Náměstí - Severní strana 1. část

Jedna z nejzajímavějších fotografií z náměstí. Není jasno o jakou událost se jednalo. Ti krojovaní zřejmě nejsou obyvatelé náměstí, budou nejspíš z předměstí. Kolem sousoší Panny Marie ještě není kovové zábradlí instalované roku 1909, takže snímek byl exponován před tímto rokem. Za povšimnutí stojí zajímavá studna uprostřed náměstí. Dlouho to byl jediný zdroj vody pro všechny domy na náměstí. Starousedlíci vzpomínají, jak zajímavý pohled se jim naskytl v zimně, po napadnutí sněhu, kdy od každého domu vedla ke studni vyšlapaná cestička. Dům č. 21 Alexius Jaroš a Josef Šantrůček, č. 22 Mořic Hromada, č. 23 Alois Grisswald, č. 24 Vilém Smištík, č. 25 Karel Nárožník, č. 26 Václav Uhlíř, č. 28 Obecní dům, č. 29 Adolf Dubovský, č. 30 Jindřich Dürmayer, pošta, č. 31 Marie Kreikerová

Severní strana náměstí v roce 2010. Zleva dům č. 39, 40, 41 a 42 muzeum, č. 43, 44, 45, 47 a č. 48

Roh náměstí s uličkou ke splavu roku 1898. Zprava dům č. 27/41 a 26/40

Sklep domu č. 40

Dům č. 26/40

Dům  v rohu náměstí, vlevo od muzea, č. 26/40. Roku 1721 jej vlastnil městský purkmistr Martin Wadowský. Roku 1764 zde bydlel hostinský na Hrubé hospodě na předměstí, Ignáz Schneider, který se roku 1779 stal městským purkmistrem. Později dům patřil bohatému kožešníku Matyáši Saidovi, kterému se říkalo „pan hrabě“. Když roku1896 Matyáš Saida zemřel, odešel v něm  jeden z posledních dědiců, kdysi nejslavnějšího kožešnického rodu ve Veselí.Dům č. 40 (2010)

Dvůr doktorky Heleny Rajecké

Dům doktorky Rajecké od splavu

Dům č. 26/40. Václav Uhlíř (*1867), přišel do Veselí jako strojvedoucí a vzal si za ženu Rudolfínu, dceru radního a hostinského Josefa Přikryla. Ten novomanželům jako svatební dar koupil dům na náměstí a přistavil tomuto domu poschodí. Václav Uhlíř byl velmi společensky angažovaný, stal se členem Besedy Svatopluk, starostou Sokola, dohlížel na stavbu Sokolovny. Byl zapáleným vlastencem a v tomto duchu vychovával i své děti.

Manželka Václava Uhlíře, Rudolfína, dcera hospodského Josefa Přikryla

Děti Václava Uhlíře

​​​​​​​Uprostřed nejstarší dcera Libuše (*1898 +1916). Studentka obchodní akademie v Uherském Hradišti, Libuše Uhlířová, byla udána v listopadu 1914, pro hanobení rakouské žlutočerné kokardy a v roce 1915 odsouzena k 4 měsíčnímu vězení ve Vídni. Její matka Rudolfka zemřela náhle v prosinci 1914. Osmnáctiletá Libuše umírá měsíc po propuštění z vězení.

Vlevo dům č. 26/40, vpravo budova muzea (foto Robert Roob)

František Rajecký (*1885 +1963), syn posledního městského starosty, bydlel v domě č. 40, zabýval se mimo jiných, studiem radiolarií.

Helena Rajecká s bratrem Jaroslavem (*1922 +1981), před Tlachovou hospodou kde byl zrovna složený led k chlazení piva. MUDr. Helena Rajecká (*1925 +2014), byla oblíbenou zubařkou ve Veselí nad Moravou.

Dům č. 27, 28/41,42. Již roku 1668 je dům č. 27 uváděn jako dům radní. Když se radnice roku 1852 přestěhovala, zůstal tento dům obecním, bylo zde ubytováno vojsko. Roku 1857 se dům spojil s domem vedlejším, č. 28 v jeden obecní dům.

Joža Uprka koupil roku 1917 dům č. 41, pro dceru Boženu Novákovou. Ta v domě nebydlela, ale pronajímala jej.V domě č. 41 bydlel, mimo jiných, také Arnošt Kučera a jeho manželka Žofie.

Stavební plán k přestavbě obecního domu tzv. „Staré radnice“, dnes Městské muzeum. V roce 1841 dům sloužil k ubytování vojska, na plánu sledujeme přístavbu maštalí pro 10 koní. Z levé strany dům sousedil s vdovou Schneidrovou, zprava se sousedem Janem Smištíkem. Jedná se o levou část současného muzea.  (MZA, Brno, Fond 95, ev. č. 82, Franz Stephan, zednický mistr ze Strážnice).

Přístavba z roku 1841, I. poschodí (Stará radnice)

Plán přestavby z roku 1842 (Stará radnice)

V domě č. 41 měl dílnu, strojní zámečník, František Richter

Únor 1925, František Richter přestavuje dům na zámečnickou dílnu (Muzeum)

Muzeum od řeky zachycené v kresbě Ludvíka Ehrenhafta před regulací břehu (1914)

Další informace získáte v knize