KLEMPÍŘSKÝ MISTR KLEMENT

Ferdinand Klement se narodil roku 1902 ve Vídni, ale jeho rodina pocházela z Bučovic, kde působil jeho děda, klempířský mistr Pavel Klement, který klempíři vyučil všech svých osm synů. V roce 1927 si Ferdinand Klement zakoupil domek na Benátkách č. 21, který stál vedle mýtného domku. Zde začal provozovat klempířskou a vodoinstalatérskou živnost. Vedle toho měl také koncesi na prodej a opravy radiopříjmačů, získal zastoupení fy Telefunken. První zakázkou Ferdinanda Klementa byla klempířská práce u Ivanů v Zarazicích a potom práce pro Motyčkovi ve Vnorovách. V roce 1934 dostal zakázku na klempířské práce pro budovu okresního soudu ve Strážnici. Vydělané peníze investoval do nového strojního zařízení. Mistr Klement za svoji kariéru vyučil 12 klempířských tovaryšů, ale ani jeden z nich se nestal samostatným mistrem. Nepřála tomu doba, soukromé dílny se rušily. Ferdinand Klement miloval velké projekty. Oplechoval několik kostelních věží, poslední bylo pokrytí mědí věže v Hroznové Lhotě. Nejčastěji prováděl vzduchotechnické zakázky, např. pro UP závody v Hodoníně nebo pro Thonetovy závody v Bystřici pod Hostýnem.

Ferdinand Klement s manželkou a syny Janem a Miroslavem

Dům Ferdinanda Klementa na Benádkách, který byl zbořen v důsledku nové silnice do Moravského Písku

Fotografie Ferdinanda Klementa se zaplavených Benátek

Dům klempířské rodiny Klementů v Bučovicích

Pohled do dílny v niž se vyučil v Bučovicích u svého strýčka Ferdinand Klement

Roku 1937 musel Klementův dům na Benátkách ustoupit nově budované silnici na Moravský Písek a tak Ferdinand Klement zakoupil dům na náměstí č. 50. Ferdinand Klement byl nejen úspěšný živnostník, byl také aktivním sokolem, amatérským fotografem který vlastnil  velmi kvalitní sbírku obrazů J.V.Staňka, V. Vašíčka, Karla Supa, K. Benedíka, L.Ehrenhafta, F.M.Lejčka, V.Vaculky.

Dům č. 50 na náměstí kam se Ferdinand Klement přestěhoval roku 1937 ​​​​​​​

Na dvoře tohoto domu se nacházela klempířská dílna. Na fotce stojí Ferdinandův syn Jan, který vystudoval medicínu

Jednu z větších vzduchotechnických zakázek bylo třeba zkompletovat na náměstí, poněvadž by neprošla průjezdem Klementova domu

.Na žebři mistr Klement při práci na kopuli hvězdárny (1962)

Jedním z klempířů vyučených u mistra Klementa byl Antonín Mojžíš, který na svého mistra rád vzpomínal. Na snímku ukazuje klempířské střihy, které od mistra podědil

Ohýbačka Ferdinanda Klementa

Plechové šablony

Příručka klempíře z roku 1944

Syn Ferdinanda Klementa MUDr. Jan Klement (*1930), žije v Rychnově nad Kněžnou. Na své rodné město rád vzpomíná. Napsal řadu důležitých informací týkajících se proměn našeho města.