LODĚ NA ŘECE MORAVĚ

V minulosti byla nejběžnějším dopravním prostředkem na řece Moravě dřevěná pramice. Sloužila k přepravě lidí, zvířat, zemědělských produktů, byla nepostradatelná pro rybáře. Později se pramice stala také prostředkem k rekreaci. Ještě v třicátých létech 20. století proplouvaly našim městem také vory. Dochovaly se zprávy o tom jak voraři nocovali několik dnů ve Veselí, čekajíc na deštivé počasí, které zvedlo hladinu řeky a oni mohli s vory překonat splav.

Manželé Bubeníkovi roku 1907

Z alba rodiny Krupičkovy

Pramici používal také převozník Pavka

Božena Kučerová s Ťapkou, kterému se již nechce veslovat

Roku 1935 si plachetnici postavil Jaroslav Václavek


Jaroslav Václavek (*1911), roku 1935. Vpravo ve stínu stará budova pivovaru a za ní štít mlýna

Jedny s prvních kajaků ve Veselí

Další kajak na Zbrodku

Velká loď byla nutná pro regulační práce

Regulační práce. V pozadí ulice Břehy

Motorový člun podniku Regulace řeky Moravy. V pozadí zámecký park

Lodě patřily především na Baťův kanál

Veselská plavební komora

František Studénka (*1913, Zarazice), stojící uprostřed kabiny v bílém triku, strávil většinu života jako říční lodník na Baťově kanále

Z alba Františka Studénky, který končil jako lodník v Otrokovicích

František Studénka ze Zarazic