JANÍK

Rod Janíků patří k nejstarším rodům v našem městě. Lánový rejstřík z roku 1669 uvádí čtvrtláníka Jana Janíka, o kterém se píše v Gruntovní knize Města Veselí, že roku 1707 předal dům na náměstí (č. 33/48), svému synovi Karlovi. Tento dům byl dost mimořádný, vystřídalo se zde mnoho důležitých osobností, např. hejtman Postawka, mlynář Mollík. Dům to byl rozsáhlý, který se směrem k řece výrazně rozšiřoval, měl velké nádvoří.

Pohled od řeky na dům, který v 18. století patřil Karlu Janíkovi

25. ledna 1695 si Karel Janík vzal za manželku Marii, dceru Ondřeje Horváta a 12. prosince 1698 se manželům narodil syn Ignác, který tak jak jeho otec vykonával řemeslo kožešnické. V cechovní knize se uvádí 11 mistrů kožešníků s příjmením Janík a taky Ignáců bylo více. Ten nejstarší se narodil 1698, jeho syn 1724 a potom roku 1730 se narodil Ignác, který byl synem Josefa Janíka a byl tkalcem. Tento tkadlec bydlel na náměstí v domě č. 35/50 a od tohoto Ignáce můžeme sledovat rodovou linii až ke Karlu Janíkovi narozenému roku 1950.


Od roku 1783 v tomto domě bydlel tkalcovský mistr Ignác Janík

Tkadlec Ignác Janík koupil dům na náměstí č. 35/50 od Václava Wichta za 1800 rýnských. V tomto domě se roku 1799 narodil také Šimon Janík, který se vyučil be-dnářem a krátce toto řemeslo provozoval, ale později na Předměstí zřídil hostinec. Tento podnik potom převzal jeho syn Antonín, který hostinec přestavěl na hotel. Antonín Janík se roku 1891 také stal předměstským starostou. Jeho manželkou byla Františka, dcera Kašpara Bernadského, mlynáře v Nivnici. Antonín Janík měl tři syny. Nejstarší Jan převzal hostinec a přestavěl jej na hotel. Syn Jindřich byl stavitelem a nejmladší Richard se stal obchodníkem. Jistou dobu působil Antonín Janík jako mlynář v Nivnici. Zde se mu také v dubnu 1875 narodil syn Richard. V té době na Janíkové hospodě ve Veselí čepoval pachtýř Štěpán Vinca.  

Rodokmen Janíků

Původní stará hospoda Antona Janíka. V levé části se nacházela nálevna, vpravo byl sál kde se konaly taneční zábavy

JAN JANÍK

Jan Janík přestavěl hospodu na hotel


Hoteliér Jan Janík (*1866 +1925) 

Sál hotelu Janík

Oblíbená zahrádka hotelu Janík (1915)

Plán pro stavbu hotelu Janík z roku 1900

Jan Janík měl tři dcery. Nejstarší Xaverie si vzala Otakara Kozáka, který přistavěl hotelu další poschodí

JINDŘICH JANÍK

Stavitel Jindřich Janík (*1871), s manželkou Augustýnou (*1879), dcerou nadlesního Josefa Strašílka

Studentský pobyt v Budapešti, srpen 1899. Zprava sedí Jindřich Janík

Děti Jindřicha Janíka -  Augustýna (*1904 +1937) a Jindřich (*1906)

Účet z roku 1918

Zleva stojí Jindřich Janík (*1906)​​​​​​​Stavitel Jindřich Janík (*25.6.1871 +25.10.1921), se narodil v rodině hostin-ského, později hoteliéra a také předměstského starosty, Antonína Janíka. V 16 letech nastoupil praxi do stavební kanceláře Josefa Doležala ve Veselí, později absolvoval praxi v dalších stavebních firmách (Josef Seichert, Vídeň 1888-9, Ludvík Fiala, Břeclav 1896, C.a k. Vojenský stavební úřad v Budapešti 1896-8, K.Jedlička, Uh. Hradiště 1899-1901). Roku 1892 byl vyučen tesařem. Roku 1902 založil Jindřich Janík ve Veselí stavební firmu spolu s Karlem Jedličkou, později se osamostatňuje. Roku 1905 úspěšně složil v Brně zkoušku zednic-kého mistra. V roce 1906 se podílel na dostavbě školy ve Vnorovech, o dva roky později postavil kancelář pro úředníky velkostatku ve Dvoře, a celou řadu rodin-ných domů ve Veselí (např. v ulici Komenské). V roce 1908 se podílel spolu s firmou Nermut, na vypracování plánů pro železný most ve Veselí. Tento projekt nebyl příliš úspěšný, při kolaudaci nebylo dosaženo potřebné nosnosti, v důsle-dku čehož se most znatelně deformoval. Přes tyto problémy sloužil tento most až do listopadu roku 1920.

​​​​​​​

Jedna z větších realizací Jindřicha Janíka byla přístavba školy ve Vnorovech

RICHARD JANÍK

Obchodník Richard Janík se svojí manželkou Aloisií, roz. Uhlířovou

Nejdříve měl Richard Janík obchod v budově Záložny. RJ ve světlém obleku

Později zakoupil dům stojící těsně u mostu

Na tomto snímku z roku 1920 je patrné jak byl Janíkův dům (napravo od mostu) rozsáhlý. To, že stál těsně u mostu se mu stalo osudným. Když německá armáda v dubnu 1945 vyhodila most do povětří, tento dům byl natolik poškozen, že musel být zbourán.

Richard Janík měl tři syny. Na snímku z dospělosti stojí zleva nejstarší MUDr. Bohuslav (*1901), Antonín (*1903) a nejmladší Jindřich (*1904), který obchod zdědil. Foceno před rokem 1945 na zahrádce u Janíků

Obchodník Richard Janík se svojí manželkou Aloisií. Richard Janík byl také starostou SokolaLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.