LOVECKÝ

Jedno z nejpočetnějších příjmení, se kterým se ve Veselí setkáváme od 18. století. V roce 1781 bydlel na Zbrodku podsedník Tomáš Lovecký (*1724 +1786) a téhož roku se na Benátkách, v domě č. 13, narodil manželům Josefovi a Anně Loveckým, syn Jakub. Plodný byl Antonín Lovecký, který měl se svojí manželkou Annou devět synů. Antonínův vnuk František (*1835) měl syna Cyrila, který byl tesařem a syna Antonína, zámečníka

Rodokmen Antonína Loveckého, který měl 9 synů

Větev tesaře Cyrila Loveckého                 ​​​​​​​

Větev zámečníka Antonína Loveckého

CYRIL LOVECKÝ

Tesařský mistr Cyril Lovecký měl se třemi manželkami devět synů. Počtem synů tedy napodobil svého pradědu Antonína. Bydlel ve „slepé“ uličce na Drahách, v malém domku.

Cyril Lovecký (*1867 +1955)

Dům Cyrila Loveckého. Jeho nejmladší syn vzpomínal, že před domem stála mohutná hruška. Když ji otrhával byl až nad střechou

Zleva dům Cyrila Loveckého. Před domem byla studna

Drahy 1933, zleva Jan Cvek, Cyril Lovecký (*1867), jeho syn Cyril (*1924), Karel Cvek, pan Daněk, Bedřich Lovecký (*1914)

František Lovecký (*1900) odjel do Argentýny. Na tomto snímku je s manželkou a synem Iljíčem

Jaroslav Lovecký (*1904 +1975), zvaný „Karlos“. Před nástupem na vojnu odjel na pas bratra Karla do Argentýny. Vrátil se roku 1947.

Cyril Lovecký (*1924 +2019), si vzal Marii Fialovou ze Ždánic

Jiří Lovecký (*1955)

ANTONÍN LOVECKÝ

Strojní zámečník Antonín Lovecký (*1871 +1955)

Antonín Lovecký si vzal Filoménu, dceru Jana Pavelky z Milokoště. Manželé bydleli v rožním domku naproti Lapače a vychovali dvě dcery a čtyři syny. Nejstarší syn Josef utrpěl v mládí smrtelné zranění na dráze. Bedřich si vzal Marii Komoňovou z Chaloupek a působil jako policejní inspektor v Brně. Ferdinand se oženil s Cyrilkou Hanákovou a pracoval jako strojvůdce. Na dráze pracoval také Ferdinandův syn Jiří, kterého při výkonu zaměstnání zabil elektrický proud. Antonínův nejmladší syn Karel (*1916 +1971), působil jako zástupce firmy Baťa ve světě a po vypuknutí druhé světové války vstoupil do řad čs. zahraniční armády v Anglii.

V pozadí vpravo dům č. 161/188 v němž bydlela rodina Antonína Loveckého

Dům č. 161/188 dne 18. října 1901 vyhořel spolu s ostatními okolními 11 domy. Antonín a jeho otec František Lovecký dostal každý od Ostrožského panství 7 korun 69 hal. (SOkA UH, fond F93, kart. 129, sig. 211, fol.5)

Zleva Karel Lovecký, Antonie Grabcová, Filoména Lovecká (*1877, 80.let), Bedřich Lovecký a Ferdinand Lovecký

​​​​​​​


Vnoučata Filomény. V popředí zleva Karel od Karla, Filoména, Marie od Karla, Evžen od Ferdinanda. Vzadu Jaroslav a Vlastimil od Bedřicha, Květa Grabcová od Antonie, provdaná Římáková, na rukách má Františka, staršího bratra Marcela. Milan Grabec od Antonie-šachový přeborník, na rukách má Jiřího od Ferdinanda

.Bedřich Lovecký (*1911), který si vzal Marii Komoňovou (*1912) z Chaloupek

Strojvůdce Ferdinand Lovecký (*1914) a jeho manželka Cyrilka (*1922 +2017, roz. Hanáková)

Zleva sedí Ferdinand Lovecký, na klíně má syna Evžena. Zprava sedí Cyrilka Lovecná a vzadu je Božena Lovecká (manželka Karla), jejíž děti sedí před ní.

Bratranci Evžen (*1950) a Karel (*1949)

Marie (*1948), Evžen, Karel a malý Jiří (*1952)

Karel Lovecký (*1916 +1971) si vzal Boženu Zábranskou (*1922)

Osobní karta Karla Loveckého který pracoval u firmy Baťa

Karel Lovecký se narodil 29.11.1916 v rodině strojního zámečníka Antonína Loveckého. Po vychození pěti tříd obecné školy a čtyř tříd měšťanky ve Veselí nad Moravou, navštěvoval dva roky obchodní školu ve Zlíně (k firmě Baťa nastoupil 22.7.1931). Současně se také vyučil obuvníkem, když u firmy Baťa pracoval na flokovačce, štuprovačce, poklepávačce rámů a cvikačce stran. Od 18. září 1935 pracoval jako prodavač v prodejně Baťa Praha – Nusle, za týdenní plat 150,-

23.4.1937 pracuje jako kalkulant, pak fakturant a od 30.6.1938 jako korespondent a účetní v Žilině, kde se v říjnu 1938 stává zástupcem vedoucího. 22. února 1939 je propuštěn a odchází na vojenskou presenční službu. 27. března absolvoval kurs francouzštiny, 5.6.1939 pracuje jako prodavač Praha-Letná, 4.7.1939 prodavač Praha-Smíchov. Dne 29.8.1939 měl Karel Lovecký odjel přes Bordo do Dakaru jako zástupce vedoucího. Zda skutečně dorazil do Afriky, není jasné. Karel Lovecký pak působil v řadách čs. zahraničního vojska ve Francii, později v Anglii. 30.7.1940 vojín, 20.12.1940 svobodník, 20.6.1942 desátník, 23.12.1942 četař, 21.3.1944 rotný. Jeho jednotka byla vyloděna 1. září 1944 na francouzském pobřeží. Po 4 letech se Karel navrátil do Francie. Zúčastnil se bojů u Dunkerque v rámci Čs. samostatné brigády. Události roku 1944 zachytil Karel Lovecký ve svém deníku.

Karel Lovecký se navrátil do vlasti jako příslušník pancéřové brigády a 29.8.1945 byl znovu přijat do firmy Baťa jako prodejce nástrojů. 24.8.1946 si vzal za manželku Boženu Zábranskou, manželé bydleli ve Zlíně-Letné. V srpnu roku 1949 se Lovečtí odstěhovali do Veselí nad Moravou. V září téhož roku Karel ukončil pracovní poměr ve Zlíně a nastoupil do oddělení odbytu firmy Šohaj ve Strážnici, kde potom pracoval až do důchodu.

Filoména Lovecká se svým vnukem Karlem (*1949)

Karel Lovecký s dcerou Marií a synem Karlem