KOZUMPLÍK 1

„Přijeli Kozumplíci“, se říkalo, když na brněnské nádraží přijel vlak od Veselí. To bylo ještě v dobách, když vlakové osádky byly vícečlenné (strojvůdce, topiči, průvodčí, osádka poštovního vozu). V každé osádce byl totiž jeden, někdy i více Kozumplíků. To už ale bylo hodně dávno, mnohé se změnilo, ale příjmení Kozumplík je v našem městě stále velmi četné, navíc patří k těm nejstarším na Předměstí Veselí. Tito staří Kozumplíci ovládali nejčastěji řemeslo krejčovské, ale byli to také rolníci a často se objevují na seznamu předměstských starostů. V letech 1757 a 1775 byl purkmistrem Martin Kozumplík, roku 1815 to byl Jakub a roku 1879 Matouš Kozumplík. O tomto Matoušovi víme, že byl rolník, měl dva koně a čtyři krávy, a bydlel ve Břehách v domě č. 91.

​​​​​​​

MARTIN KOZUMPLÍK, STAROSTA


Martin Kozumplík (*1857 +1947), předměstský starosta 1894 – 1904 a 1906 - 1919

​​​​​​​

Tento rolník, bydlící v Sudomírkách, byl ve funkci starosty celých 22 let. Tento výjimečný muž chodil celý život oblečený pouze ve veselském kroji a pro své občany byl jednoznačnou autoritou. Se svou manželkou vychoval čtyři syny. Nejstarší František byl arcibiskupským radou, víceděkanem a farářem v Jevíčku. Syn Martin byl dlouholetým radním a rolníkem ve Veselí nad Moravou. Jakub Kozumplík se stal zemědělským inženýrem. Je nutno vzpomenout zejména nejmladšího Josefa, který vykonával funkci obecního tajemníka nepřetržitých 51 let (od roku 1916 - 1967). V tomto úřadu tedy začínal ještě za Rakouska Uherska a končil v socialistickém Československu.

Kateřina, manželka starosty Martina Kozumplíka (*1859 +1931, dcera Antonína Grabce). Dům v Sudomírkách, který „vyženil“ Martin Kozumplík, patřil více než 100 let rodině Grabcové. Otec Kateřiny zahynul v 41 letech, když 1. prosince 1877 „se utopil spadnuv při velké tmě do Moravy“

Portrét rodiny starosty Martina Kozumplíka. Všichni v kroji až na nejstaršího syna Františka. Velmi působivý barevný obraz kolem roku 1900

Martin Kozumplík se syny v „zimním“ provedení. Zleva Ing. Jakub (*1890 +1974), Josef (*1895 +1982), obecní tajemník, páter František (*1882 +1956), Martin (*1887 +1969), rolník

PRIMICE 5. ČERVENCE 1907

V červenci 1907 zažilo Veselí nad Moravou dvojnásobné primice  bratranců Františka Kozumplíka a Martina Horkého (stojí vzadu druhý a třetí zleva). Vlevo rodina starosty Martina Kozumplíka, vpravo sedí manželé Horcí z č. 97. ​​​​​​​

Rodinné vztahy sester Grabcových ze Sudomírek č. 221

František Kozumplík (*1882 +1955), farář v Roubaníně a Jevíčku

Martin Horký (*1883), farář ve Vlčovicích

V roce 1912 se ženil starostův syn Martin (*1887 +1969), nevěstou byla Antonie, dcera milokošťského starosty Jana Galušky. Svatba to byla veliká, široká, přes celů stodolu.

.V detailu vidíme v první řadě druhého zprava ženicha, třetí sedí nevěsta a druhý zprava sedí budoucí starosta Josef Vajdík. Za ženichem stojí jeho otec s krásnýma loknama, vedle něj jeho syn Jakub a z druhé strany jeho manželka Kateřina, pak syn František a syn Josef. V druhé řadě prví zprava stojí sedlák Daněk z Žabí ulice, velký kamarád starosty Martina Kozumplíka

Další svatba se u Kozumplíků slavila po I. světové válce, roku 1920. To si obecní tajemník Josef Kozumplík vzal Cecilii, dceru Bartoloměje Kozumplíka ze Břehů. Na této fotce jsou zachyceni svatebčané ženichovi. Ženich s nevěstou sedí uprostřed, vedle nich sedí rodiče ženicha. Kněz sedící zprava je katecheta Tesařík, zleva děkan Josef Jančík a uprostřed stojí páter František Kozumplík. Zprava stojí dva obecní strážníci a vedle nich sedlák Daněk

Svatba Cecilie a Josefa, část svatebčanů nevěsty. Vedle nevěsty s ženichem sedí rodiče Cecílie. Fotograf zvolil krásné místo k focení 59 osob, sad u Bartoša ve Břehách.

Mám pocit, že všichni ti lidi jsou šťastní a spokojení, vyzařuje z nich radost. Babka zleva nám nabízí koláčky, děda sedící na soudku se s námi chce podělit o pivo. Toto je spokojená rodina, sem bych chtěl patřit. ​​​​​​​

.Cecilie Kozumplíková (*1898), dcera Bartoloměje ​​​​​​​

Rodina Bartoloměje Kozumplíka bydlela ve Břehách č. 108. Uprostřed stojí dcera Cecilie

Cecilie, manželka obecního tajemníka Josefa Kozumplíka

Dům starosty Martina Kozumplíka v Sudomírkách. Tento dům byl označený cedulí Představený obce. Zprava stojí Martinův syn Josef, který tento dům později zdědil a přestavěl. Dnes má tento dům č. 283

Martin Kozumplík (*1887), syn veselského starosty, si vzal za manželku Antonii, dceru Jana Galušky, milokošťského starosty. Martin byl rolník a tak jak jeho otec měl čtyři syny. Nejstarší Vladimír (*1913), byl lékařem. František (*1914), prof. matematiky, Zdeněk (*1919), byl rolníkem v Milokošti a nejmladší Miloš (*1921) se stal advokátem.

Martin Kozumplík s rodinou sklízí seno na lůkách u svéj kolně

Na posledním snímku Martinův syn Zdeněk

Rodina Martina Kozumplíka na Antoníčku (syn Josef v popředí, Martin za ním vpravo

Rodokmen starosty Martina Kozumplíka

Martin Kozumplík, 1946, foto Ludvík Ehrenhaft