Letopočty pod mostem

Letopočty na březích řeky Moravy

Při procházce podél řeky Moravy můžeme u hlavního mostu spatřit letopočty vytesané v kameni. O těchto zajímavých kamenech se ve svých Pamětech zmiňuje již Josef Heger, narozený roku 1869. Ten uvádí, že v kamenné zdi u mostu se nacházely letopočty 1808, 1830, 1845, 1886. V těchto létech se prováděly rekonstrukce, nebo stavby nových mostů. Z uvedených roků se nám dochoval krásný pískovcový kámen s rokem 1845. Nalezneme jej na levém břehu v blízkosti mostu.

Na levém břehu řeky Moravy v blízkosti mostu nalezneme letopočet 1845. Je nejstarší a nejhezčí.

1845, letopočet renovace mostu.

Na téže straně víc proti proudu  se nachází letopočet RM - 1928

Regulace Moravy 1928. Regulační práce levého břehu městské trati ve Veselí započaly roku 1926 a ukončeny byly roku 1928 ​​​​​​​

Regulace levého břehu, v pozadí Zbrodek (1926).

Regulace levého břehu pod mostem směrem k parku.

Na pravém břehu, v blízkosti mostu, se nachází letopočet 1930

RM – 1930

Regulace Moravy 1930. Pravý břeh městské trati ve Veselí byl zregulován roku 1930.

Regulační práce na pravém břehu řeky Moravy 1930


K výše uvedeným letopočtům by se patřilo přiřadit ještě roky 1909, 1921 a 1947, kdy byly dokončeny tři poslední mosty, které si můžeme připomenout na fotografiích ​​​​​​​

Železný most z roku 1909, pohled proti proudu.

Most Svobody z roku 1921.

Most dokončený roku 1948.