KASINO VEREIN – LASAL - MINJAN


Kasino verein, založené roku 1883,  bylo  nejstarším německým spolkem v našem městě. V okresním archívu v Uh. Hradišti jsou uloženy stanovy této organizace, která sdružovala většinou německy mluvící úředníky, popřípadě také židovské podnikatele. V roce 1903, u příležitosti dvacátého výročí spolku Kasíno, byla vytištěna pozvánka s programem slavnosti, konané v sobotu 9. května. Na programu byly skladby V. A. Mozarta, J. Offenbacha, F. Suppého, J. Verdiho, J. Strause, R. Wagnera, ale také B. Smetany. Součástí pozvánky je také nevelká, ale kvalitní fotografie dvaadvaceti členů spolku. Všichni tito mužové mají knír. ​​​​​​​

22 mužů, 2 psi. Bezpečně identifikován je pouze majitel továrny na ohýbané židle, Johan Brief, sedící druhý zprava. V roce 1903 byl předsedou spolku Kasino Adolf Pohl, ten ale na fotografii není.

Čtyřnohý člen Kasina

Detail úvodní strany pozvánky

Program slavnosti ze dne 9. května 1903

Taneční pořádek


Spolek Kasino se scházel v kavárně Panského hostince na náměstí. Tento hostinec měl od hraběte Chorinského pronajatý Emanuel Freund. Jak interiér kavárny vypadal vidíme na kvaši s názvem „Casino,“ od Ludvíka Ehernafta z roku 1907Casino, kresba Ludvíka Ehrenhafta

​​​​​​

Ludvík Ehrenhaft, Casino Wessely, 1893, kresba. Muž zprava je Moritz Ehrenhaft, otec Ludvíka

LASAL

Druhou nejstarší tělovýchovnou organizací v našem městě byla Dělnická tělovýchovná jednota Lasal, která vznikla roku 1908 z iniciativy Československé sociální demokracie. Jedním ze zakladatelů byl obchodník Leopold Grünhut. Tato organizace narážela ne nedostatek cvičitelů i financí a proto brzy zanikla.

Obchodník s látkami a konfekcí, Leopold Grünhut (*1872 +1938), založil sportovní klub Lasal

MINJAN

O židovském náboženském spolku „Minjan“ toho mnoho nevíme. Byl založen 19. listopadu 1905, jeho prvním předsedou byl obchodník s obilím Emanuel Beer (*1847 +1912), který byl také představeným židovské obce ve Veselí nad Moravou. Roku 1913 byl předsedou spolku Albert Ehrenhaft, hospodský a majitel pivovaru v Hodoníně a také bratr malíře Ludvíka Ehrenhafta. Židovský obchodník Herman Büchler byl předsedal spolku až do své smrti roku 1922. Posledním známým předsedou spolku Israel Minjan cultus verein byl roku 1925 Ignác Beer (*1852 +1933). ​​​​​​​

Albert Ehrenhaft (*1857 +1929)