LÁZNĚ NA KTERÉ SE ZAPOMNĚLO

Že zajímavá budova pod kostelem Andělů strážných byla kdysi lázněmi, možná někteří pamětníci tuší, ale že tyto lázně postavil Jaroslav Laštovka, to si dnes pamatuje jen málokdo. Ještě míň lidí ví, že tento Laštovka postavil před těmito lázněmi ještě jiné, starší, přímo na břehu řeky Moravy. ​​​​​​​

Budova lázní postavená Jaroslavem Laštovkou roku 1930. Většina veselanů netuší, že na břehu řeky Moravy od roku 1923 stála původní budova lázní se zajímavou věžičkou.

JAK VŠECHNO ZAČALO

Vaňkovi. Zleva dcera Ludmila, před ní stojí její sestra Milada (*1910)

Jaroslav Laštovka si vzal Ludmilu Vaňkovou

Železniční zaměstnanec Jan Vaněk krátce před rokem 1923 zakoupil  ve Veselí nad Moravou malý přízemní domek pod kostelem č. 101. Ten Vaněk měl dvě dcery, ta mladší, Milada Nováčková vychovala dva syny, Luboše a Ivana „Mejdu“. Pro příběh lázní je důležitá starší Vaňkova dcera, Ludmila, která se provdala za poštmistra Laštovku. Ten v roce 1923 vybudoval první veselské lázně, zajímavou budovu s věžičkou, která byla zachycena na několika fotografiích, ale vždy byl vidět jenom neostrý kousek stavby v pozadí snímku. ​​​​​​​

Před parkem mezi stromy je patrná budova lázní (fotografie pořízená z okna hotelu Janík)

Snímek z regulačních prací prováděných v roce 1929. V pozadí vidíme na břehu lázně s věžičkou.

Na plánu regulačních prací vidíme umístění původní budovy lázní. Protože řeka narušila statiku tohoto objektu, bylo třeba lázně zbourat.

Na fotce regulačních prací pravého břehu z roku 1930, již budova lázní není.

Článek o Veselí nad Moravou otištěný roku 1928 v Národních novinách pojednával také o lázních

Součástí článku byla také tato, novinovým tiskem zkreslená, fotografie. ​​​​​​​

Toto je fotka otištěná v novinách. Byla náhodně nalezena roku 2014

Kvalitnější fotografie starých lázní se do Veselí dostala až roku 2020

To, že budova stála na břehu řeky se projevilo na statice objektu, který při regulačních pracích  řeky Moravy musel být zbořen. Jaroslav Laštovka roku 1930 postavil lázně nové, přímo pod kostelem, ale protože jej stavba finančně vyčerpala, byl nucen lázně prodat Františku Nejezchlebovi. Laštovkova rodina se potom přestěhovala do Zlína. V levé třetině lázeňské budovy bydlela rodina Nováčkova. Na staré původní lázně se ve Veselí nad Moravou zcela zapomnělo. Pouze Ludmila Daňková, rozená Němečková (sestra ředitele školy Bohumila Němečka), mi krátce před smrtí (dožila se v Praze sta let), potvrdila údaje kolem prvních lázní. Rodina Němečkova bydlela v sousedním domě a paní Ludmila si pamatovala jak návštěvníci chodili do lázní přes Vaňkovu zahradu. To byl jediný možný přístup k lázním, protože cesta podél řeky před regulací nebyla zřízena a jednotlivé pozemky vedly až do řeky.  Na řece bylo dřevěné plato odkud se skákalo do vody a taky se zde nacházely kabiny na převlečení.

Milada Nováčková krmí holuby u budovy lázní

Její matka Barbora Vaňková se dožila 90 let

Milada Nováčková, Ludmila a Jaroslav Laštovkovi ve Zlíně roku 1934

Manželé Laštovkovi ve Zlíně 6. června 1937

Nově postavené lázně koupil roku 1930 František Nejezchleba (*1895)

Marie Nejezchlebová, její matka Františka Procházková a Karel Žádník, strýc Marie Nejezchlebové

Zleva Karel Žádník, narozený v ulici Břehy roku 1887, s manželkou a synem před svým obchodem ve Vídni

Manželé Nejezchlebovi s Karlem Žádníkem mladším. V roce 1958 byly lázně Nejezchlebům znárodněny a v roce 1975 se Nejezchlebovi museli vystěhovat.

23.1.2022


Vladimír Groš  ​​​​​​​