HISTORIE KOPANÉ V ZARAZICÍCH

Začátky kopané v Zarazicích roku 1935. Vzadu zleva Jaroslav Vašíček, František Řičica, Bedřich Břečka, Josef Čajka, František Crhounek, Antonín Tomeček. Uprostřed Jaroslav Všetula, Štěpán Píža, Jan Vajdík. V popředí Ferdinand Sporysz, Bohumil Gloza, Josef Břečka.

​​​​​​​


Kopaná v Zarazicích se začala hrát roku 1935 a u jejího zrodu stál tehdejší ředitel školy František Crhounek, který byl také aktivní v Sokolu  a režíroval také divadelní představení jak v naši obci tak také ve Veselí nad Moravou. Kopaná se v Zarazicích začala hrát na hasičském cvičišti u řeky Moravy, které bylo postupně upravová-no, rozšiřováno a prodlužováno v letech 1942-45. V letech 1935-1948 byla velmi dobrá spolupráce s hasiči, Sokolem i Orli.

Větší rozvoj kopané nastal v roce 1942 a roku 1943 byl klub SK Zarazice zaregistrován v „Brandově západomoravské župě fotbalové“. Zakladeteli klubu byli pan František Brablec, Miloš Pavka, Bartoloměj Spáčil a Josef Přibyl. Vedení klubu tvořili od roku 1942 do roku 1948, kdy se klub rozpadl, pan Karel Čajka, Bedřich Břečka, Karel Chromeček, Jan Kočiš, Josef Horký, František Břečka, František Zálešák, František Pospíšil a Jaroslav Vašíček. O rekvizity pečovali Bartoloměj Spáčil, František Kozumplík, Jindřich Trojek a Jaroslav Večeřa.

Klub od svého zaregistrování v župě začal hrát mistrovskou soutěž ve IV. třídě. Mužstvo dospělých hrálo IV. třídu až do roku 1948, dorost hrál III. třídu pouze v letech 1946-47, a hrál ji úspěšně. Po osvobození Zarazic v dubnu 1945 rumunskými vojáky od německé okupace bylo sehráno fotbalové utkání SK Zarazice – rumunští vojáci s výsledkem 4:5. V roce 1948 se klub dostal do hráčské a finanční krize a rozpadl se.

​​​​​​​

Vzadu zleva Miroslav Polínek, Bartoloměj Spáčil, Josef Kuryviál, František Zálešák, Jindřich Trojek. Uprostřed Jaroslav Všetula, Jiří Břečka, František Brablc. V popředí Josef Konečný, Vladimír Horký, Josef Přibyl.

Zarazičtí fotbalisté Gazárek, Tomeček a František Čajka

Zarazičtí fotbalisté. Druhý zleva Josef Brablec, čtvrtý Jaroslav Tomeček (*1926)

​​​​​​​

V květnu 1955 došlo k založení Dobrovolné sportovní organizace „Sokol“ z podnětu zarazických sportovců, činných v cizích oddílech. Iniciátorem byl Václav Vajdík s Rudolfem Grufíkem, k nimž se přidali Bartoloměj Gajoš, František Brixa, Ladislav Kočenda, Jan Kozumplík a Gejza Matucha. Organizačně se zapojili Bedřich Břečka, Alois Břečka, František Studénka, Antonín Pavka, Ing. Josef Procházka, Josef Tomeček a Karel Hadaš. Začalo se hrát znovu ve IV. třídě okresu Veselí nad Moravou (dorost a mužstvo dospělých), v roce 1958 se stalo mužstvo dospělých vítězem IV. třídy a postoupilo do III. třídy. V této soutěži jsme pokračovali i po zrušení okresu Veselí nad Moravou v r. 1960. Obec Zarazice byla v roce 1964 přičleněna k městu Veselí nad Moravou, Tělovýchovná jednota Sokol Zarazice-oddíl kopané však existoval dál, ale z podnětu tehdejšího Státního statku Veselí nad Moravou přešla na podzim v roce 1967 pod jeho patronát, a oddíl nesl název TJ Statek Veselí nad Moravou. Mužstvo dospělých hrálo III. třídu se střídavými úspěchy, po příchodu posil TJ JTT (Josef Lukáš, Jiří Roubínek, Zdeněk Všetula) se v roce 1977 podařil postup do okresního přeboru. Dorost po předchozím postupu do okresního přeboru se v roce 1974 stal okresním přeborníkem a v sezoně 1974-5, 1975-6 hrál I. A třídu- skupinu C v rámci soutěží řízených Jihomoravským fotbalovým svazem. Úspěšně se vedlo mužstvu dospělých v okresním přeboru a dokonce v rove 1984 sehrálo kvalifikační utkání o Okresního přeborníka Hodonínska s TJ Jiskrou Kyjov B. Obě utkání jsme prohráli, v Kyjově 2:0 a v domácím prostředí 2:1. Rok 1988 znamenal sestup do III. třídy, v roce 1991 se mužstvo vrátilo do okresního přeboru.

Stojí zleva Karel Čajka, Jaroslav Tomeček, Vladimír Horký, Josef Kuryviál, František Brablc, František Zálešák, Antonín Chromeček, František Pospíšil. Klečí Jindřich Trojek, Karel Vorálek, Jan Marek, Josef Šrabal, MUDr. Josef Horký.

