KAREL BAŘINA

Karel Bařina (*27.8.1872 ve Slavičíně, +1967)

Výrazná osoba veselského hudebního života přišla do našeho města roku 1907. Karel Bařina absolvoval varhanickou školu v Brně u Leoše Janáčka. Ve Veselí nad Moravou vykonával profesi varhaníka a ředitele kůru 30 let. V roce 1913 založil soukromou Hudební školu, která byla první v uherskohradišťském okrese. Zájem o studium na tomto ústavu byl značný, Bařina vychoval řadu mladých muzikantů milujících hudbu. ​​​​​​​

Rodiče Karla Bařiny ze Slavičína, Mladotic. Františka (*1849 +1918), Jan Bařina (*1843 +1912), švec

Rodina ševcovského mistra Jana Bařiny roku 1892. Karel stojí za svojí matkou

Rodný dům Karla Bařiny roku 1905

Zleva sedí Karel Bařina, uprostřed Leoš Janáček

První hudební školu založil Karel Bařina roku 1913. Škola tenkrát sídlila v budově dnešního muzea

První žáci hudební školy Karla Bařiny roku 1913

​​​​​​​

.Z pozvánky na vystoupení hudební školy z června 1915

Jmenný seznam všech žáků Karla Bařiny uvedených na fotce z roku 1913

Zápis Karla Bařiny týkající se jeho  činnosti v průběhu I. světové války

Moraváci u hudby 37. dalmatského pluku v Duboji-Bosna v letech 1916-1918

Hudba dalmatského pluku č. 37 v Duboji v Bosně. K.B. označen šipkou

Vánoční večírek 1916, K.B. vzadu třetí zleva

.Cviky s nástroji

Varhaník Karel Bařina.

Cvičení muzikantů s hudebními nástroji

Muzikant prožíval válku trochu jinak než prostý voják na frontě (z alba K.B.)

Bařinova hudební škola po I. světové válce (1922)

Poslední žáci Karla Bařiny z roku 1937

Varhaník a hudební pedagog Karel Bařina zpracoval také několik dokumentů k hudební historii Veselí nad Moravou

Dům Karla Bařiny č. 679 v ulici Komenské

V roce 1928 hudební škola sídlila v budově „měšťanky“

Poslední žáci Karla Bařiny z roku 1937

.Karel Bařina s manželkou Růženou


​​​​​​​