HATĚCKÁ CESTA

Hatěcká cesta pochází ze 17. století. Na této cestě z Veselí nad Moravou směrem k Moravskému Písku, dlouhé 6 km, se nacházelo 18 mostních objektů. Tato cesta ležela v záplavovém území řeky Moravy, probíhala rozsáhlými loukami a pozemky. Cesty se užívalo pro účely hospodářské, na zdejší louky jezdili pro kvalitní seno nejen místní, ale také občané z Žeravic, Vracova, Syrovína, Moravan, Osvětiman, Kelčan, Vlkoše, Kyjova, Svatobořic a Mistřína. (foto Josef Tašl)

Začátek hatěcké cesty ve Veselí nad Moravou, první dva mosty dřevěné (1,2), další zděné (3,4), plánek vypracovaný velkostatkem roku 1931. Název Hatě, v původním významu stavební konstrukce z proutí na zpevnění cesty v blátivém terénu nebo v močálu.

Druhá část, zděné mostky 5 – 8

Třetí část hatěcké cesty s nejpůsobivějším čtyřklenutým mostem č. 16 (SOkA Hodonín, AM-VM, inv.č. 123)

​​​​​​​Dřevěný most č. 1 u mlýna měl 2 bárky, dlouhý byl 13,6 m a široký 5,4 m (v pozadí starý pivovar)

​​​​​​​Most č. 2, spojující mlýn s Benátkami, byl také dřevěný, o 4 bárkách a byl 36, 7 m dlouhý a 5,4 m široký

Hatěcký mostek č. 3 z příjezdu od Moravského Písku. Ve vegetaci jsou schovány domky Benátek.

Zcela zleva kostel sv. Bartoloměje a také starý dřevěný kříž u stodol.

Zde kostel s křížem v detailu

Pohled do stejných míst na rytině z druhé poloviny 18. stol.

Na místě dřevěného kříže byl později nainstalován u stodol litinový kříž

Foto Josefa Tašla od mostku č. 3. V pozadí zprava budova Salajky, zleva věž zámku.

Cesta k Písku před rokem 1937 (Hatěcký mostek č. 3).

Krásný snímek Josefa Tašla. Pohled od Veselí k Písku.

U stodol zleva Jan Zajíček „rezatý“ze Sekul, Antonín Trojek, Bača ze Strážnice, Surýn statek Milokošť, Brablc šéf statku v Milokošti, Jaroslav Zajíček č. 232, Josef Galuška, Antonín Grabec ze Vnorov.  Kolem roku 1970.

Louky kolem cesty byly pravidelně zaplavovány. Cesty byly zpevňovány svazky proutí (Název hatě, v původním významu stavební konstrukce z proutí na zpevnění cesty v blátivém terénu nebo v močálu).

Průměrná šířka cesty byla v katastru Veselí nad Moravou 8 metrů v katastru obce Písek jen 5-6 metrů. Úroveň vozovky vedla vzhledem k pravidelným vylitým moravním vodám, ve značné výšce od okolního terénu. Mosty č. 1. a 2. byly dřevěné, 15 dalších mostů bylo klenutých z pálených cihel (světlosti 1,7 m5,5 m , jeden  měl světlost 22,9 m). Posledním 18 objektem byl dřevěný splávek, sloužící  k zadržení zpáteční vody řeky Moravy. O údržbu mostů se staral hraběcí velkostatek, k financování se používal výnos mostního mýta ze kterého byli osvobozeni občané z Veselí, Písku, Zarazic a Vnorov. Během roku přejelo po hatěcké cestě asi 5000 povozů a asi 7000 kusů hnaného dobytka.

Hermína Hrdličková, Vlasta Minaříková a Maruška Prokešová roku 1926

V pozadí zděný mostek, vlevo se stáčí koleje úzkokolejky.

Hatěcká cesta a trať úzkokolejky při povodni

Most č. 13, o 2 klenutích a světlosti 5,5 m

Tentýž mostek po létech

Stará silnice k Moravskému Písku. Vpravo v dolním rohu fotky vidíme vyzděnou část mostku.

O opravu cesty i mostků se staral velkostatek hraběte Chorinského. Plán hatěckého mostku z roku 1820, MZA, Brno, Fond 95, ev. č. 77

Několik snímků strojvůdce Roberta Rooba

Tzv. „francouzský“ most, již značně zchátralý.

Nejdelší most č. 16, se čtyřmi klenutími, tzv. „francouzský“.

Fotka pořízená Ludvíkem Ehrenhaftem dne 21.4.1933 s popisem: Hatěcká cesta, most přes Bukovou

„Francouzký“ most postupně chátral.

Poslední zbytky, původně nejdelšího mostu na hatěcké cestě (2020).

Hatěcká cesta na mapě z roku 1827. Nejzajímavější úsek se nacházel v místech Staré Moravy.

Zde se nacházely tři mosty za sebou. Dřevěný (A), cihelný se čtyřmi klenutími (B), a další dřevěný (C)

Jeden z posledních zděných mostků na hatěcké cestě. Foto z roku 2013.

Poslední zděný mostek na veselském katastru č. 17. Stav z roku 2013.

Tentýž mostek po opravě, kterou provedly Služby  města (foto 2020).

Nová cesta do Moravského Písku se začala stavět v třicátých letech 20. stol. Ve stejné době se stavěl také Baťův kanál a odlehčovací rameno řeky Moravy. Materiál odebraný při těchto stavbách se použil na násep nové silnice.

Zajímavý snímek. Vidíme vedle sebe dva mosty, historický starý dřevěný a nový betonový.

Silnice do Moravského Písku, 1.5.1955.