KINO

První filmové představení v našem městě promítal roku 1913 cirkusový podnikatel, Bohumil Kludský. Podle účetní knihy veselského předměstí, zaplatil Kludský za produkci kinematografu  dne 20. května poplatek 5 korun (SOkA Hodo, AO-PV, č.119, snímek 2385). Kde se představení promítalo nevíme. To se jednalo o kino pojízdné. Trvalé kino ve Veselí se snažil roku 1913 zřídit řezník Ignác Tašl v hostinci u Janíka, ale nebyl úspěšný. Filmových produkcí ve Veselí přibývalo, v roce 1917 činila vybraná dávka z kinematografu 187 korun a 40 korun činil policejní dohled při představeních. V roce 1918 činila dávka z kina 183 K.

Ignác Tašl (*1861), se svým synem Josefem

První stálé kino začalo promítat roku 1920 v prostorách hotelu Janík (za r. 1920 odvedena daň 2 850 K). K tomuto účelu přestavěl Jan Janík sál svého podniku, kam umístil 120 sedadel. Vstupné činilo 1 Kč a název zněl Kino Janík. Od roku 1921 toto kino provozoval Sirotčí spolek, od roku 1925 působilo kino pod Družinou čs. válečných poškozenců. Z plakátu z roku 1926 se dovídáme, že I. sedadlo stojí 6 Kč, II. sedadlo 5 Kč, a III. sedadlo 3 Kč. Družina válečných poškozenců provozovala roku 1933 kino pod označením „Kino Humanita“. Vedoucím kina byl Bohumil Hochman (*1891). Od roku 1931 bylo toto kino vybaveno zvukovou aparaturou. Kino v prostorách bývalého hotelu Janík vydrželo dlouhá léta. Nové kino se ve Veselí nad Moravou začalo stavět až roku 1973.

Pohled do interiéru hotelu  v roce 1918, který byl později přestavěn na kinosál. V roce 1920 bylo v kinosále u Janíků  120 sedadel  a vstupné 1 koruna. Promítalo se nejdříve jen v sobotu a v neděli. Před filmovým představením hrála před hotelem reprodukovaná hudba a lidé volně korzovali po ulici. Těsně před začátkem představení hoteliér Kozák spustil písničku „Proč si si mně moje milá opustila“ a lidé již věděli, že mají usednout v kinosále. (Vzpomínka Marie Smištíkové, roz. Šišperové)

Snímek zadního traktu hotelu Janík, kde nám šipka ukazuje kinosál. Vcházelo se ze dvora po několika schodech dveřmi, které měly kulaté okýnka


Plakát na filmové představení z roku 1936

1932.

Roku 1933 zažádala si o licenci také tělocvičná jednota Sokol, která tuto obdržela v lednu 1934. Vedoucím kina se stal Josef Černůšek (*1872), licence zněla na „Bio Sokol“, počet sklopných sedadel byl 255. V roce 1936 žádá vedoucí kina Sokol František Perůtka o prodloužení licence do roku 1940. Při té příležitosti také žádá, aby druhá kinematografická licence (Kino Janík), pro Veselí nad Moravou již nebyla udělena, poněvadž za stávajících poměrů je provoz kina pasivní. Promítací aparaturu na Sokolovně obsluhoval Josef Podloucký (*1906), poštovní úředník ve Veselí nad Moravou. Představení se konala jen v sobotu a neděli, případně ve svátky. Ročně se odehrálo asi 55 představení. V roce 1934 stálo nejlevnější místo přímo u plátna 1 Kč (těchto míst bylo 16). Dvě koruny stála vstupenka do řady 2-4. Pátá až devátá řada stála 3 Kč, a za 4 koruny se prodávalo 112 míst v řadě 10 – 16.

V tělocvičně Sokolovny se filmová představení promítala jen v sobotu a neděli. Po představeních se musela sedadla ze sálu uklidit a nainstalovat zase za týden na další kino.

V šedesátých létech se v létě chodilo na širokoúhlé filmy do Zámeckého parku (foto R. Lukeš,1966)

Promítalo se před fontánou u zámku, anebo u orchestry

Ve „zlatých šedesátých“ se kino promítalo také v Milokošti v sále hostince „Stovky“. Hrálo se pouze v neděli, vstupné činilo 1 korunu odpoledne dítě, 3 koruny večer dospělý. Vstupenky prodávala Anna Trachtulcová ze Sekul. Promítací přístroj se nacházel v dřevěné boudě s malým okénkem. Ta bouda byla vzadu v sále pod balkónem. Promítala se Angelika.

NOVÉ KINO

Projekt kina vznikl v kanceláři Hutního projektu

Výstavba kina započala roku 1973. Práce se prováděly brigádnicky v rámci Akce Z. V té době ještě stály některé objekty hospodářského dvora a také budova mlýna

Snímky ze střechy kina. Foto R. Lukeš

Kino bylo otevřeno roku 1980

Nový kabát kinu sluší