JOSEF TOMEČEK

Josef Tomeček (*1929 +1982)

Josef Tomeček se narodil ve Vnorovech v rodině železničáře a na přání svého otce pokračoval v jeho profesi. Od školních let se zajímal o tvůrčí práci. Vyřezával figurky, modeloval z hlíny a rád kreslil. Po matce, která byla malérečkou kraslic, zdědil cit pro barvu. Jeho zájem o tvůrčí činnost jej  přivedl do výtvarného kroužku ve Veselí nad Moravou. Roku 1969 se stal zakládajícím členem výtvarné „Skupiny pěti“. Ve svých kresbách a akvarelech se často vracel k figurálním folklorním námě-tům.

Ruský legionář Josef Tomeček (*1896 ve Vnorovech)

Fotografie z režijní průkazky Josefa Tomečka.

Rodina legionáře a železničáře Josefa Tomečka a jeho manželky Kateřiny (synové Karel a Stanislav)

Věčně usměvavý Jožka Tomeček (*1929)

Zprava Jožka Tomeček, modelem sedí pan Pokorný. Výtvarný kroužek vedený Josefem Kozumplíkem.

Třetí zleva Jožka Tomeček, dále Helena Škodáková, Jaromír Hynšt, malíř Bezděk, Jiří Peša a Vladimír Groš

Skupina pěti. Josef Kozumplík sedí zprava, Jožka Tomeček druhý zleva

Skupina na výletě v Mikulově

Několik kreseb Josefa Tomečka

Snímek z kolektivní výstavy ve Vnorovech. Zprava stojí Josef Kozumplík, druhý zleva Josef Tomeček

Petr Tománek, Jožka Tomeček a Jiří Slovák

Foto František Šíma

Jožka rád zpíval vnorovské písničky