Kožešnická ulice - 2. část

Sklep domu č. 61 se nachází před domem pod cestou

Dům č. 45/62, byl bohužel zbořen, zůstal z něj jenom sklep a několik fotek.

Ferdinand Kratochvíl drží surový korek, vedle něj stojí Marie Nováková, dále Růžena Kratochvílová dcera, a konečně Růžena Kratochvílová matka.

Ferdinanda Kratochvíla okouzlila  Itálie. Snažil se některé italské způsoby přenést do Veselí. Na snímku je se svojí manželkou Růženou, na dvorku plném vegetace.

Z domku č. 45/62 zůstal pouze sklep

Z domku č. 45/62 zůstal pouze sklep

Zleva dům č. 44/61 a vedle č. 46/63. Na snímku není vidět dům č. 45/62, který ustupoval k řece.

Zleva dům č. 46/63

Šipkou je označen dům č. 64, který měl poslední doškovou střechu ve městě (1928-1929). Tento domek patřil Ondřeji Kratochvílovi, ševcovskému mistru.

Menší stavební objekt ve dvoře domu č. 63. Rok 2011

Dům č. 47/65 patřil poslednímu kožešnickému mistru z rodu Saidů, Janovi (1849 – 1930)

Zleva stojí Božena Huňková, Jana Šimšíková, Evžen a Kamila Očadlíkovi. Zleva sedí Filipína Funková rozená Saidová, kožešnický mistr Jan Saida a jeho manželka Kateřina, roz. Holasová. V popředí Milan Očadlík.

Filipína, dcera Jana Saidy se provdala za učitele a varhaníka, Aloise Funka (*1860). Manželé Funkovi jako jedni z prvních hráli ve Veselí tenis.

Dcery Aloise Funka, Božena a Kamila

Na dvorku domu č. 65

Druhý dům zprava č. 48/66, (první zprava č. 49/67)

V pravé polovině snímku domky Kožešnické ulice. Foto J.Tašl, po r. 1948 

Zleva dům č. 67 (foto Radek Bass)

Domky v Kožešnické zleva č. 68, č. 67, č. 66, č. 65 a z toho dalšího domku je vidět jen tmavá došková střecha,  (rok 1937, foto Josef Tašl)

Vpravo dům ševce Veverky, vlevo ještě stojí domek č. 50/53, který byl zbořen spolu s Vorálkovou cukrárnou.

Na dláždění cesty je patrné kam až sahala původní zástavba Kožešnické uličky

Bílý domek v levé části snímku č. 68, dne 15.4.1921 (stavba mostu Svobody)

Snímek z let 1939 – 1945. Zleva již stojí Vorálkova cukrárna, zprava ještě stojí domek obuvníka Cinkla

Jeden z posledních snímků domku č. 68 je z dubna 1945. Dům byl silně poškozen ustupující německou armádou a byl zbořen.

Dům č. 52/68. V 18. století v tomto domku sídlil mydlář Josef Wallon. Akvarel Ludvíka Ehrenhafta

Vpravo obchod smíšeným zbožím Antoníny Zerzáňové (*1869). Foceno před rokem 1939

Další informace získáte v této knize