KONĚ V AKCI 2

Co kůň představoval pro rolníka nejlépe dokumentuje tato fotografie. Její majitel ji nosil stále u sebe v peněžence, tak jak tam jiní nosí fotky svých milenek

V minulosti měl kůň pro vojsko zcela klíčový význam. Zde Tomáš Galuška, kovářský mistr v Milokošti

V Milokošti se do hospody jezdilo na koni (hostinec „Stovka“)

Ještě roku 2007 se do této hospody dalo přijet na koni. Dnes je bohužel „Stovka“ zrušena

Krásná fotka ze dvora domu č. 19, patřící Františku Bočkovi (1917)

Antonín Trojek veze dožínkový koláč (Šišperovy koně)

Zleva Ludvík Galuška se svým otcem sváží seno ​​​​​​​

Josef Zubatý se synem Janem

Antonín Konečný, účastník „Jízdy králů“ v Uh. Ostrohu, 1930

František Horák ze Sekul č. 168 na náměstí ve Veselí

František Horák a Josef Bartoník

František Fuks (*1926)

Voják čs. zahraniční armády Petr Šišpera, příslušník RAF, později bydlel v Ostrožské Nové Vsi (na voze)

Na této a dalších dvou fotkách je Antonín Konečný

Koně Státního statku

Jan Zajíček (*1919)

Banderium v Milokošti přijíždí uvítat Josefa Zimovčáka ze španělské Vuelty 2007

Milokošť 25.7.2007, kvalifikační zkoušky pracovních koní

Koně 2019