KOSTEL PANNY MARIE

1936

Budování křižovatky na Blatnici vzbudilo zvýšený zájem o kostel Panny Marie. Při rozsáhlé opravě proběhl také stavebně historický průzkum. Snímek jižní stěny kostela s gotickým portálkem uprostřed.

Na obnaženém zdivu bylo možné sledovat celý stavební vývoj kostela.

​​​​​​​

Při budování křižovatky došlo také k opravě kostela P. Marie, na které se podíleli stavitelé Vladimír Werner a Josef Ratislav. To vyplívá z korespondence nacházející se v archívu Památkového úřadu v Brně, který na opravu dohlížel. Při opravě byly obnaženy fragmenty románskogotických prvků, především na jižní a severní stěně. Vlastně v tomto roce 1938 viděli veselani tyto románské a gotické oblouky poprvé od barokních stavebních úprav kostela. Při této opravě byla také šindelová střecha nahrazena dvojitou taškovou krytinou. Nově bylo zřízeno oplocení kostela, železným plotem na betonové podezdívce (ty železné prvky plotu byly použity ze starého oplocení hřbitova).  Oprava kostelní báně na věži se měděného oplechování dočkala až v lednu 1940. Byla to poslední práce klempířského mistra Ferdinanda Hanáka, který se při práci nachladil a ve věku 48 let zemřel. ​​​​​​​

Skica provedená Památkovým úřadem po odstranění omítek roku 1938

.Gotický portálek z jižní stěny             ​​​​​​​

Torza románských oken na severní stěně

Severní stěna kostela

.Situace z roku 1986, kdy Jiří Peša obnažil část gotického okna

Gotické okno zakončené jeptiškou

Kostel Panny Marie, nejstarší stavba ve městě

Až do roku 1938 kryla střechu šindelová krytina, která byla nahrazena pálenou taškou

Půdorys kostela Panny Marie

Kostel byl vážně poškozen při osvobozovacích bojích v dubnu 1945

INTERIER KOSTELA

.Skleněný lustr z kostela Panny Marie

Zastavení křížové cesty z kostela Panny Marie z přelomu 18. a 19. století. Foto F. Šíma.

Oltář kostela Panny Marie, foto František Šíma

Detail z křížové cesty

Skleněný lustr z kostela Panny Marie


Zastavení křížové cesty z kostela Panny Marie z přelomu 18. a 19. století. Foto F. Šíma.

Interiér kostela Panny Marie.

Poslední zádušní mše svatá byla v kostele sloužena roku 1990. Zasloužilou pozornost vzbudila výstava připravená Jiřím Pešou, Sakrální památky. Foto F. Šíma

Interiér kostela Panny Marie na fotkách Josefa Žajdlíka

Námět pro pointilistického malíře