KLEMPÍŘI V CHALOUPKÁCH

Klempířství se v minulosti oddělilo od řemesla kovářského a kovotepeckého. Zpracovává měděný, nebo pozinkovaný ocelový plech stříháním a ohýbáním, spojuje jej pájením nebo skládaným spojem. V našem městě patří k mladším řemeslům. V 19. století se objevují tato jména klempířů: Josef Röder 1834, Antonín Dittrich 1868, Johan Zezula 1860, Füchtel 1888. Klempíři působili především v Chaloupkách, kde dominovalo příjmení Hanák.

IGNÁC HYNEK HANÁK (*1868)

Ignác Hynek Hanák pocházel z barvířské rodiny, kde barvířem byl jeho otec, děda a taky bratr František Hanák. Ignác Hynek krátce působil v domě č. 10, ale potom zakoupil domek v Chaloupkách, jehož součástí byla samostatná klempířská dílna. V této dílně později provozoval řemeslo Jaroslav Nejedlý, po něm Cyri Šudřich a konečně Jan Hanák. Klempířský mistr Ignác Hanák vyučil celou řadu mladých klempířů a taky svého synovce Ferdinanda Hanáka.

Dům v Chaloupkách č. 288/614 s klempířskou dílnou Ignáce Hynka Hanáka

Klempířský mistr Ignác Hanák se svými učni (na levé fotce stojí zprava)

Účet klempíře Hanáka z roku 1902

.

Ignác Hanák si později své křestní jméno počeštil na Hynek

Po Ignáci Hanákovi v jeho dílně od roku 1934 pracoval Jaroslav Nejedlý a od roku 1942 klempíř Jan Hanák (*1915)

.Synem mistra Ignáce byl pan učitel Josef Hanák (*1903)

FERDINAND HANÁK 1892-1940

Ferdinand Hanák, syn barvíře Františka Hanáka, se vyučil klempířem v dílně svého strýce, Ignáce Hanáka. Ferdinand zemřel poté co prochladl při oplechování věže kostela Panny Marie, v únoru roku 1940.

Hermína (*1896, roz. Dunděrová), manželka Ferdinanda Hanáka ​​​​​​​

Domek klempíře Ferdinanda Hanáka v Chaloupkách

Ferdinand s manželkou Hermou, synem Stanislavem a čerstvě narozenými dvojčaty

Po smrti Ferdinanda vedla klempířství Hermína Hanáková

Klempířem se vyučil také Ferdinandův syn Stanislav (1923-1996), který později pracoval na dráze jako vozmistr

JOSEF VÁCLAVEK (*1892)

Josef Václavek se vyučil klempířem ve Vídni.

Krásná fotka z klempířské dílny ve Vídni. Josef Václavek stojí zprava

Druhý zprava je Josef Václavek, který bojoval jako legionář v Rusku

Šestý zprava v třetí řadě stojí Josef Václavek (Sokol Vídeň)

V roce 1920, po návratu z legií, pracoval Josef Václavek na dráze a vedle toho byl velkým včelařem

Jeden z prvních domků na Hutníku postavil Josef Václavek. V roce 1959 byl domek nadstaven o další podlaží