MATĚJ POLÁČEK 1

Matěj Poláček  24. 2. 1883 Strážovice - 27. 12. 1975 Veselí nad Moravou​​​​​​​


Vedl práce na dopravních a technických stavbách v různých částech světa

​​​​​​​

Matěj Poláček, syn  Jakuba Poláčka a Kateřiny Poláčkové rozené Horákové, se narodil 24. 2. 1883 ve Strážovicích jako čtvrtý z osmi sourozenců. V roce 1897 s dobrým prospěchem ukončil školní docházku. V tomto roce odešel z domova za prací do světa. Začínal jako dělník. V letech 1901 - 1946 pracoval pro německou firmu Grün & Bilfinger a zde se z řadového dělníka vypracoval na předáka. V německém Duisburgu absolvoval večerní odbornou  školu, čímž získal specializované znalosti v oblasti inženýrských staveb. Matěj Poláček se významně podílel  na rozmanitých dopravních a technických  stavbách v různých částech Evropy, hlavně v Norsku, Švédsku a Belgii. Byl jedním z prvních Čechů dlouhodobě pobývajících na západním pobřeží Afriky, konkrétně v Angole, a o svém pracovním pobytu    v Africe zanechal rozsáhlejší zprávy i s fotodokumentací. Odborné znalosti a dovednosti v oblasti stavebnictví zavedly strážovského rodáka  v letech 1933 - 1946 také do Jižní Ameriky, konkrétně do Argentiny, o které také uvažoval jako o svém druhém domově. Po roce 1945 se politická situace jak u nás, tak v Argentině změnila a Matěj Poláček se vrací ke své rodině do Strážovic, kde zanechal manželku a dvě dcery. V roce 1960  zemřela jeho manželka  Anežka, rozená Viktorýnová. Poslední léta života strávil u své dcery  Anežky Hojačové  ve Veselí nad Moravou, kde také v roce 1975 zemřel. 

Je to příběh pracovitého, vynalézavého, učenlivého člověka, který byl navíc vybaven i jazykově, domluvil se německy, portugalsky, španělsky i švédsky. Celý životní příběh Matěje Poláčka najdeme v knize s názvem „Za velkou louží", kterou napsala prof. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D.  

​​​​​​​

Mgr. Jitka Válková


Dva detaily předcházející fotky. Vlevo v klobouku Matěj Poláček

Uprostřed M.P.

Ražení betonového pilotu. Na snímku vpravo stojí uprostřed Matěj Poláček

Zprava M.P.

Uprostřed M.P.

Detail ze snímku vlevo


Stavba mostu přes průliv Lilla Värtan, Stockholm, asi 1923

Druhý zprava M.P.

Uprostřed v klobouku M.P.

Matěj Poláček se svojí vnučkou Jitkou roku 1969