KOZUMPLÍK 5

Příjmení Kozumplík nebylo rozšířené jen ve Veselí nad Moravou, ale také v okolních obcích. Tak druhý lánový rejstřík Zarazic uvádí Václava, Jana, Juru a Matěje Kozumplíka. Zajímavá rodina působí také v Milokošti, kořeny tohoto rodu sahají na veselský Zbrodek. Cyril Kozumplík se sice narodil v Sudomírkách, ale všichni jeho předci pocházeli z úplně prvního domku na Zbrodku, který sousedil s nejstarší předměstskou radnicí. Ten nejstarší Kozumplík který zde hospodařil se narodil roku 1736. ​​​​​​​

Cyril Kozumplík (*1884 +1955), se narodil v Sudomírkách, ale jeho předci pocházeli ze Zbrodku. Cyril se vyučil krejčím, toto řemeslo však neprovozoval, pracoval na železnici.

Cyril Kozumplík bojoval na italské frontě

Cyril a Rozárie Kozumplíkovi se synem Františkem (*1919)

.Cyril Kozumplík pracoval na dráze

.Režijní průkazka Cyrila Kozumplíka

Manželka Cyrila Kozumplíka, Rozárie, narozená roku 1880 v Bílovicích jako dcera domkáře Jakuba Neuwara. Manželé Kozumplíkovi byli oddáni ve Veselí nad Moravou 1. února 1915. Po návratu Cyrila Kozumplíka z války, bydlena rodina v Milokošti, nejdříve v domě č. 111, později v domě č. 106, kde potomci bydlí dodnes.

František (*1919 +1999), syn Cyrila Kozumplíka

František Kozumplík v čele tradičního obřadu „Stínání baránka“ za humnama v Milokošti

Takto popisuje stínání barana Bohumil Němeček (Kronika Veselí nad Moravou, 1956, str. 228-229): Baran se stínal na hody. Den před hodama postavili pacholci vysoký máj, ověnčili a opentlili statného barana a za zpěvu písní, jásotu a výskání jej na nosítkách nosili po vesnici. Ve výšce asi 3m upevnili na máj, pajchovnu (t. j. dřevěná nádoba v níž se v louhu vyvářelo hrubé konopné plátno), v níž se uschoval některý z chlapců, který odsud promluvil k shromážděné chase veselé průpovídky, vztahující se k obřadu. Mezitím pak stárek uťal beranovi hlavu. Obětovaný baran se pak vykuchal, očistil a v hospodě upekl. Večer pak byla v hospodě slavnostní pečínka, zapíjelo se slivovicí a borovičkou, zpívalo se a tančilo až do rána.                           ​​​​​​​

František  Kozumplík (stojí vpravo) se vyučil strojním zámečníkem  u mistra Martina Urbánka

Ještě jedna fotka z učení strojních zámečníků. Zde stojí František druhý zprava

František Kozumplík byl velmi šikovný zámečník, pracoval jako opravář strojů v n. p. Svit

Jeho velkou vášní byla myslivost. Tohoto koníčka podědili také jeho vnuci

V Milokošti nebylo zařízení, které by Franta Kozumplík neuměl opravit. Zalepil prasklou duši na bicyklu, spravil šicí stroj, rádio nebo pumpu. Byl to pan Mistr zámečník! ​​​​​​​

Prázdniny na břehu „Viťáku“. Zleva František Kozumplík, Staňa Sporysz, Josef Durďák a Ladislav Ostravský

František Kozumplík si vzal za manželku Dobromilu Všetulovou, dceru krejčovského mistra z veselských Chaloupek.

Veselské děvčata ročník 1919, dne 28.října 1934 v zámeckém parku. Zleva stojí Dobromila Všetulová

Sokolovna, III. tř. 1927, představení Pro princeznu svobodu (pani učitelka Procházková). Dobromila Všetulová v první řadě uprostřed s hvězdou na čele. ​​​​​​​

Dobromila Kozumplíková se svým synem Jiřím (*1943)

Pokračovatelem kvalitní zámečnické práce se stal Františkův syn Jiří Kozumplík

Jiří prožil dětství v Milokošti


Rodina Kozumplíkova  a Ivánkova