​​​​​​​


V roce 1961 se za pomoci MNV v Zarazicích podařilo hřiště rozšířit z původních rozměrů 90 x 45 m na 97 x 60 m. Výstavba šaten započala v roce 1963, roku 1967 byla zřízena studna užitkové vody. Další rozšíření hřiště do rozměrů 105 x 63 m nastalo roku 1982. Další úpravy šaten nastaly roku 1981, budova byla napojena na veřejný vodovod a kanalizaci, zásobování elektřinou se děje z veřejné sítě. Chod oddílu by byl nemyslitelný bez celé řady obětavých funkcionářů. Patřili k nim pan Karel Ticháček, Karel Ivan, Květoslav Polášek, Jan Chudík, František Kozumplík, Ing. Jan Buchta, František Pšurný, který se staral o pravidelné sečení hrací plochy.

Oddílem kopané prošlo několik hráčských generací. Od roku 1943 do roku 1948 to byli hráči:

Jan Kozumplík, Bartoloměj Spáčil, Josef Kocůrek, Jiří Břečka, Jaroslav Všetula, Miroslav Polínek, Antonín Chromeček, Josef Konečný, Josef Brablec, František Brablec, Jaroslav Komínek, František Zálešák, Karel Vorálek, František Lukáš, František Vajdík, Jaroslav Tomeček, Josef Malík, Josef Přibyl, Jindřich Trojek, František Řičica, Bedřich Břečka, Adolf Vašíček, Vladimír Horký, Bartoloměj Gajoš, Karel Ticháček.

​​​​​​​

1966, stojí zleva Ing. Jan Buchta, František Čajka, Martin Hozák, Josef Konečný, Josef Břečka, Jan Komínek. Klečí Miroslav Grabec, Jan Chudík, Petr Tomeček, Karel Všetula a Vojta Studénka.


Znovuobnovení kopané v Zarazicích v roce 1955 začalo s hráči vracejícími se z Veselí nad Moravou a to: Jan Kozumplík, Antonín Konečný, František Otruba, Ing. Josef Procházka, Josef Tomeček, František Ivan, Karel Joch, Antonín Buchta, Josef Matyáš. Ze Vnorov to byli Josef Pavka a Karel Hadaš. Zapojili se také místní hráči: Josef Grabec, František Hadaš, Karel Uhlík, Gejza Matuch, František Mézl, Antonín Pavka, Jaroslav Molek. K postupu v roce 1958 nám pomohl brankář Jan Karlík z Veselí nad Moravou. Do mužstva se také zapojili: Antonín Joch, František Tomeček, Jan Ivan, Josef Břečka, Jaroslav Grabec, Jan Komínek, a Jiří Chovanec. Ze Vnorov přišelAntonín Sofka a z Kněždubu  Cyril Kůkola, vypomáhali Josef Randa a Karel Kuryviál. Počátkem 60-tých let nastoupila generace: František Gazárek, Jan Chudík, Antonín Řičica, Martin Hozák, Karel Všetula, Josef Dobřický, František Čajka, ze Strážnice Josef Daněk, ze Vnorov Petr Tomeček, Ing. Jan Buchta, Josef Všetula, František Šebesta, František Kozumplík, Jan Břečka, Zdeněk Prchlý, Karel Vašíček, Josef Konečný, Josef Břečka. V 70-tých letech působili hráči František Matuška, Petr Spáčil, František Buchta, Jaroslav Buchta. Z Veselí nad Moravou přišli: Pavel Kukuliš, Antonín Hadaš, František Bílek, Jiří Fiala, Josef Bartoš, František Schneweis a Karel Fiala. V 80-tých letech byl tvůrcem hry Zdeněk Všetula s těmito hráči: Jan Buchta, Josef Kůkola, Zdeněk Kůkola, Karel Holek, Ladislav Joch, Karel Kocůrek. Karek Kuriviál, Jaroslav Konečný, Jaroslav Chudík, Zdeněk Chudík, Pavel Čajka, Pavel Řičica, Petr Daněk, Miroslav Tomeček, Pavel Břečka. Významnou posilou byl brankář Ing. Jaroslav Miklenda, který u nás působil v letech 1982-84 a 1991-94.

Od roku 1998 se do názvu klubu promítnul hlavní sponzor  TJ KEN Veselí nad Moravou. Trenérskou činnost v oddíle kopané vykonávali Josef Tomeček, Karel Hadaš, Antonín Řičica, Emil Čechovič, Hubert Hasík, Jaroslav Bílek, Josef Joch a Dušan Hurban. Ke 40. výročí znovu založení kopané v Zarazicích bylo sehráno v roce 1995 přátelské utkání s internacionály Sparty Praha s výsledkem 6:3 pro nás.

Největším úspěchem v dějinách klubu bylo I. místo v okresním přeboru mužů v sezoně 2004-2005 a postup do I. B třídy.

Dosud nejlepší střelci našeho oddílu jsou:

Zdeněk Chudík       144 gólů

Zdeněk Všetula       129 gólů

Jiří Roubínek st.      116 gólů

František Žižka        77 gólů

Jan Chudík

​​​​​​​

Povodeň 10.8.1985

Hřiště v Zarazicích, 2001

Dospělí 2011

1977

Zleva stojí František Brixa

Žáci

Uprostřed dole Jan Chudík

První zprava v civilu Kozumplik Tonda,  3 zprava stojí Laca Vašíček, 4 zprava stojící je Buchta Jan, vedle Káčer Karel, Spáčil Petr, možná Hozák, v civilu Gazárek František. Dolní řada zprava Vašíček Mirek, Čajka, Matuška Fera, Vajdik, Buchta