s nejpůsobivějším čtyřklenutým mostem č. 16 (SOkA Hodonín, AM-VM, inv.č. 123)

​​​​​​​Dřevěný most č. 1 u mlýna měl 2 bárky, dlouhý byl 13,6 m a široký 5,4 m (v pozadí starý pivovar)

​​​​​​​Most č. 2, spojující mlýn s Benátkami, byl také dřevěný, o 4 bárkách a byl 36, 7 m dlouhý a 5,4 m široký

Hatěcký mostek č. 3 z příjezdu od Moravského Písku. Ve vegetaci jsou schovány domky Benátek.

Zcela zleva kostel sv. Bartoloměje a také starý dřevěný kříž u stodol.

Zde kostel s křížem v detailu

Pohled do stejných míst na rytině z druhé poloviny 18. stol.

Na místě dřevěného kříže byl později nainstalován u stodol litinový kříž

Foto Josefa Tašla od mostku č. 3. V pozadí zprava budova Salajky, zleva věž zámku.

Cesta k Písku před rokem 1937 (Hatěcký mostek č. 3).

Krásný snímek Josefa Tašla. Pohled od Veselí k Písku.

U stodol zleva Jan Zajíček „rezatý“ze Sekul, Antonín Trojek, Bača ze Strážnice, Surýn statek Milokošť, Brablc šéf statku v Milokošti, Jaroslav Zajíček č. 232, Josef Galuška, Antonín Grabec ze Vnorov.  Kolem roku 1970.

Louky kolem cesty byly pravidelně zaplavovány. Cesty byly zpevňovány svazky proutí (Název hatě, v původním významu stavební konstrukce z proutí na zpevnění cesty v blátivém terénu nebo v močálu).

Průměrná šířka cesty byla v katastru Veselí nad Moravou 8 metrů v katastru obce Písek jen 5-6 metrů. Úroveň vozovky vedla vzhledem k pravidelným vylitým moravním vodám, ve značné výšce od okolního terénu. Mosty č. 1. a 2. byly dřevěné, 15 dalších mostů bylo klenutých z pálených cihel (světlosti 1,7 m5,5 m , jeden  měl světlost 22,9 m). Posledním 18 objektem byl dřevěný splávek, sloužící  k zadržení zpáteční vody řeky Moravy. O údržbu mostů se staral hraběcí velkostatek, k financování se používal výnos mostního mýta ze kterého byli osvobozeni občané z Veselí, Písku, Zarazic a Vnorov. Během roku přejelo po hatěcké cestě asi 5000 povozů a asi 7000 kusů hnaného dobytka.

Hermína Hrdličková, Vlasta Minaříková a Maruška Prokešová roku 1926

V pozadí zděný mostek, vlevo se stáčí koleje úzkokolejky.

Hatěcká cesta a trať úzkokolejky při povodni

Most č. 13, o 2 klenutích a světlosti 5,5 m

Tentýž mostek po létech

Stará silnice k Moravskému Písku. Vpravo v dolním rohu fotky vidíme vyzděnou část mostku.

O opravu cesty i mostků se staral velkostatek hraběte Chorinského. Plán hatěckého mostku z roku 1820, MZA, Brno, Fond 95, ev. č. 77


Hatěcká cesta má také svůj tragický příběh, který po léta připomínal u cesty stojící dřevěný kříž. Dne 6. června 1922 byla v těchto místech zavražděna třiadvacetiletá Marie Klaudová, matka dvou maličkých dcer. 


Na nádraží do Moravského Písku už manželka Bartoloměje Klaudy nepřišla

Marie Klaudová (*24.8.1899, roz. Krejčová, +6. června 1922)


Několik snímků strojvůdce Roberta Rooba
Tzv. „francouzský“ most, již značně zchátralý.

Nejdelší most č. 16, se čtyřmi klenutími, tzv. „francouzský“.

Fotka pořízená Ludvíkem Ehrenhaftem dne 21.4.1933 s popisem: Hatěcká cesta, most přes Bukovou

„Francouzký“ most postupně chátral.

Poslední zbytky, původně nejdelšího mostu na hatěcké cestě (2020).

Hatěcká cesta na mapě z roku 1827. Nejzajímavější úsek se nacházel v místech Staré Moravy.

Zde se nacházely tři mosty za sebou. Dřevěný (A), cihelný se čtyřmi klenutími (B), a další dřevěný (C)

Jeden z posledních zděných mostků na hatěcké cestě. Foto z roku 2013.

Poslední zděný mostek na veselském katastru č. 17. Stav z roku 2013.

Tentýž mostek po opravě, kterou provedly Služby  města (foto 2020).

Nová cesta do Moravského Písku se začala stavět v třicátých letech 20. stol. Ve stejné době se stavěl také Baťův kanál a odlehčovací rameno řeky Moravy. Materiál odebraný při těchto stavbách se použil na násep nové silnice.

Zajímavý snímek. Vidíme vedle sebe dva mosty, historický starý dřevěný a nový betonový.

Silnice do Moravského Písku, 1.5.1955.